El congrés “Nous Reptes per a la Inclusió Social i Equitat a l’Educació Superior” es presenta com a un espai per a teoritzar, debatre i compartir experiències en el disseny i implementació de mesures a favor de la inclusió social i equitat en institucions d’educació superior. Aquesta trobada es desenvolupa en el marc del projecte “Mesures per a  la Inclusió Social i Equitat a les Institucions d’Educació Superior a Amèrica Llatina” (MISEAL) del programa Alfa III de la Unió Europea, en el qual participen setze universitats d’Amèrica Llatina i Europa.

Aquest congrés té com a objectiu abordar els reptes per a la inclusió social i l’equitat a l’educació superior, a partir de reflexionar entorn de les investigacions i innovacions que transformen els sabers, les identitats, les institucions, i les polítiques per a la construcció d’una universitat inclusiva. El congrés focalitza el paradigma interseccional per a l’anàlisi de les desigualtats i el desenvolupament de polítiques i pràctiques en l’educació superior des d’una perspectiva transnacional, a partir de l’articulació de les posicions i identitats de classe social, edat, sexe-gènere, discapacitat, raça-ètnia i orientació sexual.

El programa inclou conferències de persones expertes en inclusió social i equitat en institucions d’educació superior des d’una perspectiva transnacional, i vol ser una invitació a presentar propostes i experiències que es desenvolupen en l’àmbit professional, acadèmic, científic, social i comunitari. A més a més, durant la trobada es donaran a conèixer les aportacions del projecte MISEAL a la comunitat universitària, i s’obrirà un espai per a la reflexió crítica i el debat a partir dels resultats i les bones pràctiques que emergeixen de la seva implementació i de l’impacte en les Institucions d’Educació Superior a Amèrica Llatina i Europa.