A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Màsters oficials 

Què són els màsters oficials?

La UAB ha posat en marxa els màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats al nou espai europeu d'educació superior. L'oferta de la UAB es concreta en una formació avançada que et permetrà o bé una especialització acadèmica o professional o bé iniciar la teva carrera investigadora.

Els màsters oficials tindran una durada fixa d'entre 60 crèdits i 120 crèdits, segons indicacions del Ministeri. Per tant, la seva durada serà independent de la formació acadèmica de cada persona.
En funció de la formació prèvia de l'estudiant, el coordinador del màster podrà requerir cursar complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).

Cal tenir present també que l'estudiant que cursi un màster amb la intenció de fer el doctorat, necessitarà acumular un total de 300 crèdits. Per tant, els estudiants amb titulacions d'accés inferiors a 240 crèdits ECTS (Diplomatures, Enginyeries tècniques, Bachelors...) i amb intenció de fer el doctorat hauran d'acumular fins a 300 crèdits ECTS, per la qual cosa podran:
a) Cursar els complements de formació que els indiqui el coordinador del màster.
b) Cursar un màster de 120 crèdits o dos de 60 crèdits.

Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats