Compostos de reni i tecneci pel desenvolupament de radiofàrmacs de segona generació / Joan Lecina Vicente ; dirigida per: Joan Suades Ortuño
Lecina Vicente, Joan
Suades Ortuño, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Description: 1 recurs electrònic (201 p.)
Abstract: Aquesta tesi doctoral es troba dividida en tres parts corresponents a les tres línees d'investigació que s'ha desenvolupat: (a) Complexos de reni i Ciprofloxacina; (b) Síntesi de radiofàrmacs de 2a generació d'elevada activitat específica; i (c) Estudi de la interacció de les metal·lotioneines de mamífer amb el fragment fac-{M(CO)3} (M =Re, Tc) (a) S'ha provat de descobrir el mecanisme d'actuació del radiofàrmac experimental 99mTc-Ciprofloxacina. L'anàlisi de l'activitat antibacteriana dels compost homòleg amb reni ha demostrat que les propietats antibiòtiques del complex estan lligades al caràcter làbil del seu enllaç. Amb conseqüència, s'ha proposat un mecanisme d'actuació del radiofàrmac que està d'acord amb les dades experimentals tant de la present tesi doctoral com les publicades fins el moment. (b) Els resultats obtinguts han demostrat que és possible l'aplicació de la metodologia proposada, basada en la reacció de transmetal·lació de complexos de zinc poc solubles en aigua. Els elevats valors de puresa radioquímica dels complexos de tecneci-99m sintetitzats, tenint en compte la baixa solubilitat de la biomolècula, demostren la viabilitat del mètode ja que s'aconsegueix disminuir un ordre de magnitud la relació entre biomolècula marcada i no marcada respecte dels mètodes actuals. (c) L'estudi de la interacció de les metal·lotioneïnes MTs amb els fragments carbonil, ha demostrat ser una bona alternativa als mètodes sintètics convencionals emprats avui dia en la preparació d'agents quelants de tecneci. L'obtenció per primer cop de l'estequiometria d'un compost Tc-MTs, obre la porta tant a la preparació de radiofàrmacs mitjançant la fusió de les MTs a altres proteïnes (Tc-MT-Biomolècula) com també a la possibilitat de marcatge i estudi in vivo d'aquestes.
Abstract: This thesis is divided into three parts corresponding to the three lines of research that has been developed: (a) Ciprofloxacin and rhenium complexes; (b) 2nd Generation Synthesis of radiopharmaceuticals with high specific activity; and (c ) Study of the interaction of mammalian Metallothioneins with fragment fac-{M(CO)3} (M = Re, Tc) (a) It has tried to explore the action mechanism of experimental radiopharmaceutical 99mTc-Ciprofloxacina. Analysis of the antibacterial activity of the homologous rhenium compound has shown that the antibiotic properties of the complex are related to the labile nature of their bond. In consequence, it has been proposed a mechanism of action for the radiopharmaceutical that it is in agreement with the experimental data. (b) The results have shown that it is possible to apply the proposed methodology, based on transmetallation step reaction of zinc complexes poorly soluble in water. The high values of radiochemical purity of technetium-99m complexes synthesized, taking into account the low solubility of the biomolecules, it demonstrate the feasibility of the method, since the relation between labeled and unlabeled biomolecule decrease one order of magnitude compared with the currently methods. (c) The study of the interaction between Metallothioneins MTs and carbonyl fragments has proved a good alternative to the conventional synthetic methods, which are currently used in the preparation of technetium chelating agents. For the first time it has been obtained the stoichiometry of a compound Tc-MTs, opening the door for the preparation of radiopharmaceuticals through the fusion of MT to other proteins (Tc-MT-biomolecules), as well as the possibility of labeled MTs for in vivo studies.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química, 2012
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Subject: Radiofàrmacs ; Compostos organometàl·lics ; Compostos de coordinació ; Tecneci ; Reni
ISBN: 9788449035982

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/130016


201 p, 10.2 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2014-05-05, last modified 2019-02-03   Favorit i Compartir