A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Propedèutic de matemàtiques 
IDEAAnar

Curs Propedèutic de Matemàtiques


 Informació General 
Grups i Aules
Material del Curs
Presentació i objectius

L?objectiu fonamental d?aquest curs és situar al futur alumne dels graus d?Administració i Direcció d?Empreses, d?Economia, de Comptabilitat i Finances, d?Empresa i Tecnologia i d?ADE+Dret de la Facultat d?Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal de seguir amb més fluïdesa les assignatures Matemàtiques I i II que s?imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus. Així, aquest curs no pretén ser una versió ?ràpida? d?ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran  a l?alumne un seguiment correcte de les assignatures.

Continguts

I.- Introducció
 1. Repàs de càlculs algebraics bàsics
 2. El sistema dels nombres reals: igualtats, desigualtats, intervals, valor absolut
 3. Lògica formal bàsica: proposicions, implicacions, condicions necessàries i suficients
 4. Demostració matemàtica: raonament inductiu i deductiu
 5. Teoria de conjunts bàsica: operacions amb conjunts, diagrames de Venn
II.- Càlcul diferencial
 1. Funcions d?una variable real: domini, imatge, representació gràfica
 2. Famílies de funcions: polinomials, exponencials, logarítmiques, trigonomètriques
 3. Límits i continuïtat: definició, interpretació geomètrica
 4. Derivades: definició interpretació geomètrica, mètodes de derivació
III.- Càlcul integral
 1. Integrals indefinides: interpretació geomètrica, mètodes de integració
 2. Integrals definides: Interpretació geomètrica. Propietats
IV.- Àlgebra lineal
 1. Matrius: definició, operacions amb matrius
 2. Determinants: definició, propietats
 3. Rang d?una matriu
 4. Matriu inversa
 5. Sistemes d?equacions lineals

A qui va adreçat el curs

A aquells estudiants que inicien estudis de grau el curs 2011-12 que no han cursat les Matemàtiques del Batxillerat Tecnològic.

Dates i horaris

El curs es dividirà en 10 sessions de 3 hores  (amb un descans al mig de cada sessió) entre el dia 29 d?agost i el 9 de setembre. Les sessions començaran a les 9:00 hores del matí i finalitzaran a les 12:00 hores.


Lloc

Les classes s?impartiran a les aules 4 i 5 (excepte els dies 7 de setembre: aules 2 i 2B, i 8 de setembre: aules 6 i 7) de la Facultat d?Economia i Empresa al Campus de Bellaterra (el primer dia es farà una presentació a la Sala d'Actes i s?informarà de la distribució dels grups per aules); i al Seminari A de la Facultat d?Economia i Empresa al Campus de Sabadell.

Informació i matrícula
                             
Si heu de cursar una titulació del campus de Bellaterra:
Gestió Acadèmica de la Facultat d?Economia i Empresa (campus de Bellaterra)
                Edifici B ? campus de la UAB
                08193 Bellaterra
Tel. 93 581 1803
 
Si heu de cursar una titulació del campus de Sabadell:
Gestió Acadèmica de la Facultat d?Economia i Empresa (campus de Sabadell)
                Edifici S ? Emprius, 2
                08202 Sabadell
Tel. 93 728 7712
 
Horari: 10 a 13 hores

Preu
90¤

Procediment de matrícula

 1. L?imprès de matrícula serà lliurat el dia de la sessió de benvinguda als alumnes de primer o a la Gestió Acadèmica de la Facultat (Campus de Bellaterra i Campus de Sabadell).
 2. Anar a Caixa Catalunya i fer l?ingrés en el compte indicat en l?imprès dins del període establert per a la matriculació.
 3. Lliurar l?imprès de matrícula, el resguard d?ingrés i una fotocòpia del DNI a la Gestió Acadèmica de la Facultat d?Economia i Empresa Facultat al campus corresponent, com a molt tard el dia 28 de juliol de 2011.
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats