Vivat Ars Lul·liana. Ramon Llull i la seva iconografia
Sacarès Taberner, Miquela
Carbonell i Buades, Marià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Descripció: 1 recurs electrònic (526 p.)
Resum: La tesi és un estudi iconogràfic sobre el filòsof mallorquí Ramon Llull. En primer lloc s'estudia i analitza la codificació i l'evolució del tipus iconogràfic de Ramon Llull; en un primer moment s'inicia en l'anomenada primera generació de manuscrits dels segles XIV i XV fins arribar a les representacions del segle XIX. S'estableixen diferents models iconogràfics que abracen diferents processos i tècniques com miniatures, gravats, pintura i escultura. A continuació es tracta la iconografia narrativa dels diferents episodis de la vida de Ramon Llull, seguint els capítols de la Vita Coaetanea, primera biografia de Llull i altres biografies posteriors. El punt de partida de l'estudi són les cèlebres miniatures de Karlsruhe - primera manifestació plàstica que tracta les estacions més importants de la vida de Llull. A banda del cicle narratiu de Llull, un altre apartat està dedicat al beat envers la devoció mallorquina. Santa Pràxedis, santa Caterina Tomàs, sant Alonso Rodríguez o la venerable Anna Maria del Santíssim Sagrament són algunes de les santes i sants amb els quals el savi mallorquí es representa acompanyat. Un altre bloc rellevant tracta els diferents ordes religiosos en relació a Llull. L'orde franciscà amb sant Francesc d'Assís inicien el repertori d'imatges de sants franciscans amb Ramon Llull. La temàtica de la defensa de la Immaculada Concepció està encapçalada per la tríade dels franciscans Duns Escott, sant Bonaventura i el mateix Llull. L'orde dominicà amb l'entrevista de sant Ramon de Penyafort i el savi mallorquí, o la temàtica de les controvèrsies i els atacs a les imatges de Llull són les representacions més significatives d'aquest grup. La Companyia de Jesús també és un dels ordes religiosos que gaudeix de representacions lul·lianes. El P. Jeroni Nadal i el P. Andreu Moragues varen esser grans impulsors en el patronatge d'obres lul·lianes. El següent apartat tracta els grans programes iconogràfics que s'han dedicat al savi mallorquí. En primer lloc s'estudia el seu sepulcre del segle XV situat en la capella de la Puritat de Maria del convent de Sant Francesc de Palma de Mallorca, en segon lloc el retaule de la Santíssima Trinitat, obra de principis de segle XVI, en tercer lloc el retaule de la "capella nova del beat Ramon Llull" realitzada a principis del segle XVII, i finalment s'analitza les escenes de la vida de Ramon Llull del pintor del sis-cents Miquel Bestard. La redacció de la tesi es completa amb un apèndix documental en el qual s' ha incorporat tota la documentació que s'ha pogut localitzar relativa a les obres artístiques. Contractes de retaules i pintures, testificacions notarials, i declaracions sobre peces artístiques lul·lianes són el contingut d'aquesta documentació. El catàleg és una altra de les parts importants de la tesis. La catalogació i la sistematització de les representacions del beat Ramon Llull ha estat una de les qüestions prioritàries. El criteri s'ha basat en dos elements claus: el tema o contingut de la representació i la cronologia. L'objetiu de l'estudi és aportar una visió diacrònica dels diferents models iconogràfics que s'han creat mitjançant l'ajuda de les fonts literàries, sobretot biografies de Llull i altres escrits, a més de fonts gràfiques com les còpies de gravats i altres repertoris plàstics amb els seus conseqüents canvis, transmissions, i permanències que s'han desenvolupat al llarg del temps.
Resum: The thesis is an iconographic study about the Majorcan philosopher, Raymond Lully. In first instance the codification and evolution of the iconographic origins of Raymond Lully are closely studied; commencing with the first set of manuscripts dating from the XIV- XV until the XIX Century. Different iconographic models are established by way of studying the different processes and techniques, such as miniatures, reliefs, paintings and sculpture. After which the close study of the iconographic narrative in all various stages of the life of Raymond Lully is observed, following the footsteps of "Vita Coaetanea" (Daily Life), the very first biography of Lully, as well as later biographies. The starting point of this study are the famous miniatures of Karlsruhe- the first plastic manifestation which treats the most important epoch in the life of Raymond Lully. Apart from the narrative aspect of Lully, another section is dedicated to the Majorcan Beatification and Majorcan Belief in general. St. Praxedes, St. Catherine Thomas, St. Alonso Rodriguez or the venerable Anne Marie of the Holy Sacrament are some of the Saints that accompany the wise Majorcan on his journey. Another relevant section deals with the various religious Orders. The Franciscan Order of St. Francis of Assisi as their leader start the repertoire of images of Franciscan Saints with Raymond Lully. The theme of the defense of the Immaculate Conception is headed by the triad of the Franciscans Duns Escotto, St. Bonaventure and the same Lully. The Dominican Order with the interview of St. Raymond of Peñafort and the wise Majorcan, or the theme of the controversies and the attacks towards the images of Lully are most significant representations. The company of Jesus is also one of the religious Orders that is involved in the Lullian representations. Father Jeffrey Nadal and Father Andreas Moragues were great pillars in the funding of Lullian works. The following section deals with the great iconographic programmes which have been dedicated to the wise Majorcan. In first instance the sepulchre of the XV Century situated in the Chapel of the Purity of Maria in the Convent of St. Francis of Palma of Majorca is studied, in second instance the altarpiece of St. Holy Trinity, work from the beginning of the XVI Century, and thirdly the altarpiece of the so-called "New Chapel of the Beatified Raymond Lully", created at the beginning of the XVII Century, in fourth and last instance the scenes of the life of Raymond Lully are analized in the paintings of the 600's Michael Bestard. The edition of the thesis is completed by a documentation appendix in which all documentation that could be found in relation to the artistic works has been added. Contracts of altarpieces and paintings, notary accounts as well as declarations about artistic pieces by Lully are the content of this documentation. The catalogue is another of the important pieces of the thesis. The catalogisation and order of representations of the Beatified Raymond Lully has been one of the main concerns in this study. The criteria for the afore-mentioned catalogisation has been based on two elementary keys: the theme or the content of the representation and the chronology. The object of this study is to offer a diachronic vision of the different iconographic models that have been created via the help of literary sources, above all biographies of Lully and other writs, apart from other graphic sources like the copies of the reliefs and other plastic repertoires with their according changes, transmissions and remains that have evolved throughout the course of time.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia, 2014
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Ramon Llull ; Iconografia ; Lul·lisme
ISBN: 9788449048449

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/284949


526 p, 3.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2015-02-03, darrera modificació el 2017-10-15   Favorit i Compartir