Eleccions 2012 > Resultats >Vots ponderats a candidatures

Resultats provisionals de la segona voltaVots ponderats a candidatures

Sector Vots vālids Total
vots vālids
Coeficient
de ponderaciķ
Dr. Sancho Dr. Solā Vots en blanc
A 778 174 90 1.042 4,3639
B 459 234 32 725 1,1068
C 802 4.780 214 5.796 0,4615
D 505 704 144 1.353 0,6590
TOTAL 2.544 5.892 480 8.916  


Sector Vots ponderats
Dr. Sancho Dr. Solā
A 3.395,10 759,31
B 508,03 258,99
C 370,12 2.205,93
D 332,78 463,92
TOTAL 4.606,02 3.688,16

Percentatge de vot ponderat a candidatures
Dr. Ferran
Sancho Pifarré
Dr. Pere
Solā Gussinyer
55,53 44,47


La comunitat universitāria es divideix, a efectes electorals, en quatre sectors:

SECTOR A: Professorat doctor amb vinculaciķ permanent a la Universitat

SECTOR B: Resta de personal acadčmic i el personal investigador en formaciķ que exerceixi funcions de docčncia

SECTOR C: Estudiants de grau i postgrau

SECTOR D: Personal d'administraciķ i serveis

En les eleccions a rector o rectora, el vot a candidatura, vālidament emčs per cada un dels sectors de la comunitat universitāria, es pondera, segons el que disposa la Llei orgānica d’universitats, de la forma següent::
sector A, un 51% , sector B, un 9%; sector C, un 30%; i sector D, un 10%.
 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats