A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Els estudis  Formularis 

Formularis


Per formular qualsevol de les sol·licituds que es detallen a continuació, t'has d'adreçar a la Gestió Acadèmica del centre on estàs matriculat, o bé al centre on s'imparteixen els estudis corresponents.

Pots fer la teva sol·licitud de quatre maneres:

  1. personalment a la Gestió Acadèmica;
  2. per correu ordinari;
  3. per correu electrònic;
  4. per fax.

Pots sol·licitar els títols oficials des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Cal que et connectis a l'adreça: http://sia.uab.cat

Per formalitzar la sol·licitud hauràs lliurar o trametre per correu a la Gestió Acadèmica, el formulari corresponent degudament emplenat i acompanyat de la documentació pertinent. En la majoria dels casos, els terminis de sol·licitud els fixa el calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, però hi ha tràmits on el calendari el marca el propi centre on es cursen els estudis.

A més, en cas que sol·licitis el reintegrament d'un pagament que hagis dut a terme, tens l'opció de realitzar aquest tràmit a través de la seu electrònica de la UAB.

Accés a un segon cicle. Sol·licitud
Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers. Sol·licitud
Accés per trasllat d'expedient. Sol·licitud
Adaptació d'assignatures. Sol·licitud
Adaptació d'assignatures idèntiques. Sol·licitud
Beca/Ajut de la UAB. Manifestació de renúncia
Certificat acadèmic. Sol·licitud
Certificat dels estudis de COU / LOGSE / PAU / Més grans de 25 anys. Sol·licitud
Convalidació d'estudis espanyols. Sol·licitud
Convalidació d'estudis universitaris estrangers. Sol·licitud
Convalidació d'estudis. Manifestació de renúncia
Convocatòria de gràcia. Sol·licitud
Convocatòria extraordinària de febrer. Sol·licitud
Crèdits de CFGS. Sol·licitud de reconeixement
Crèdits de lliure elecció. Sol·licitud de reconeixement
Dades bancàries. Alta, modificació
Dades personals. Alta, modificació
Proposta d'ensenyaments i activitats que poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció (msword 0,06 MB)
Equiparació de plans d'estudi. Sol·licitud
Exempció recàrrec segona titulació. Sol·licitud
Instància de sol·licitud o de recurs
Matrícula. Ampliació del nombre màxim de crèdits de matrícula. Sol·licitud
Matrícula. Anul·lació. Sol·licitud
Matrícula. Modificació. Sol·licitud
Permanència a la UAB. Sol·licitud/Recurs
Projecte de fi de carrera. Sol·licitud d'assignació
Requisits formatius complentaris. Sol·licitud de matrícula
Reincorporació. Sol·licitud
Targeta d'estudiant. Document d'incidència
Títols oficials. Sol·licitud
Títols propis. Sol·licitud
Trasllat d'expedient COU/LOGSE + PAU/Més grans de 25 anys fora de la UAB. Sol·licitud
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats