Benvinguda

   
dalt

Benvolguts estudiants,

Per a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH), és una gran satisfacció el fet d’haver escollit el nostre Centre per a la vostra formació, així com el fet de mantenir la confiança que heu dipositat en els estudis que impartim, tant pel que fa referència a a les Titulacions de Grau (Grau Turisme i Grau en Direcció Hotelera), Diplomatura de Turisme, i el  Graduat en Direcció Hotelera com a l’oferta de Màsters i Postgraus, formacions que preparen per ocupar càrrecs de gestió en els sectors turístic i hoteler.

L’EUTDH s’ha caracteritzat per la consolidació d’un model de formació capdavanter i innovador que ofereix a l’alumne una docència rigorosa i universitària integrada a la UAB, molt vinculada a la pràctica professional i amb un alt grau d’especialització. Som un Centre de referència dins l’àmbit de l’ensenyament turístic i hoteler de Catalunya i d'Espanya, com es desprèn del fet d’haver estat els primers del seu àmbit en aconseguir la certificació ISO o els resultats de l’avaluació institucional de la Generalitat per la qualitat del professorat, les instal.lacions, per avaluacions de les titulacions i del centre en el seu conjunt així com per organitzar el Congrés de Turisme i acadèmic, desenvolupar diverses línies d’investigació amb la doble finalitat d’obtenir un millor coneixement dels àmbits turístic i hoteler, i atorgar una base científica als elements de recerca aplicada. A més hem obtingut la certificació Mediambiental i la Certificació del Sistema Integrat de gestió de la qualitat i ambiental.

El nostre compromís per una docència de qualitat posa al vostre abast l’oportunitat d’esdevenir professionals qualificats del primer sector social i econòmic del país. Un sector, el turístic i l’hoteler, que continua creixent i el qual cada vegada requereix més professionals especialitzats en un context internacional .

L’intercanvi d’estudiants amb universitats estrangeres (Erasmus i altres) és sens dubte, un element que contribueix de forma decisiva amb aquest objectiu.

Tanmateix, l’estreta vinculació que tenim amb les empreses i, en general, amb el sector turístic afavoreix la formació pràctica dels seus estudiants i facilita la seva inserció en el món laboral, tant en el nostre país com a l’estranger. Amb aquest objectiu, posem a la vostra disposició un ventall de serveis molt ampli, com la Borsa de Treball, pràctiques nacionals i internacionals, el Workshop (trobada universitat empresa), dins l'àmbit de l'entitat gestora del Programa Professional.

El resultat d’aquesta política ha estat la consecució per part del centre del Premi a la Competitivitat i a la Innovació Organitzativa atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Els alts nivells d’exigència propis del nostre Centre així com la vostra constància i l’esforç en les disciplines d’estudi i en les experiències pràctiques farà possible l’assoliment de les habilitats i les competències necessaris per treballar en aquest sector.

Volem seguir treballant per continuar sent líders en qualitat, com a senya d’identitat i factor diferencial. Això només és possible si vosaltres, com a estudiants i com una part fonamental del nostre Centre, us impliqueu en la seva millora i manifesteu les vostres opinions pel que fa referència als serveis, a la docència i a la gestió.

Tanmateix, desitjaríem expressar-vos el nostre agraïment ja que, amb la vostra presència, feu possible que el projecte continuï creixent i consolidant-se com un centre capdavanter de la formació del sector. Finalment, voldríem demanar-vos a tots els estudiants que aprofiteu el màxim la vostra estada a l’Escola i, en general, a la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Equip de l’EUTDH, us desitgem un curs ple d’èxits.

EUTDH ·  Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
  
Segell Iqua    a+ 9001    a+ 14001    Premis Competitivitat