Avaluació d'una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya
Ponsatí Ferrer, Imma
Amador i Guillem, Miquel, dir.
Miranda Pérez, Joaquim, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Descripció: 1 recurs electrònic (417 p.)
Resum: L'objectiu general d'aquesta tesi és elaborar, experimentar i avaluar una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics adreçada al primer curs dels ensenyaments musicals de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya i que, a partir de la detecció i anàlisi prèvia de les dificultats dels alumnes, permeti que aquests assoleixin, al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge, els objectius didàctics plantejats i, conseqüentment, al final d'aquest, millorin el seu rendiment. En el marc teòric es revisen, analitzen i sintetitzen els principals escrits sobre l'objecte d'estudi de la recerca, els quals han servit de referència per a la seva elaboració. D'una banda, s'han recollit les aportacions dels autors més significatius i, de l'altra, efectuat reflexions personals sobre els temes exposats: es fa una aproximació a la importància que té l'oïda musical al llarg del procés de formació dels estudiants de música; ens apropem a l'oïda musical melòdica, polifònica i harmònica, totes elles considerades dins del context de la tonalitat; s'entra de ple a revisar les principals recerques centrades en la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals; s'exposen les línies generals que regeixen els estudis musicals de grau elemental, professional i superior, així com la incidència de la formació de l'oïda en el currículum de llenguatge musical. En el marc metodològic es descriu l'estudi empíric de la recerca, el qual adopta una metodologia d'investigació d'enfocament mixt i s'estructura en diverses fases: les anàlisis prèvies, l'elaboració de la proposta didàctica, el procés d'experimentació i, finalment, l'anàlisi dels resultats. En cadascuna d'elles s'han pres les decisions oportunes i, per tant, emprat els instruments adequats per a la consecució dels objectius proposats: diaris de classe i entrevistes, dirigits al professorat del grup experimental, i proves de control d'aprenentatge per a l'alumnat de tota la mostra, que han estat dissenyades seguint un enfocament quasiexperimental i efectuades abans i després de l'aplicació de la proposta didàctica tot comptant amb l'existència d'un grup control. Les conclusions de l'estudi mostren que la proposta didàctica avaluada és adequada i eficaç, ja que permet als alumnes assolir els objectius didàctics previstos per al procés d'ensenyament-aprenentatge i, conseqüentment, millorar el seu rendiment musical en relació amb la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals al final d'aquest. Ja per acabar, al final d'aquesta tesi s'expliquen les limitacions de l'estudi i es fan uns suggeriments respecte a noves vies d'investigació que podrien obrir-se arran del mateix estudi.
Resum: El objetivo general de esta tesis es elaborar, experimentar y evaluar una propuesta didáctica para la identificación auditiva de los intervalos armónicos dirigida al primer curso de las enseñanzas musicales de grado profesional de los conservatorios de música de Cataluña y que, a partir de la detección y análisis previo de las dificultades de los alumnos, permita que éstos alcancen, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los objetivos didácticos planteados y, en consecuencia, al final del mismo, mejoren su rendimiento. En el marco teórico se revisan, analizan y sintetizan los principales escritos relacionados con el objeto de estudio de la investigación, los cuales han servido de referencia para su elaboración. Por una parte, se han recogido las aportaciones de los autores más significativos y, por otra, efectuado reflexiones personales sobre los temas expuestos: se hace una aproximación a la importancia del oído musical en el proceso de formación de los estudiantes de música; nos acercamos al oído musical melódico, polifónico y armónico, todos ellos contextualizados en la tonalidad; se revisan las principales investigaciones centradas en la identificación auditiva de los intervalos armónicos musicales; se exponen las líneas generales que rigen los estudios musicales de grado elemental, profesional y superior, así como la incidencia de la formación del oído en el currículum de lenguaje musical. En el marco metodológico se describe el estudio empírico, que adopta una metodología de investigación de enfoque mixto y se estructura en diversas fases: los análisis previos, la elaboración de la propuesta didáctica, el proceso de experimentación y, finalmente, el análisis de los resultados. En cada una de ellas se han tomado las decisiones oportunas y, por lo tanto, se han utilizado los instrumentos adecuados para la consecución de los objetivos propuestos: diarios de clase y entrevistas, dirigidos al profesorado del grupo experimental, y pruebas de control de aprendizaje para el alumnado de toda la muestra, que han sido diseñadas siguiendo un enfoque cuasiexperimental y efectuadas antes y después de la aplicación de la propuesta didáctica contando con la existencia de un grupo control. Las conclusiones del estudio muestran que la propuesta didáctica evaluada es adecuada y eficaz, ya que permite a los alumnos alcanzar los objetivos didácticos previstos para el proceso de enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, mejorar su rendimiento musical en relación con la identificación auditiva de los intervalos armónicos musicales al final del mismo. En último término, al final de esta tesis se explican las limitaciones del estudio y se sugieren nuevas vías de investigación que podrían abrirse a raíz del propio estudio.
Resum: The general objective of this thesis is to elaborate, experiment and evaluate a teaching method proposal focused on the auditory identification of harmonic intervals aimed at first year students of professional music grade taken at the music conservatories in Catalonia, which, based on previous detection and analysis of the students' difficulties, enables them to achieve the proposed didactic objectives through the teaching-learning process and, consequently, improve their performance at the end of it. The Theoretical Framework involves the revision, analysis and synthesis of the main literature on the research object, which is used as a reference. On the one hand, we have taken some contributions of the most relevant authors and, on the other hand, carried out some personal reflections on the exposed topic; an approach to the importance of musical ear throughout the musical training process, as well as to the melodic, polyphonic and harmonic musical ear, all of them considered in the tonality context. Also, the main research focused on the auditory identification of musical harmonic intervals is checked, and we set out the general lines that govern the musical studies in elementary, professional and higher levels, as well as the incidence of ear training in the Music Theory curriculum. In the Methodological Framework, the empiric study of the research is described. This study adopts a mixed-method approach and is structured in various stages: the previous analysis, the elaboration of the teaching method proposal, the experimentation process and, finally, the results analysis. In each of them, the appropriate decisions were made and, therefore, the suitable instruments were used in order to achieve the proposed objectives: class logs and interviews, aimed at the teachers of the experimental group, and learning-control tests for all the students of the sample, which were designed following a quasi-experimental approach carried out before and after the application of the teaching method proposal, with the inclusion of a control group. The conclusions of this study show that the evaluated teaching method proposal is appropriate and effective, since it enables students to achieve the forecasted didactic objectives for the teaching-learning process and, consequently, improve their musical performance in regard to the auditory identification of music harmonic intervals at the end. Finally, at the last part of this thesis, the study limitations are explained and some suggestions are pointed out to set new research lines from it onwards.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal, 2011
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Intervals harmònics musicals ; Habilitats auditives musicals ; Didàctica de la música
ISBN: 9788469400000

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/51437


417 p, 1.7 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2014-12-16, darrera modificació el 2017-10-15   Favorit i Compartir