Inici > Calendaris > Calendari administratiu 2008-2009 > Règim de permanència i exàmens

Calendari administratiu


En aquesta pàgina pots trobar les dates, classificades per temes, que cal tenir en compte a l'hora de fer els teus tràmits administratius.

Accés estudiants universitaris
Accés des de Preinscripció
Convalidació
Lliure elecció
Matriculació
 Règim de permanència i exàmens 
Requisits formatius complementaris
Convocatòria extraordinària
Revisió extraordinària d'exàmens

Data límit per a presentar la sol·licitud

Data límit per a lliurar propostes de resolució al Consell  Social 

Data límit per a la seva resolució (*)

Del 30-06 a l'1-09-2008

05-09-2008

23-09-2008

Del 02-09 al 03-10-2008

10-10-2008

28-10-2008

Del 06-10 al 31-10-2008

07-11-2008

25-11-2008

Del 03-11 al 28-11-2008

09-12-2008

16-12-2008

De l'1-12-2008 al 16-01-2009

30-01-2009

10-02-2009

Del 02-02 al 27-03-2009

14-04-2009

21-04-2009

Del 27-04 al 12-06-2009

19-06-2009

07-07-2009

(*) La data límit de resolució és provisional, es poden aprovar modificacions abans de l'inici de curs 2008/2009

Sol·licitud canvi de règim de permanència
Termini de presentació: 15 dies abans de la formalització de la matrícula del curs 2008/2009