Biografia

 

Jordi Maluquer de Motes (Barcelona, 1946), catedràtic emèrit d’història i institucions econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, és expert en història econòmica i social de Catalunya i de les Antilles. Va ser vicerector de recerca de la UAB entre 1992 i 1994, és membre corresponsal de l’Academia de Historia de Cuba, ha estat assessor econòmic de diverses administracions i l'any 2016 va ingressar a la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

 

És autor de nombrosos articles en revistes científiques i col·laboracions en obres col·lectives. Destaquen, entre altres: El socialismo en España 1833-1868 (1977), Catalunya, la fàbrica d’Espanya (1985) i Industrialización y nacionalismo: análisis comparativos (1985). Des del 1992 és director, juntament amb Jordi Nadal i Antoni Macías, de la col·lecció “Cruzar el charco”, sobre temes de migració entre Espanya i Amèrica Llatina; a més, és autor del volum Nación e inmigración: los españoles en Cuba (ss. XIX-XX) (1992). Igualment ha estat codirector de l’obra Història Econòmica de la Catalunya Contemporània (6 volums, 1988-94), de la qual ha escrit la part que tracta de la industrialització i la modernització de Catalunya al s. XIX. Va seguir treballant sobre temes relacionats amb la conjuntura de la crisi colonial espanyola del 1898, publicant España en la crisis de 1898: de la gran depresión a la modernización económica del siglo XX (1999) i, amb Pedro Tedde, Economía y colonias en la España del 98 (1999). A un altre nivell també ha dirigit Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània (2000).

 

D’altra banda, ha rebut nombroses distincions: va obtenir el Premio Nacional de Historia de España de 1981, concedit pel Ministeri de Cultura; el Premi Joan Sardà Dexeus de 1998, atorgat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya al millor llibre d'economia de l'any;  el Premi Jaume Vicens Vives 2014, amb el qual l'Associació Espanyola d'Història Econòmica va distingir el millor llibre d'història econòmica publicat a Espanya i Llatinoamèrica en el bienni 2012-2013; i el Premi a la Trajectòria Acadèmica, concedit per l’Asociación Española de Historia Económica l’any 2018.

 

Font: Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

Maig 2019 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials