Ús dels sistemes d'informació essencial en terapèutica
Llop Rius, Roser
Laporte Rosselló, Joan-Ramón, dir.
Figueras, Albert, 1961-, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Descripció: 1 recurs electrònic (136 p.)
Resum: JUSTIFICACIÓ La informació sobre medicaments i terapèutica és un element central generador de coneixement i indispensable en el procés de prescripció raonada. El metge necessita disposar de les eines adequades per a gestionar el coneixement en la presa de decisions clíniques. La gestió de la informació científica implica identificar, seleccionar, analitzar, i difondre aquella que es pot considerar més rellevant. En una època d'excés d'informació, cal prioritzar i seleccionar aquella més rellevant i oferir les eines que permetin al metge la millor gestió de la informació i el coneixement. OBJECTIU I MÈTODE Els objectius d'aquest treball han estat examinar el contingut de la base de dades SIETES i l'evolució en el període 2000-2014. S'ha analitzat el contingut a partir de les paraules clau de la base, les publicacions utilitzades i l'ús per part dels usuaris (període 2013-2015) Per a cada grup s'ha dut a terme una anàlisi global del contingut i de l'evolució temporal, i s'ha comparat el global amb les cites qualificades com a notables o excel·lents. RESULTATS En el període d'estudi es van incloure 45. 242 cites de les quals un 51% amb resum o comentari. Un total de 3. 868 es van considerar notables o excel·lents (90% amb resum). La paraula clau més utilitzada va ser Ensayo clínico seguida de Efectos Indeseados. El terme Estudios observacionales va ser el tercer descriptor més freqüent. Això reflecteix un interès per la Medicina basada en proves i en basar el raonament causal en terapèutica en els seus principis. La cardiologia va ser l'especialitat més citada. En l'anàlisi de l'evolució temporal, les infeccioses van mostrar l'augment més marcat, probablement associat a l'aparició els darrers anys dels nous tractaments per a l'hepatitis C. Els antidepressius i els hipocolesterolemiants es van citar en un 25% dels articles introduïts. Els fàrmacs més esmentats van ser l'16S, rofecoxib i warfarina. Un 90% de les fonts utilitzades per seleccionar els articles van ser revistes. No obstant, entre el 2000 i el 2014 es va veure un augment important de les revistes electròniques i els butlletins com a fonts d'informació. La nova web de SIETES, ha permès augmentar la visibilitat del seu contingut Actualment, prop d'un 70% dels accessos provenen de Google, bé a través d'una cita concreta o un vincle compartit. L'anàlisi del comportament dels usuaris de SIETES va mostrar una certa discordança amb les prioritats dels continguts de la base. En els tres anys de l'anàlisi de l'utilització, l'ús del mòbil com a dispositiu es va triplicar. CONCLUSIONS La tesi proporciona informació sobre el que s'ha considerat essencial en terapèutica durant els darrers 15 anys. En aquest sentit, la principal aportació de SIETES és haver estat un observatori crític de les principals novetats en terapèutica i una eina de selecció de la informació. Els resultats confirmen el valor de SIETES com a sistema de suport a la individualització del tractament i per a promoure una prescripció raonada i reforcen la importància d'aquest i altres sistemes com a activitats prioritàries de la farmacologia clínica. No obstant, l'hegemonia progressiva d'internet i les xarxes socials com a medi d'intercanvi d'informació mostren un nou escenari i plantegen la necessitat d'una evolució en la manera de transmetre i compartir la informació.
Resum: RATIONALE Information about drugs and therapeutics is a central part of knowledge process and rational prescribing. Doctor needs to have the best tools to manage knowledge in clinical decision making. Scientific information management involves identifying, selecting, analyzing, and disseminating that can be considered essential. In an era of information overload, it's important to prioritize and select those most relevant and provide the tools that allow the physician to better manage information and knowledge. OBJECTIVES AND METHOD The objectives of this study were to examine the contents of SIETES database and its evolution between years 2000 to 2014. We have analyzed its content based on keywords included and publications used to select the articles. We also analyzed users behaviour (period 2013-2015). For each group of keywords, it has been compared overall content with those references qualified as remarkable or excellent. RESULTS During the study period there were included 45. 242 citations of which 51% with summary or comment. A total of 3. 868 were considered remarkable or excellent (90% with a summary). The keywords "clinical trial" and "adverse effects" were most used. The term "observational study" was the third most common descriptor. This reflected an interest in evidence-based medicine and causal reasoning based on their therapeutic principles. Cardiology as a specialty was the most cited. Regarding the analysis of temporal evolution, infectious showed more marked increase, probably associated with new treatments for hepatitis C. Antidepressants and hypolipemiants were cited by 25% of the items included. The drugs most frequently mentioned were acetylsalicylic acid, rofecoxib and warfarin. About 90% of the sources used to select the articles were medical journals. However, between 2000 and 2014 there was a significant increase of electronic journals and drug bulletins as sources of information. From 2013, SIETES new website, has allowed to increase contents visibility. Currently, about 70% of accesses of users come from Google, either through a specific item or a shared link. The analysis of user's behaviour also showed some disagreement with priorities reflected in database contents. Mobile use as a device has tripled between 2013 and 2015. CONCLUSIONS This work provides information about what has been considered essential in therapy over the last 15 years. In this sense, the main contribution of SIETES database has been to represent a critical watchdog of the major therapeutic innovations in tool selection and therapeutic information. The results confirm the value of SIETES as a support system for individualization of treatment, to promote rational prescribing and to reinforce the value as priority activities in clinical pharmacology. However, the gradual hegemony of the Internet and social networks as a means of information exchange shows a new stage and raised the need for an evolution in the way of transmitting and sharing information.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, 2016
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Medicaments ; Efectes secundaris
ISBN: 9788449066092

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/394066


137 p, 3.3 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2016-12-19, darrera modificació el 2020-11-25



   Favorit i Compartir