A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Estudis de 1r i 2n cicle  Informació general 

Llicenciatura de Psicologia

Informació general

Centre docent
Facultat de Psicologia
Proposta docent

Proporcionar la formació adequada en el camp de la conducta humana i dels grups socials, i els instruments necessaris per a l'anàlisi del desenvolupament físic, intel·lectual, emotiu i social de l'individu.

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns

2 torns: matí i tarda

Tipus d'avaluació

En els primers cursos es fan generalment mitjançant exàmens. En els darrers cursos també són importants els treballs en grup o individuals.

Pràctiques professionals
Pràcticum: assignatura obligatòria anual de segon cicle. Consisteix en pràctiques tutoritzades individuals directament relacionades amb l'activitat professional. Aquestes pràctiques es fan en hospitals, centres de salut, institucions, serveis, empreses públiques i privades, etc.
Es realitzen també, durant tota la carrera, diferents tipus de pràctiques obligatòries en el Centre (de laboratori, d'anàlisi de casos clínics, de discussió i anàlisi en grups, de correcció i avaluació de proves psicològiques, d'observació, etc.), les quals permeten assolir millor els continguts teòrics i apropar l'alumne a un coneixement empíric i crític de la professió.
Programes d'intercanvi
  • Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Irlanda, Itàlia, Noruega, Portugal, Romania, Suècia i Suïssa.
  • Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Madrid, Granada, València, Màlaga, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Sevilla i Castelló.
  • Programa de Mobilitat de la UAB: en cada convocatòria se n'especifiquen les places concretes.
Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)
Psicopedagogia (Llicenciatura de 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Investigació i Tècniques de Mercat (Llicenciatura de 2n cicle)
Ciències del Treball (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi en extinció)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Criminologia (Llicenciatura de 2n cicle)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Ciències de la salut Ciències de la Salut
 
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats