A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Règim de dedicació 

Règim de dedicació


Els estudiants de grau i de màster poden cursar el estudis en règim de dedicació a temps complet o a temps parcial.

Dedicació a temps complet
Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps complet tenen l'obligació de matricular-se d'un mínim de 42 i un màxim de 78 crèdits per any acadèmic, llevat dels estudiants de nou accés que s'incorporin al primer curs, que s'han de matricular dels 60 crèdits que configuren aquest primer curs. En el cas que un estudiant estigui en situació d'acabar els estudis amb menys de 42 crèdits, s'ha de matricular del total de crèdits que li manquen.

En el cas dels estudiants de grau en règim de dedicació a temps complet que participen en un programa d'intercanvi podran matricular, durant el curs acadèmic que realitzin l'estada d'intercanvi, un mínim de 30 crèdits, sempre i quan en el contracte d'estudis s'hi faci constar que el nombre de crèdits que es reconeixeran a l'expedient acadèmic de la UAB serà superior a 42.

Dedicació a temps parcial
Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps parcial tenen l'obligació de matricular-se d'un mínim de 24 i un màxim de 42 crèdits, llevat dels estudiants de nou accés que s'incorporin al primer curs, que s'han de matricular d'un mínim de 30 crèdits. En el cas que un estudiant estigui en situació d'acabar els estudis amb menys de 24 crèdits, s'ha de matricular del total de crèdits que li manquin.

En el cas d'estudiants de grau es permeten dos canvis de règim de dedicació durant els estudis.

Estudiants de màster oficial
Els estudiants de màster que segueixen el règim de dedicació a temps complet han de matricular-se d'un mínim de 60 crèdits, i poden matricular fins a un màxim de 78 crèdits per any acadèmic. Els estudiants que segueixen el règim de dedicació a temps parcial han de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits, i poden matricular fins a un màxim de 42 crèdits per any acadèmic.

Documentació relacionada
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Resolució de la vicerectora de Política Acadèmica pel que fa a la matrícula d'estudiants d'intercanvi que tenen règim de dedicació a temps complet
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats