Tabaquisme i complicacions postquirúrgiques : : estudi observacional d'una cohort de pacients quirúrgics a Catalunya / Guillem Paluzie Avila ; directors: Jaume Canet Capeta, Joaquín Sanchis Aldas ; tutor: Miguel Martin Mateo
Paluzie Avila, Guillem
Canet Capeta, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)
Sanchis Aldás, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Descripció: 1 recurs electrònic (167 p.)
Resum: Introducció. Segons els resultats de l'enquesta ANESCAT es calcula una taxa d'intervencions de 9 cada 100 habitants a Catalunya l'any 2006. Per millorar l'atenció sanitària de les més de 600. 000 intervencions anuals es necessita estudiar quines són les característiques clíniques perioperatòries dels pacients quirúrgics a Catalunya i analitzar el paper del tabaquisme en l'aparició de complicacions postquirúrgiques. Objectius. 1. Determinar el risc relatiu de l'exposició al tabaquisme per a l'aparició de complicacions postoperatòries en una cohort de pacients seleccionada aleatòriament, i sotmesa a un ampli ventall d'intervencions quirúrgiques. 2. Determinar l'estada postoperatòria i la mortalitat als 90 dies dels pacients amb complicacions postoperatòries relacionades amb l'exposició al tabaquisme. Material i Mètodes. Estudi observacional, prospectiu, multi-cèntric d'una cohort seleccionada aleatòriament de pacients quirúrgics, sota anestèsia general, neuroaxial o regional, en 59 hospitals de tots els nivells de Catalunya durant 2006-2007. La mostra de participants es va seleccionar en dues fases. Primer es van adjudicar aleatòriament 7 dies de l'any a cada un dels centres, un per a cada dia de la setmana. Segon, en cada data de tall els centres consideren com elegibles tots els pacients quirúrgics del dia. Es consideren no elegibles els >18 anys, l'embaràs i part, els trasplantaments, la complicació postoperatòria prèvia, intervenció només amb sedació i pacients que arriben intubats a quiròfan. Prèviament a la intervenció es recull per qüestionari l'historial de fumador en paquet/anys i els antecedents personals mèdics. Es realitza un seguiment postoperatori pel registre de complicacions postoperatòries. Tres mesos després de la intervenció es realitza un seguiment telefònic per conèixer l'estat vital del pacient. Resultats. Varen participar 2. 986 pacients sobre 3. 350 elegibles (taxa de resposta del 89,1%) dels quals 522 (17,5%) van ser mitjançant cirurgia sense ingrés i 2. 464 (82,5%) van ser hospitalitzats. Entre les dones hi ha menys fumadores (18,6%), menys ex-fumadores (11,7%) i més mai fumadores (69,7%). Els homes són més fumadors (30,5%) i ex-fumadors (42,0%) i hi han menys mai fumadors (27,5%). Les complicacions postoperatòries en els pacients hospitalitzats van ser 774, ja siguin respiratòries, cardiovasculars, de ferida o d'altres i es van presentar en 301 pacients (12,2%). El valor del risc relatiu de l'exposició a >40 paquet/anys per complicacions postoperatòries, ajustat per edat, sexe, escala de risc quirúrgic, presència d'una infecció respiratòria en l'últim mes i anèmia preoperatòria és de 1,27 (IC95% 1,0-1,6). La fracció atribuïble de l'exposició a >40 paquet/anys és del 5,0%. Tenir una complicació i a més haver estat exposat a >40 paquet/anys eleva la mortalitat als 90 dies al 25%. L'any 2006, segons les dades de l'enquesta ANESCAT, s'infereix que a Catalunya es varen realitzar 243. 809 intervencions en pacients de les mateixes característiques que els participants i, per tant, també s'estima que varen aparèixer 29. 745 complicacions postoperatòries. Es calcula que és responsable directe de 180 morts anuals de pacients que s'han complicat després d'una intervenció quirúrgica a Catalunya. Conclusions. La prevalença de tabaquisme en la població que és sotmesa a una intervenció quirúrgica a Catalunya és alta, un de cada quatre pacients és fumador de cigarretes. La proporció de complicacions postoperatòries observada als hospitals de Catalunya és del 12,2%, segons els resultats observats en el seguiment de la cohort de pacients quirúrgics durant els anys 2006 i 2007. El tabaquisme, mesurat com exposició a més de 40 paquet/anys al llarg de la vida, s'associa de manera independent amb un 27% més de complicacions postoperatòries. La fracció atribuïble de l'exposició a més de 40 paquet/anys indica que, al menys una de cada vint complicacions postoperatòries s'evitaria si ningú arribés a aquesta exposició en el moment de la intervenció quirúrgica.
Resum: Introduction. According to results of the ANESCAT survey an estimated rate of 9 interventions for every 100 inhabitants were done in Catalonia in 2006. To improve health care for over 600,000 annual operations we need to study what are the perioperative clinical characteristics of surgical patients in Catalonia, and to analyze the role of smoking in the occurrence of postoperative complications. Objectives. 1. To determine the relative risk of exposure to smoking for the appearance of postoperative complications in a cohort of randomly selected patients and subjected to a wide range of operations. 2. To determine the postoperative stay and mortality at 90 days in patients with postoperative complications related to exposure to smoking. Methods. Observational and prospective, multicenter study of a randomly selected cohort of patients undergoing surgical procedures under general, neuraxial, or regional anesthesia in 59 hospitals of all levels in Catalonia during 2006-2007. The sample of participants was selected in two stages. First, seven days of the year were awarded randomly in each center, one for each day of the week. Second, in every court date centers consider eligible all surgical patients of the day. Are considered ineligible <18 years, pregnancy and birth, transplants, a postoperative complication previous intervention, procedures with only sedation and intubated patients that arrived to the operating room. Before the intervention a questionnaire on smoking (pack/years) and personal medical history is administered. Patients are followed to register postoperative complications after surgery. Three months after the intervention patients received a phone call to know vital status. Results. On 3,350 eligible, 2,986 patients participated (response rate 89. 1%), 522 (17. 5%) using outpatient procedures, and 2,464 (82. 5%) hospitalization. Among women, there are fewer smokers (18. 6%), fewer ex-smokers (11. 7%) and more never smoked (69. 7%). Men have more smokers (30. 5%) and former smokers (42. 0%) and there were less never smoked (27. 5%). The postoperative complications were 774 including respiratory, cardiovascular, wound or other complications and were present in 301 hospitalized patients (12. 2%). The value of the relative risk of exposure to >40 pack/years for postoperative complications, adjusted for age, sex, level of surgical risk, presence of a respiratory infection in the last month and preoperative anemia was 1. 27 (95% CI95% 1. 0 to 1. 6). The attributable fraction of exposure to> 40 pack/years is 5. 0%. Have a complication and have been exposed to >40 pack/years raises mortality at 90 days to 25%. In 2006, according to ANESCAT survey, we infer that were carried out 243,809 interventions in patients of the same characteristics as the participants in Catalonia, and therefore also can be estimated that 29,745 postoperative complications were occured. It is calculated that is directly responsible for 180 deaths of patients who have been complicated after surgery in Catalonia. Conclusions. Smoking prevalence in the population that is undergoing surgery in Catalonia is high, one in four patients is cigarette smoking. The rate of postoperative complications observed in hospitals of Catalonia is 12. 2%, according to the results observed in the follow up of the surgical patients cohort during 2006 and 2007. Smoking, measured as exposure to more than 40 pack/years throughout life, is independently associated with 27% more postoperative complications. The attributable fraction of exposure to more than 40 pack/years indicates that, at least, one in twenty postoperative complications would be avoided if nobody arrived to this level of exposition, at the time of surgery.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, 2012
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Tabac ; Addicció ; Cirurgia ; Complicacions ; Estudi de cohort

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/96271


167 p, 2.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2013-02-13, darrera modificació el 2021-08-22   Favorit i Compartir