A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  La facultat  Estudiants 
 Consell d'Estudiants 
Representants d'Estudiants
Associacions d'Estudiants
Edifici d'Estudiants
Consell d'Estudiants

Local B1-165  teléfon 93 581 2516

D'acord amb les “Normes del Consell d’Estudiants”, aprovades per la Junta de Facultat el 4 de març de 2010, aquest nou òrgan de la Facultat que té com a propòsit formular, recollir i transmetre propostes sobre el funcionament de la docència, participar en el sistema de garantia de la qualitat acadèmica, donar suport a les activitats de les associacions d’estudiants reconegudes per la Facultat i, finalment, gestionar el local i les cartelleres assignades als estudiants.

La composició del Consell d’estudiants és la següent:
- 12 persones delegades de curs: una per cada torn de primer (2), una per cada torn de segon i tercer curs de cada grau (8), i una per cada quart curs de cada titulació (2). Aquestes persones delegades seran elegides mitjançant votació durant el mes d’octubre de cada any.
- Els i les representants dels estudiants als òrgans de decisió de la UAB, actualment 15 a la Junta de Facultat i 4 al Claustre de la UAB. Excepcionalment, hi haurà un representant més per cada candidatura electoral col·lectiva que no hagi obtingut cap lloc a la Junta de Facultat.
- Un/a portaveu de cada associació reconeguda per la Facultat.

El passat 19 d'abril es va fer l’elecció de les dotze persones delegades de curs, que ocuparan el seu càrrec fins al mes d’octubre.

 

Normes del Consell d'Estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB (pdf: 0,02 MB)
Resolució de les Eleccions a Delegat de Curs (pdf MB)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats