A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Mobilitat i intercanvi  Programa drac 

Programa DRACA peu de pàgina podeu consultar la resolució 
de la convocatòria DRAC Maig 2012La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

L'acta de constitució es va signar el 28 d'octubre de 1994 a la ciutat de Morella (Els Ports), on es van reunir els rectors de les 13 universitats fundadores. Actualment, la Xarxa està formada per 20 universitats amb lligams històrics, culturals i lingüístics arrelats a un mateix àmbit geogràfic.

El programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts per:

  • Assistir a cursos, seminaris o congressos.
  • Visitar un servei d’una altra universitat.
  • Iniciar una investigació o un projecte.
  • Cursar assignatures en una altra universitat.
  • Organitzar activitats culturals.

Tot això s'emmarca dins la xarxa d'universitats signatàries de l'acord i pressuposa, sempre, un reconeixement mutu de l'activitat duta a terme.

Per tal d'assolir aquest objectiu, el programa conté cinc accions ben diferenciades:

Accions:

DRAC - Estiu: ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que el XVU edita anualment. Acció adreçada a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

DRAC - Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies. Acció adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

DRAC - Formació Avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l'assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la XVU.

DRAC-PDI: ajuts per promoure la mobilitat del personal docent o investigador amb dedicació a temps complet per participar a cursos, seminaris o congressos de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, o per a l'organització conjunta d'altres activitats culturals en el marc de les universitats de la XVU.

DRAC-PAS: ajuts per promoure la mobilitat del personal d'administració i serveis, laboral o funcionari, per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seves universitats membres.

Presentació de les sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.

2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.

3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolucions:

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Més informació:

Xarxa Vives d'Universitats
Programa Drac

Àrea de Relacions Internacionals 
Oficina d'Intercanvis Edifici N - Plaça Cívica
tel.  +34 93 581 3779
fax. +34 93 581 32 64
programa.drac@uab.cat

Resolució ajuts DRAC Maig 2012 (pdf MB)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats