Inici > Els estudis >Plans d'estudis

Plans d'estudis

 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Cr. Troncals Cr. Obligatoris Cr. Optatius Cr. Ll. Elecció Crèdits Totals
Primer curs 52.5 9.0 0.0 0.0 61.5
Segon curs 36.0 22.5 6.0 6.0 70.5
Tercer curs 22.5 19.5 21.0 15.0 78.0
Crèdits Totals 111.0 51.0 27.0 21.0 210.0
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Cr. Troncals Cr. Obligatoris Cr. Optatius Cr. Ll. Elecció Crèdits Totals
Primer curs 52.5 9.0 0.0 0.0 61.5
Segon curs 36.0 24.0 6.0 6.0 72.0
Tercer curs 21.0 19.5 21.0 15.0 76.5
Crèdits Totals 109.5 52.5 27.0 21.0 210.0