Per citar aquest document: https://ddd.uab.cat/record/127387
Anàlisi dels indicadors de seguretat i eficàcia per a l'avaluació del programa de tractament antibiòtic endovenós d'una unitat d'hospitalització a domicili
Estrada Cuxart, Josep Oriol
Cuxart Mèlich, Alfons, dir.
Fonollosa Pla, Vicente, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Descripció: 1 recurs electrònic (363 p.)
Resum: L'hospitalització a domicili (HAD) atén a domicili a malalts que sinó haurien de romandre ingressats a l'hospital. La cartera de serveis de l'HAD inclou el tractament amb antibiòtic per via parenteral en el domicili (TAPAD). Abasta una gran varietat d'infeccions tributàries. Els seus resultats depenen de factors relatius a la selecció del malalt, fàrmac administrat, dispositius d'infusió i professionals que l'administren. No existeixen estudis sistemàtics en l'estat que avaluïn aquesta activitat. No s'han definit indicadors per a l'anàlisi TAPAD. Objectius: L'objectiu general és avaluar un programa de TAPAD; la descripció de l'activitat assistencial del programa. S'identificaran indicadors que avaluïn la seguretat del TAPAD, els resultats clínics i el consum de recursos. Material i mètodes. S'analitzen indicadors de seguretat clínica, efectivitat i satisfacció del TAPAD. Aquesta tesi estudia les dues primeres. El TAPAD es considera segur si no provoca efectes adversos, ni riscos suplementaris per als malalts. L'efectivitat s'analitza pels resultats clínics i el consum de recursos. El treball d'investigació que sustenta aquesta tesi és un estudi observacional, prospectiu, en condicions de pràctica clínica habitual. Període estudiat: febrer 2001 fins abril de 2007. Població: malalts que han rebut TAPAD en l'HAD d'un hospital d'alta tecnologia. Les variables definides es registren en una base de dades específica. La lectura, manipulació , validació i l'anàlisi estadística de la base de dades ha estat realitzada amb el programari: SAS v9. 1, SAS Institute Inc, Cary, NC, USA. El valor de significació estadística va ser de 0. 05. Resultats. Van rebre TAPAD 380 malalts en 434 episodis. Edat mitjana: 61 anys + / - 17,13 (16-95). Distribució per sexes: 131 dones i 249 homes. El 56,3% dels malalts procedien de l'àrea mèdica, 36,3% del àrea quirúrgica, 10,3% d'urgències i 2,1% d'altres. El 25,5% eren infeccions respiratòries, 21,8% infeccions abdominals, 15,8% infeccions de vies urinàries, 12,1% infeccions de pell i parts toves, 7,6% infeccions en malalts immunodeprimits, 5,3% sèpsia , 4,8% infeccions osteoarticulars i 7,1% altres localitzacions. La comorbiditat mitjana associada dels malalts era 2,23 + / - 2,18 (0-10). El 4,54% dels malalts atesos presentar signes de sèpsia greu a l'ingrés en HC. Es va practicar examen microbiològic en 352 malalts, en 253 amb resultat positiu (71,9%). Es van aïllar 309 microorganismes i 52 mostraven perfil de multiresistència antibiòtica. Anàlisi de resultats. L'anàlisi estadística mostra diverses associacions amb valor predictiu de l'adequació i idoneïtat del TAPAD. Indicadors de seguretat TAPAD: esdeveniments inesperats; efectes adversos lligats al tractament i complicacions relacionades o no amb infecció. Indicadors de resultats TAPAD: taxa de tractaments complets i resultats d'evolució clínica (destinació a l'alta i reingrés a 30 dies). Indicadors relacionats amb consum de recursos: durada del TAPAD, modalitat de tractament i taxes d'intervenció del personal HAD. Conclusions. La sèrie de casos estudiada s'ajusta als criteris de selecció definits. Els esdeveniments inesperats (retorn inesperat, canvi de tractament imprevist, trucades telefòniques imprevistes), els efectes adversos lligats al tractament i les complicacions (relacionades o no amb infecció), són indicadors amb valor predictiu sobre la seguretat del TAPAD. La taxa de tractaments complets, destinació a l'alta HAD, reingrés a 30 dies, estada mitjana en HC i en HAD són indicadors del resultat clínic del tractament amb valor predictiu sobre la idoneïtat del TAPAD. Les taxes d'intervenció, el nombre d'analítiques i les variables del tractament (durada de TAPAD, modalitat de tractament, proporció TAPAD / tractament antibiòtic total, tractament combinat, ús de bombes d'infusió) són indicadors del consum de recursos TAPAD.
Resum: Hospital at Home (HAH) treats at home patients than, in other case, should be admitted at hospital. The portfolio of services includes parenteral antibiotic treatment at home (PATH). It covers a wide variety of infections. Their results depend on factors related to patient selection, drug administered, infusion devices and practitioners and nurses who administer it. No systematic studies exist in the state that assesses this activity. No indicators have been defined for the analysis PATH. Objectives: The overall objective is to evaluate a PATH program, the description of the welfare activities of the program. Indicators will be identified to assess PATH safety, clinical outcomes and resource consumption. Material and methods: Indicators of clinical safety, effectiveness and satisfaction of PATH are analyzed. This thesis studies the first two. The PATH is considered safe if it does not cause adverse effects or additional risks to patients. The effectiveness is analyzed by the clinical outcomes and resource consumption. The research work behind this thesis is an observational, prospective, under conditions of routine clinical practice study. Studied period: February 2001 to April 2007. Population: patients HAH receiving PATH in a high-tech hospital. The defined variables are recorded in a specific database. The reading, manipulation, validation and statistical analysis of the database has been performed with the software: SAS v9. 1, SAS Institute Inc. , Cary, NC, USA. The value of statistical significance was 0. 05. Results: 380 patients received TAPAD in 434 episodes. Average age: 61 years +/- 17. 13 (16-95). Gender distribution: 131 women and 249 men. 56. 3% of the patients came from the medical department, 36. 3% surgical department, emergency unit 10. 3% and 2. 1% other. 25. 5% were respiratory infections, 21. 8% abdominal infections, 15. 8% urinary tract infections, 12,1% skin infections and soft tissue, 7. 6% infections in immunocompromised patients, 5. 3% sepsis, 4. 8% for bone and joint infections and 7. 1% other locations. Comorbidity associated of the patients was 2. 23 +/- 2. 18 (0-10). 4. 54% of patients treated showed signs of severe sepsis on admission to HC. Microbiological examination was performed in 352 patients, tested positive in 253 (71. 9%). 309 organisms were isolated and 52 showed antibiotic multiresistance profile. Analysis of results: Statistical analysis shows different associations with predictive value of the adequacy and appropriateness of PATH. PATH safety indicators: unexpected events, adverse effects associated with the treatment and complications related or not to infection. PATH performance indicators: rate of complete treatments and clinical outcomes (target to discharge and readmission at 30 days). Indicators related to resource consumption: PATH duration, treatment modality and rates of HAH staff intervention. Conclusions: The studied case series meets the defined criteria. Unexpected events (unexpected return, unplanned treatment change, unexpected phone calls), adverse effects related to treatment and complications (infection related or not) are predictive indicators of PATH safety. The rate of complete treatments, discharge HAH destination, readmission at 30 days, average stay in the hospital and HAH are indicators of clinical outcome of treatment with predictive value regarding the adequacy of PATH. Intervention rates, the number of blood test and treatment variables (duration of PATH, treatment modality, proportion PATH/total antibiotic treatment, combined treatment using infusion pumps) are indicators of resource consumption PATH.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina, 2010
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Hospital a domicili ; Infeccions ; Antibiòtic
ISBN: 9788469400000

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/51520


363 p, 3.9 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2014-12-16, darrera modificació el 2017-10-15   Favorit i Compartir