Dèficit de vitamina D entre la gent gran. Estudi epidemiològic i conseqüències clíniques associades / Montserrat Vaqueiro Subirats ; directors: Jaume Almirall Daly, Maria Luïsa Baré Mañas, Fernando Segura Porta
Vaqueiro Subirats, Montserrat
Almirall Daly, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Baré i Mañas, Marisa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva)
Segura, Ferran, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Descripció: 1 recurs electrònic (161 p.)
Resum: La tesi titulada "Dèficit de vitamina D entre la gent gran. Estudi epidemiològic i conseqüències clíniques associades", es presenta estructurada en tres articles originals dins la mateixa línea, realitzats en una mostra representativa de la població ambulatòria major de 64 anys de la nostra àrea. En el primer s'analitza el llindar de 25[OH]D sèrica a partir del qual es produeixen la majoria dels increments dels valors de parathormona (PTH), donat el consens en que l'estat òptim és el que manté la PTH en intervals de normalitat, per evitar un hiperparatiroïdisme secundari que contribueix a la fragilitat de l'os i al risc de fractures. El 95% de les elevacions de la PTH es van observar per concentracions de 25[OH]D 25ng/ml. Considerant aquest punt de tall es va estimar la prevalença d'hipovitaminosi D (87%), diferenciant les categories d'insuficiència (70,3%) i deficiència (16,7%), pel risc associat a cadascuna. La concentració mitjana de 25[OH]D, 17(7,5), va resultar molt inferior a la recomanada. Es corrobora la correlació negativa entre la PTH i els valors de vitamina D (VD). El llindar de normalitat podria correspondre a valors de 25[OH]D ≥ 25 ng / ml. En el segon treball s'analitzen els possibles factors relacionats amb la hipovitaminosi D en aquesta població sense factors de risc coneguts. El perfil de la població correspon a persones sense incapacitat funcional, amb estudis bàsics, que viuen pisos i en parella. El 69,3% declaren escassa exposició al sol. La mitjana de consum de calci i VD és molt inferior a la recomanada, més en els de major edat. La edat mitjana de les persones amb deficiència va ser lleugerament superior. El 92,5% de les persones amb deficiència van declarar escassa exposició al sol. El valor mig de PTH va ser especialment elevat en el grup amb deficiència. Dels paràmetres analítics estudiats, la PTH i la fosfatasa alcalina mostraven una associació negativa i estadísticament significativa amb l'estat de VD. En l'anàlisi multivariant, les úniques variables associades de forma independent i significativa amb la situació de deficiència són un índex de Barthel ≤ 90, l'exposició solar escassa i viure en un pis. Es confirma una situació de risc per la salut en les persones grans de la nostra àrea i que la poca exposició al sol està associada a una probabilitat de dèficit de vitamina D. Finalment, en el tercer treball, dins el concepte actual de la importància de la VD com a modulador de diversos sistemes biològics (el receptor de la VD s'ha identificat en més de 50 teixits diferents), s'analitza la relació dels nivells de VD amb les xifres de tensió arterial (TA) en aquesta població, tenint en compte la seva importància com a factor de risc cardiovascular. El 46% dels participants estaven en tractament. Es va observar una associació negativa significativa entre els valors de 25[OH]D i els nivells de TA sistòlica i diastòlica. Com que el tractament antihipertensiu modifica la TA, es va introduir aquesta variable observant que es mantenia la correlació en ambdós grups, encara que de manera menys clara en el grup no tractat. En l'anàlisi multivariant, els nivells baixos de 25[OH]D es van associar de forma independent i significativa amb un augment de 6,6 mm Hg en la tensió sistòlica desprès de controlar per les altres variables. Aquesta associació es va perdre en relació a la TA diastòlica. Tot i que l'estudi es de tipus tranversal i per tant les conclusions tan sols poden referir-se a una associació, es demostra una relació inversa entre els nivells deficitaris de VD i xifres més elevades de TA.
Resum: The thesis entitled "Vitamin D deficiency among the elderly. Epidemiological and clinical consequences associated ", is organized in three original and related articles, carried on in a representative sample of the patient population over age 64 in our area. In the first study we analysed of the threshold of 25[OH]D serum from which most increases values parathormona (PTH) occurring, given the consensus that the optimal state is what keeps the PTH intervals normal, to prevent secondary hyperparathyroidism that contributes to bone fragility and fracture risk. 95% of the elevation of PTH were observed for concentrations of 25[OH]D 25ng/ml. At this cut off point, a prevalence of hypovitaminosis D (87%), differentiating insufficiency (70. 3%) and deficiency (16. 7%), given the risk associated with each. The average concentration of 25[OH]D was much lower than the recommended 17(7. 5). These results confirm the negative correlation between the Intact PTH and the values of vitamin D (VD). The normal threshold would correspond to values of 25[OH]D ≥ 25 ng / ml. In the second study, the possible factors associated with hypovitaminosis D in this population without known risk factors were analyzed. The profile of the population corresponds to people without functional disability, with only basic education, living in flats and partner. 69. 3% show low sun exposure. The average calcium intake and VD was much lower than recommended, especially in older age. The age of people with deficiency was slightly higher. 92. 5% of people with deficiency reported little exposure to sunlight. The average value of PTH was particularly high in the deficient group. Analytical parameters studied, PTH and alkaline phosphatase showed an inverse and significant association with the state of VD. The only variables independently and significantly associated with the situation of deficiency were a Barthel index ≤ 90, the low sun exposure and living in a flat. A risk profile exists in the elderly in our area and the low sun exposure was associated with a probability of vitamin D deficiency. Finally, in the third study, within the current concept of the importance of VD as a modulator of several biological systems (the vitamin D receptor has been identified in 50 different tissues), the relationship of VD levels with the blood pressure (BP) in this population was studied, considering its importance as a cardiovascular risk factor. 46% of participants were receiving treatment. There was a significant negative association between the values of 25 [OH] D and systolic and diastolic BP levels that persisted after controlling for potential confounders in multivariate analysis. As antihypertensive treatment modifies the BP, this variable was introduced in the analysis but the correlation was maintained in both groups, albeit less clearly in the untreated group. In multivariate analysis, low levels of 25[OH]D were significantly and independently associated with an increase of 6. 6 mm Hg in systolic blood pressure after controlling for other variables. This association did not exist in relation to diastolic BP. Although this is a cross-sectional design and therefore the conclusions can only refer to an association, we demonstrate an inverse relationship between levels of VD and high levels of BP.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina, 2012
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Vitamina D ; Deficiència ; Hipertensió arterial

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/96315


161 p, 5.7 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2013-02-13, darrera modificació el 2021-08-22   Favorit i Compartir