La carrera investigadora de les professores universitàries
Guillamón Ramos, Cristina
Tomàs i Folch, Marina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada

Publicación: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Descripción: 1 recurs electrònic (429 p.)
Resumen: La finalitat de la tesi doctoral és analitzar els condicionants que influeixen en la carrera de les professores universitàries quant a investigadores i per a això s'han definit tres objectius: (a) descobrir les motivacions per les quals les dones investiguen; (b) copsar la percepció que les acadèmiques tenen respecte la seva carrera investigadora i (c) esbrinar els condicionants que les acadèmiques troben al llarg de la seva carrera investigadora per motius de gènere. S'ha explicat la carrera investigadora a la universitat; s'han recollit els condicionants de la mateixa –dividint-los en condicionants socioculturals, institucionals i/o personals- i s'ha fet un compendi de mesures a favor de la igualtat d'oportunitats en aquest àmbit. Quant a metodologia, s'ha optat per les històries de vida, o segons la classificació de Pujadas (1992), els relats biogràfics paral·lels. La mostra va ser seleccionada intencionadament entre el PDI i altre personal investigador de la UAB segons els criteris: (a) àrea de coneixement; (b) departament amb major i menor percentatge de dones per àrea i (c) categoria professional, sempre i quan sigui condició sine qua non estar en possessió del títol de doctora. A banda d'entrevistes, es va analitzar el curriculum vitae de les investigadores així com la informació de les dades del departament al que estan adscrites per tal d'aprofundir i contextualitzar la informació. Quant a conclusions, el primer objectiu constata que la socialització i l'educació rebuda per part de la família i el professorat tendeixen a influir, per exemple, en l'elecció de la titulació. El fet de seguir estudis doctorals depèn de diversos factors, però sembla ser important el fet de col·laborar en grups de recerca durant els darrers anys de la titulació i l'obtenció d'una beca. A nivell social hi ha un gran desconeixement sobre què és la recerca, la carrera investigadora, etc. En aquest sentit, cal introduir mesures que permetin apropar la ciència a la societat; estimular més jovent vers la recerca; incidir en la formació del professorat i oferir orientació en el moment de decidir els estudis universitaris i/o doctorals. Respecte al segon objectiu, sembla que la carrera investigadora no està exempta de dificultats, especialment donades les condicions en què aquesta es desenvolupa –la cultura universitària, la pertinença a xarxes, l'excel·lència científica, les acreditacions i avaluacions de la recerca, la posició de les dones dins el col·lectiu investigador, etc. Les expectatives professionals de les investigadores varien segons el moment de la carrera en què es troben (acreditar-se, aconseguir una posició estable, preparar una propera jubilació, etc. ) i, en general, recomanen seguir la carrera investigadora. És per tot això que cal aprofundir en l'anàlisi de la cultura universitària i les pràctiques acadèmiques des del punt de vista de gènere per tal d'aturar la segregació de gènere, afavorir la presència de dones a les posicions més elevades de la carrera i als comitès i avançar vers la igualtat d'oportunitats. Finalment, el tercer objectiu posa de manifest que a la universitat, i en l'àmbit de la recerca, predomina una cultura sexuada i es donen pràctiques esbiaixades de gènere. Això és més evident en el cas que les investigadores siguin mare o estiguin a càrrec de persones dependents i hagin de conciliar la vida personal, familiar i professional. En aquest sentit, cal introduir i potenciar mesures que afavoreixin la conciliació, mesures que no només han de ser beneficioses per les dones, sinó també per als seus col·legues i que conduiran a una cultura institucional més igualitària.
Resumen: The purpose of the Ph. D. thesis is to analyse and understand the constraints met by women researchers in academia. In order to achieve that, three objectives have been defined: (a) Understand why women are engaged in research activities; (b) Capture the perceptions that women researchers have regarding their research career and (c) Analyze which challenges they have to face because of their gender. Research career at university has been explained as weel as its constraints (socio-cultural, institutional and personal) and affirmative actions in this area. Parallel biographical narratives (Pujadas, 1992) were employed as methodology. The sample was selected from the teaching and research staff of the Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, according to the following criteria: (a) knowledge area; (b) the department with higher and lowest rate of female staff in every knowledge area and (c) their position, meanwhile in order to hold this position is condition sine qua non being a Ph. D. Information came from interviews, the analysis of their curriculum vitae as well as the records of the departments where the interviewed women were working. The first objective concluded that socialization and education from family and school can influence, for instance, the decision of which high school studies follow. Getting involved in Ph. D. studies depends on several variables, but the most important appear to be the collaboration in research groups during the last years of higher education as well as getting a grant. Society seems not to know what is research, the research career, etc. In this respect, steps towards making researches and closer work in society should be made; motivating students to get involved in research; paying more attention in teacher education and bringing orientation in the moment of deciding high education or Ph. D. studies. According to the second objective, it seems that the research career is not free of difficulties, especially due to the conditions in which it is developed – the culture of higher education institutions, being part of social networks is highly influential, scientific excellence, accreditations and other evaluations, the position of women in the research collective, etc. Professional expectancies of female researchers vary according to the moment they are in their careers (tenure track positions, full professor, close to retirement. . . ) and, generally, they recommend pursuing a research career. Because of all these reasons, it can be stated that it is important to analyze deeply the culture of higher education institutions and academic practices from a gender point of view in order to stop gender segregation, stimulate more women to achieve top positions and advancing versus equal opportunities. Finally, the third objective shows that in universities and in research a sexed culture with gender bias is still predominant. This is even more obvious when women researchers are mothers or have dependent people under their responsibility and also have to conciliate personal, familiar and professional lives. In this respect, actions to support conciliation need to be introduced and enhanced –such actions are beneficial not only for women, but also for their colleagues and they eventually lead to a more balanced institution.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada, 2012
Derechos: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Lengua: Català.
Documento: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Materia: Professores universitàries

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/96385


429 p, 1.5 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2013-04-11, última modificación el 2019-02-09   Favorit i Compartir