The Qualities of music teachers: towards a holistic view of the professional profile
Carrillo Aguilera, Carme
Vilar, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Baguley, Margaret, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Descripció: 1 recurs electrònic (245 p.)
Resum: En aquesta tesi s'identifiquen i s'examinen les qualitats del professorat de música des d'una perspectiva holística que inclou tant aspectes tècnics de la professió com altres atributs de caire més personal. Aquesta visió integradora de les qualitats docents s'ha abordat per mitjà de la complementarietat d'un enfocament educatiu basat en competències i una orientació humanística. La fonamentació teòrica tracta dues temàtiques que han estat essencials al llarg del desenvolupament d'aquesta investigació: per una banda, es revisen qüestions específiques associades amb el professorat de música de primària i secundària aportades per diferents autors i en diversos contextos i, per l'atra, s'hi tracten aspectes relacionats amb el concepte de qualitat docent i amb els enfocaments utilitzats per descriure aquest terme. La primera part d'aquesta fonamentació, per tant, presenta les problemàtiques i els reptes més rellevants que afecten a aquests professionals en relació amb el seu grau de preparació musical i didàctico-pedagògica. En segon lloc, s'exposa la visió de qualitat docent adoptada i s'examinen les contribucions que els enfocaments basat en competències i humanístic han aportat al propòsit d'aquest estudi. Les aportacions fonamentals d'aquesta tesi estan exposades en tres publicacions diferents. En el primer article s'identifiquen les competències professionals que una mostra àmplia dels docents de música de primària i secundària de Catalunya consideren necessàries per al desenvolupament satisfactori de la seva pràctica professional. Per la seva banda, el segon i el tercer articles estan focalitzats en la dimensió subjectiva dels docents i en les qualitats personals inherents a les pràctiques professionals de l'autora i de quatre docents de música de secundària -dos de Catalunya (Estat Espanyol) i dos de Queensland (Austràlia). Aquesta investigació utilitza un model mixt de recerca. En els diferents articles s'apliquen diferents mètodes i tècniques de recollida de dades i d'anàlisi, en funció dels objectius a assolir. En el primer article s'exposa com l'ús de qüestionaris i de l'anàlisi quantitativa de dades van permetre explorar les opinions del professorat de música en relació amb diferents aspectes de les esmentades competències. En el segon i el tercer articles s'explica com les entrevistes semiestructurades, la co-construcció de textos narratius i l'anàlisi narrativa d'esdeveniments crítics van fer possible examinar diversos aspectes relacionats amb les experiències professionals de les autores i dels quatre docents de música participants. Els resultats dels tres articles són interrelacionats, proporcionant així una millor i més aprofundida comprensió del concepte de qualitat docent que ha sustentat el treball de recerca. Les aportacions més rellevants d'aquesta tesi tenen a veure amb la concreció de les qualitats del professorat de música des d'una perspectiva holística a través de la complementarietat dels enfocaments per competències i humanístic. També s'emfatitza en el paper fonamental que juga el desenvolupament professional dels docents per a l'exercici eficaç de la seva professió i es formulen propostes per a la millora de la seva formació i pràctiques professionals.
Resum: This dissertation identifies and examines the qualities of music teachers from a holistic perspective which includes both technical and personal aspects. This comprehensive view of the qualities of teachers has been approached by combining a competence-based approach with a humanistic orientation. The theoretical framework deals with two themes which have been essential for the development of this research: particular issues associated with primary and secondary music teachers provided by different authors in different contexts, and aspects related to the concept of teacher quality including the approaches used to describe this term. The first part of this framework therefore presents the most relevant tensions and challenges which affect these professionals in relation to their degree of preparation in the fields of Music and Pedagogy/Music Didactics. Secondly, the view of teacher quality adopted in this study is presented and the contributions of the competence-based and humanisitic approaches to the purpose of this study are examined. The main contributions of this dissertation are presented in three different publications. In the first article the competences that a large sample of Catalan primary and secondary school music teachers perceive as necessary to develop their professional practice to a satisfactory degree are identified. The second and third articles are focused on teachers' subjective dimensions and on some of the personal qualities inherent in the professional practices of the author in conjunction with four secondary music teachers - two from Catalonia (Spain) and two from Queensland (Australia). This investigation uses a mixed methods research model. Various quantitative and qualitative methods and techniques for data collection and analysis are applied in the different articles, depending on their objectives. The first article shows how the use of questionnaires and quantitative data analysis allowed an exploration of music teachers' opinions regarding competences. The second and third articles explain how semi-structured interviews, co-construction of narrative texts and narrative analysis of critical events made it possible to examine various issues related to the author and the four participating music teachers' professional experiences. The results from the three articles are interrelated, which provides a complex and nuanced understanding of the concept of teacher quality which was the aim of this research. The most relevant contribution of this dissertation is its identification of the qualities of music teachers from a holistic perspective through the complementarity of competence-based and humanistic approaches. Through this investigation the essential role of teacher professional development in contributing to teacher quality is emphasised and proposals for the improvement of music teacher training and professional activity are suggested.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, 2012
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Anglès
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Professors de música

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/96532


245 p, 1.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2013-02-13, darrera modificació el 2021-08-22



   Favorit i Compartir