Inici > Calendaris > Calendari administratiu 2008-2009 > Accés des de Preinscripció

Calendari administratiu


En aquesta pàgina pots trobar les dates, classificades per temes, que cal tenir en compte a l'hora de fer els teus tràmits administratius.

Accés estudiants universitaris
 Accés des de Preinscripció 
Convalidació
Lliure elecció
Matriculació
Règim de permanència i exàmens
Requisits formatius complementaris
-Preinscripció de juny Del  29-05 al 04-07-2008
-Dates de les PAU, convocatòria de juny Del  10 al 12-06-2008
-Publicació de primera assignació 16-07-2008
-Jornada d’acollida als estudiants de nou accés 18-07-2008
-Matrícula d’estudiants assignats a la primera preferència Del 21 al 25-07-2008 

-Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i renúncies a la reassignació, discapacitats, esportistes d’elit)

25-07-2008
-Notificació de vacants a l'Oficina per a l'Accés a la Universitat 28-07-2008
-Assignació general i tramesa dels llistats a les universitats 31-07-2008
-Jornada d’acollida als estudiants de nou accés 02-09-2008
-Matrícula d’altres preferències, reclamacions i revisions de les PAU de juny Del  03 al 08-09-2008

-Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i renúncies a la reassignació, discapacitats, esportistes d'elit)

Del 08-09-2008
-Dates de les PAU, convocatòria de setembre Del 08 al 10-09-2008
-Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat Del 10-09-2008
-Publicació de la primera reassignació de la convocatòria de juny 15-09-2008
-Matrícula de primera reassignació de juny

Del 16 al 17-09-2008

-Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat 18-09-2008
-Publicació dels centres amb places vacants 22-09-2008 (per confirmar)
-Preinscripció de setembre Del  24 al 26 -09-2008
-Publicació assignació de setembre 01-10-2008
-Matrícula dels assignats a la convocatòria de setembre Del 03-10 al 07-10-2008
-Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors i incidències) 07-10-2008
-Notificació de vacants a l'Oficina per l'Accés a la Universitat 10-10-2008
-Publicació de primera reassignació de setembre 14-10-2008 
-Publicació del centres amb matrícula lliure      14-10-2008 (per confirmar)
-Matrícula lliure Del 17 al 21-10-2008
-Assignació matrícula lliure i comunicació a les universitats 23-10-2008
-Tancament definitiu del procés de preinscripció 24-10-2008
-Tramesa de les dades definitives a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat 27-10-2008