A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Estudis de 1r i 2n cicle  Informació general 

Grau de Logopèdia

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Logopèdia capacita l'estudiant per a l'exercici professional. La logopèdia té per objectiu l'avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals com ara la deglució, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat. També és funció del logopeda planificar i executar intervencions preventives per a reduir la incidència d'aquests trastorns i per a millorar les funcions verbals i comunicatives en persones sanes.

La formació s'estructura en cinc blocs: bases científiques de la logopèdia; trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals; tècniques i instruments d'avaluació dels trastorns logopèdics; disseny, planificació i aplicació de la intervenció logopèdica, i desenvolupament d'habilitats professionals. El Pla d'estudis inclou un conjunt d'assignatures que permeten aprofundir tant en el coneixement científic relacionat amb la disciplina com en aspectes diversos relatius a la intervenció logopèdica en els àmbits educatiu, neurològic, otorinolaringològic, etc.

Coordinador i equip de coordinació

  • Vicedegà d'Ordenació Acadèmica: Antoni Sanz Ruiz

          Adreça e-mail:    Antonio.Sanz@uab.cat

coordinacio.logopedia@uab.cat
  • Coordinador de Psicologia: Miquel Torregrosa
  •           Adreça e-mail:   

 

  • Coordinadora d'Intercanvis: Melina Aparici Aznar
          Adreça e-mail:      coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

 

  • Coordinadora de Pràcticum: Carme Brun Gasca
          Adreça e-mail:     Carme.Brun@uab.cat

 

  • Coordinador de l'Espai de Suport i Innovació Docents : David Costa Miserachs         
          Adreça e-mail:      David.Costa@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Període lectiu

Dos semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió. 

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes. 

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
El Programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.  

Espai de Mobilitat i Intercanvis del Campus Virtual.
Aquesta eina, creada per la Facultat de Psicologia (i pionera a la UAB) té com a objectiu facilitar i promoure la participació dels estudiants de la Facultat als programes d'intercanvi establerts per la UAB , a més d'agilitzar en diàleg i l'intercanvi  d'informació entre alumnes participants i futurs alumnes de mobilitat.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts convenis per estudiants de psicologia amb 54 universitats europees d'Àustria, Bèlgica, Alemania, Eslovenia, Grècia, França, Holanda, Itàlia, Lituania, Noruega, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Turquia i Suissa. 

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue-Sèneca): 
Existeixen 17 convenis amb les universitats de: Bilbao, Castelló, Elx, Madrid, Granada, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, València i Saragossa. 

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
Els alumnes de la Facultat de Psicologia poden accedir a places signades amb 25 universitats d'Amèrica Llatina, Estats Units, Canadà, Àsia i Australia. 

Preu vigent per crèdit

21,46 euros

 
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats