BIB21. Cap a un model de biblioteques al servei de les universitats públiques de Catalunya
Martínez Trujillo, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques i Documentació)
López Vivancos, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques i Documentació)
Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
Casaldàliga Riera, Anna (Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca)

Date: 2008
Abstract: Els canvis que s’estan produint a les universitats provocats per l’adaptació dels estudis a l’anomenat Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que ha de fer-se realitat l’any 2010, representen també un gran repte per a les biblioteques universitàries, que estan treballant per adaptar els seus recursos i serveis a les noves exigències de l’educació superior. Les biblioteques han establert models organitzatius i de col·laboració que, en un entorn marcat per l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i pel fenomen de l’èxit de cercadors com Google, han de permetre superar amb èxit reptes com ara el suport al desenvolupament dels nous plans d’estudi dissenyats per competències tot potenciant i introduint la formació dels usuaris en l’adquisició d’habilitats informacionals; el disseny de sistemes d’informació robustos que donin suport a la producció científica i acadèmica dels investigadors i dels professors i li aportin valor, mitjançant dipòsits oberts d’informació i de documentació; la personalització dels serveis o l’adaptació dels espais a un model educatiu centrat en l’aprenentatge actiu de l’estudiant. Aquest article resumeix les principals actuacions i reptes de futur que recull amb detall l’informe encarregat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) als directors de les biblioteques, en el marc de l’elaboració del futur llibre blanc de les universitats.
Abstract: Los cambios que se están produciendo en las universidades provocados por la adaptación de los estudios al llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que será realidad en 2010, plantean un gran reto a las bibliotecas universitarias, que están trabajando para adaptar sus recursos y servicios a las nuevas exigencias de la educación superior. Las bibliotecas han establecido modelos organizativos y de colaboración que, en un entorno marcado por el uso intensivo de las tecnologías de la información y por el fenómeno del éxito de buscadores como Google, deberían permitir superar con éxito retos como los siguientes: soporte al desarrollo de nuevos planes de estudio diseñados por competencias y que potencien e introduzcan la formación de los usuarios en la adquisición de habilidades informacionales; diseño de sistemas de información robustos que den soporte y aporten valor a la producción científica y académica de investigadores y profesores mediante depósitos abiertos de información y documentación; personalización de servicios y adaptación de los espacios a un modelo educativo centrado en el aprendizaje activo del estudiante. Este artículo resume las principales actuaciones y retos de futuro que han sido recopilados detalladamente en el informe encargado por la Agència Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) a los directores de las bibliotecas en el marco de la elaboración del futuro libro blanco de la universidades.
Abstract: The changes taking place in universities as a result of the implantation, by 2010, of the European Space for Higher Education, represent an important challenge for academic libraries as they work to adapt their resources and services to the new higher education requirements. In the current context of an intensive use of information technologies and the phenomenon of successful search engines such as Google, libraries have developed organisational models, as well as models of collaboration, which have succeeded in meeting challenges such as: providing support for developing new study plans designed for competencies: strengthening and introducing user training for the acquisition of informational habits; designing robust information systems that provide support and bring value to researchers’ and professors’ scholarly and academic production through open repositories; personalizing services or adapting spaces for an educational model focussed on active learning on the part of students. This article summarises the principal actions and future challenges that are covered in detail by the report that the Catalan Association of Public Universities commissioned from the library directors within the framework of producing a future White Book on universities.
Rights: Tots els drets reservats.
Language: Català.
Document: article ; publishedVersion
Subject: Biblioteques universitàries ; Planificació estratègia de biblioteques ; Bibliotecas universitarias ; Espacio Europeo de Educación Superior ; Planificación estratégica de bibliotecas ; University libraries ; European Space for Higher Education ; Strategic planning in libraries ; Espai Europeu d'Educació Superior
Published in: Item, N. 48 (2008) , p. 64-71, ISSN 0214-0349

Adreça alternativa: https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103189/224438


9 p, 535.0 KB

The record appears in these collections:
Articles > Published articles

 Record created 2013-07-18, last modified 2019-02-09   Favorit i Compartir