FAS > Cooperació > Educació pel desenvolupament > Estades solidàries

Cada any la FAS ofereix sessions informatives amb la participació d’entitats que organitzen camps de solidaritat, brigades d’acompanyament o iniciatives similars a països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

La propera sessió informativa serà el 4 de març de 2015, a les 12:30h, a la Sala d’Actes de l’Edifici de Participació, amb Setem Catalunya, Servei Civil Internacional, Moviment de Brigadistes i COCAT (pendent de confirmar).

"Tenir un fill, escriure un llibre, plantar un arbre... i anar a un camp de treball"

Tot i que reben diferents noms, aquests tipus d'experiència, tenen uns trets definitoris comuns, tal i com les explica la Federació Catalana d'ONG per al desenvolupament, no són ni turisme alternatiu ni expedicions per socórrer els pobres, sinó una experiència de formació i de presa de consciència d'una realitat llunyana de les nostres fronteres. Es tracta de conviure amb famílies o ens locals de les organitzacions de base, de compartir hàbits, costums, cultura i de contagiar-se del coratge de les organitzacions que en aquests països lluiten per assolir la justícia social. El viatge ha de ser fruit d'una convicció real i d'un interès sincer per donar suport a les tasques de les ONGD que lluiten per la justícia social. No són per ajudar les persones del Sud, sinó per conèixer-les. Si l'ajuda fos l'objectiu seria millor enviar-los, en format de donatiu econòmic, el cost del bitllet de l'avió.

El seu objectiu és un apropament a la realitat dels països menys afavorits. I normalment consisteixen en una estada breu sobre el terreny, principalment en els mesos d'estiu. Les estades poden consistir tant en el suport puntual en alguna activitat que la contrapart amb la qual col·labora l'ONG del Nord estigui duent a terme, com en unes vacances d'estiu diferents i que responen al desig de moltes persones del Nord de conèixer de prop la realitat de cultures diferents i de l'interès que hi desenvolupen.

Requisits mínims que cal complir:
-Edat: a partir de 18/21 anys.
- Disponibilitat per assistir presencialment al curs de formació o la sessió informativa prèvia a l'estada.
- Idiomes: segons el país de destinació.
- Motivació: es valora haver participat prèviament en altres activitats solidàries o de voluntariat social.
- Les despeses del viatge i l'estada corresponen a la persona voluntària, i els preus varien en funció de la destinació i la durada de l'estada.
- Formació: la majoria de les entitats ofereixen cursos o sessions de formació durant els mesos anteriors al viatge, perquè les persones participants aprofundeixin i coneguin millor les causes de les desigualtats Nord-Sud i les vies de solució, la cultura amb què conviuran, els seus problemes específics i els projectes de l'organització de destinació que els acollirà. Es recomana, així mateix la formació inicial en cursos d'introducció a la cooperació, com els que organitzem cada any des de la FAS.

El valor d'aquest viatges també resideix després del retorn de les persones que han viatjat, ja que poden sensibilitzar el seu entorn més proper sobre l'experiència viscuda. 
Font: FCONGD i Hacesfalta.org

Més informació:
-Tipologies d'estades solidàries
-Enllaços interessants
-Propostes Estades Solidàries 2014

© 2015 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats