Marc acadèmic de les Jornades

Imatge tríptic de les Jornades

Els estudis de Relacions Laborals són una titulació interdisciplinària que s'imparteix a la Facultat de Dret des del curs 1993-1994. Des del mes de novembre de 2000 organitza unes jornades d'estudi (Cent anys de legislació social, Empresa i Responsabilitat, Reptes d'Internet, Vells i nous drets socials, Treball infantil i de menors, II República i món jurídic, 100 anys de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, Trenta anys de la llei d'amnistia, Quinze anys de Relacions Laborals, quinze anys de reformes legislatives) que proposen el debat acadèmic d'un tema d'actualitat des de la visió dels especialistes en les diferents àrees de coneixement. L'experiència de les edicions anteriors s'ha consolidat amb la nombrosa participació dels estudiants i dels professors. I ha donat resultats molt positius per ambdues parts. La publicació de les sis darreres edicions és una prova evident de l'interès que han suscitat.

Justificació

Fotografia manifestació 1977

Manifestació del 4 de novembre de 1977 contra l'atur
i a favor d'una sortida de la crisi favorable als treballadors

El fet que l'atur s'hagi incrementat en més d'un milió de persones en el darrer any i amenaci de superar els quatre milions de parats en els propers mesos ha provocat un debat entre els experts. Una gran part coincideix en què les institucions laborals a Espanya són diferents de les d'altres països europeus. Aquestes diferències expliquen no només que Espanya sigui el país amb la taxa d'atur més alta d'Europa, sinó també el que amb més rapidesa està destruint l'ocupació. Les X Jornades Interdisciplinàries es dedicaran en el curs 2009-2010 a valorar des de perspectives transversals la situació actual del mercat laboral.

La crisi econòmica té un origen laboral? Una nova reforma seria la solució? La darrera reforma laboral va crear un nou contracte de 33 dies per any que no està essent utilitzat per les empreses. A més existeix un element fonamental de flexibilitat i és el fet que a Espanya existeixin 44,5 milions de contractes temporals que són els s'estan utilitzant per ajustar les plantilles. En un moment de crisi com l'actual les empreses es limiten a no renovar els contractes temporals.

Segons la legislació actual, un conveni és un contracte privat entre empresa i treballadors que té força de llei. És a dir, quan finalitza el termini pel qual va ser signat no decau, sinó que continua en vigor fins que no ha estat substituït per un nou conveni. Això provoca que els comitès d'empresa no signin un nou conveni fins que no els millorin les condicions. Aquesta legislació està evitant que les empreses puguin adaptar-se a les noves condicions del mercat o del cicle econòmic. L'acumulació de drets signats en els convenis fa que les empreses, com més antigues siguin, més càrregues laborals tinguin enfront de les noves. S'ha de replantejar la reforma de la negociació col·lectiva?

Fotografia manifestació (La Vanguardia, 14 de març de 2009)

Manifestació a Barcelona contra la crisi i en defensa de la feina
(publicada a La Vanguardia el 14 de març de 2009)

La perspectiva del mercat laboral és bastant decebedora. Les previsions dels experts ja anaven avisant de la duresa de l'ajust entre l'ocupació i la situació econòmica. Hi ha la necessitat de posar en marxa de manera immediata mesures que frenin els acomiadaments i evitin els ajustos tan bruscos que pateix el mercat de treball espanyol.

Per canviar aquesta situació és necessari modificar la flexibilitat del mercat de treball: donar més adaptabilitat, perquè les empreses s'ajusten a la conjuntura econòmica a través de l'ocupació.

La crisi ens recorda que seguim essent un país en transició i que els retards acumulats durant el segle XX no es recuperen en dues dècades. Hem viscut de forma accelerada el canvi educatiu, la incorporació de la dona al mercat de treball i l'arribada massiva d'immigrants, fenòmens que es van iniciar amb trenta anys de diferència en molts països de la Unió Europea.

Objectius

El primer objectiu d'aquestes Jornades és crear un clima propici per al debat entre tots els i les estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins aquesta edició s'oferia exclusivament per als i les estudiants de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat de Dret però creiem que el tema i la perspectiva actual pot ser d'interès per a tot el campus.

A més, destaquen els objectius següents:


Text: Dra. M. Jesús Espuny

A dalt de la pàgina

Novembre 2009 ~ Biblioteca de Ciències Socials ~ Fotografies i disseny