A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  La facultat  Ressenya històrica 
 Història de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB és el primer centre universitari creat per la Generalitat de Catalunya (agost de 1985) i va obrir les portes per primera vegada el 1986. Els seus objectius són la formació superior i la investigació en l’àmbit de les ciències polítiques i socials, fent un èmfasi especial en la internacionalització de les seves activitats i en la interrelació amb els actors externs (administracions públiques, mitjans de comunicació, empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre), per als quals l’activitat de la Facultat és rellevant. La Facultat dóna també el seu suport a les activitats de recerca i als estudis de tercer cicle dels departaments i els grups de recerca que tenen la seu a les seves instal·lacions.

Des que fou creada, la Facultat ha buscat combinar en la seva oferta docent la resposta a les demandes socials en aquesta àrea amb una política de rigor i amb voluntat de mantenir uns estàndards alts de qualitat. La Facultat ha travessat una primera etapa, com un centre de segon cicle, amb resultats considerats bons, al llarg del període 1986-1991. A partir del curs 1992/93 s’ofereix, en el marc de l’impuls a les noves titulacions de la nostra universitat, uns nous plans d’estudis adreçats a estudiants de primer cicle. Així, aquesta facultat esdevé aleshores un centre d’estudis amb una oferta completa en els seus tres cicles. L’alumnat procedent de l’ensenyament secundari que ingressa a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia es troba al si d’un ambient que combina l’experiència amb una aposta per la innovació.

Els plans d’estudis vigents inclouen les llicenciatures de Sociologia i de Ciències Polítiques i de l’Administració. També és prevista una llicenciatura de segon cicle d’Investigació i Tècniques de Mercat. El repte que representen els nous plans d’estudi s’afegeix a l’esforç iniciat l’any 1986 i adreçat a consolidar les nostres disciplines en el medi intel·lectual i acadèmic de Catalunya. Això ha permès disposar, a hores d’ara, d’un seguit d’ofertes que caracteritzen el nostre ensenyament:

L’establiment d’un programa de pràctiques en diverses institucions (administracions, centres d’investigació, consultories...) com a element habitual dels estudis de llicenciatura, encaminat a facilitar la transició de la universitat a l’exercici professional.

La participació en programes d’intercanvi internacional, tant pel que fa a l’alumnat (més d’un 20% dels llicenciats han cursat estudis a l’estranger per mitjà dels programes Erasmus i Sòcrates) com al professorat (entre 12 i 15 professors estrangers, homes i dones, imparteixen cada any docència a la Facultat).

Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats