El debat polític de la democratització a la xina (1839-1939): anàlisi de les diferents corrents de pensament
Selgas Cors, Marc
Golden, Seán, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Description: 1 recurs electrònic (386 p.)
Abstract: A partir del primer terç del segle XIX es va iniciar un procés de democratització a la Xina, on els intel·lectuals, polítics i pensadors xinesos van concebre la democràcia en termes compatibles amb les circumstàncies històriques, econòmiques, socials i polítiques de la Xina. Al mateix temps recelaven, la majoria d'ells, de la universalització del model de la democràcia liberal sorgit de la Il·lustració euroamericana. A la Xina hi havia, a finals del segle XIX i principis del segle XX, diferents línies de pensament, fins i tot es pot afirmar que existia un debat entre dretes i esquerres, entre liberals i comunistes o entre nacionalistes i occidentalistes, fet que feia que les concepcions de la democràcia variessin, segons el punt de vista amb què es tractava i s'explicava. En el moment d'ajustar la democràcia a les característiques pròpies de la societat xinesa, alguns dels pensadors més revolucionaris o amb les idees polítiques més enfocades als posicionaments euroamericans, van observar els problemes que podia comportar la democràcia "pura" a la Xina, i es van qüestionar l'adequació del model euroamericà a les seves circumstàncies. Aquests fets fomentaven un debat polític sobre la democratització a la Xina, on les idees principals d'uns es reconvertien i s'ajustaven a la realitat existent; on les idees dels més conservadors es flexibilitzaven intentant buscar la millor solució per a la societat; on les idees del què significava el terme democràcia van agafar camins inesperats per a molts intel·lectuals, pensadors i polítics xinesos al llarg d'un segle d'estudi (1839-1939). La societat xinesa es va convertir en un espai de debat intens, on les idees i les propostes d'adoptar un nou sistema polític requerien d'un anàlisi en profunditat de les diferents línies de pensament, que van permetre enriquir el camp ideològic xinès i que van permetre entendre els processos socials, polítics, econòmics i culturals que es van desenvolupar a la Xina. Aquest treball ha intentat navegar per aquest ampli espectre de pensaments, d'idees, d'ideologies, però especialment ha intentat donar llum a com els primers xinesos, que es van interessar per la democràcia i per reformar el sistema polític xinès, van aportar nous coneixements i un gran enriquiment a una cultura amb quatre mil anys d'història.
Abstract: In the first third of the nineteenth century began a process of democratization in China, where the masterminds, politicians and Chinese thinkers conceived democracy in terms of compatibility with the historical circumstances, economic and social policies in China. At the same time, most of them were suspicious of the universal model of liberal democracy emerged from the Euro-American Illustration. In the late nineteenth and early twentieth century, there were in China various lines of thought, even we can say that there was a debate between right and left, or between liberals and communists, or between nationalists and pro-western thoughts, fact that made the conceptions of democracy could vary, depending on the point of view and the way they were explained. When adjusting democracy to the characteristics of Chinese society, some of the most revolutionary thinkers or with the political ideas more focused on the Euro-American positions observed problems that could bring the "pure" democracy in China, and they questioned the adequacy of the Euro-American model to their circumstances. These facts encouraged a political debate about democratization in China, where the main ideas of some thinkers, were reconverted and fit to the existing reality; where the ideas of the most conservative were made flexible, trying to find the best solution for the society; where the ideas of the meaning of term democracy, took unexpected ways for many intellectuals, thinkers and Chinese politicians, over a century of study (1839-1939). Chinese society became a place of intense debate, where ideas and proposals to assume a new political system required a thorough analysis of the various lines of thought, which allowed the enrichment of the Chinese ideological field and the understanding of the social, political, economic and cultural processes developed in China. This research has attempted to navigate through this wide range of thoughts, ideas, ideologies, and especially has tried to shed light on how the early Chinese who were interested in democracy and in the reform of the Chinese political system, brought new knowledge and a great enrichment to a culture with four thousand years of history.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació, 2014
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Democràcia ; Xina ; Debat
ISBN: 9788449051371

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/286005


386 p, 5.0 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2015-03-02, last modified 2019-02-02   Favorit i Compartir