La mediació empresarial
Tarrazón Rodón, M. Mercedes
Ruíz García Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra)
Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)

Additional title: La mediación empresarial
Imprint: Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Abstract: En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. Els conflictes empresarials o laborals sempre comporten riscos, i la seva resolució per la via judicial o arbitral, necessària en alguns casos, també pot tenir alguns inconvenients com, per exemple, un alt cost temporal i de gestió, despeses econòmiques elevades, el deteriorament de les relacions comercials o de negoci entre les parts, el risc de publicitat negativa i consegüent pèrdua de reputació, i/o la pèrdua de control sobre la resolució final del conflicte. La mediació, un mètode alternatiu a la litigació i l'arbitratge, permet que les parts, amb l'ajuda d'un tercer neutral i imparcial, busquin una solució segura gestionada per elles mateixes, en un període de temps molt breu i amb un cost reduït, de forma confidencial, mantenint o fins i tot ampliant els vincles empresarials entre elles i, sobre tot, conservant el control sobre la resolució final del conflicte. En aquest capítol s'analitza la mediació que es duu a terme en l'àmbit empresarial des d'una doble perspectiva: des d'un punt de vista teòric, es delimita el concepte, l'objecte i els trets específics de la mediació empresarial; s'estableix quin és l'estat de l'art a Catalunya i les iniciatives adoptades per l'Estat espanyol en aquest àmbit; s'analitzen els possibles escenaris de conflicte; es descriu el procediment de mediació i s'avalua la possible evolució dels conflictes empresarials i el paper de la mediació en la seva resolució. Des d'un punt de vista pràctic, es presenten alguns exemples de casos en els quals la mediació ha permès resoldre conflictes empresarials, i es recullen els resultats de les enquestes formulades a empreses catalanes i despatxos d'advocats sobre el grau de coneixement i utilització de la mediació com a sistema de resolució de conflictes empresarials. El treball evidencia que l'aplicació pràctica de la mediació empresarial per part de les empreses i els professionals del Dret és encara molt reduïda. Les raons són diverses. En primer lloc, el desconeixement dels avantatges i els beneficis de la mediació. En segon lloc, la mediació finalitza amb un acord que, davant d'un eventual incompliment, per regla general requereix d'un procediment judicial declaratiu per a poder ésser executat. En tercer lloc, manquen mediadors qualificats que puguin col·laborar en la resolució dels conflictes empresarials. Finalment, ara per ara és difícil garantir la confidencialitat del procés de mediació i dels documents que s'hi utilitzen. L'Avantprojecte de Llei de mediació en assumptes civils i mercantils de febrer de 2010 resol alguns dels problemes esmentats, atès que preveu un procediment de mediació previ obligatori per als processos de reclamació de quantia inferiors a sis mil euros, reconeix l'eficàcia executiva de l'acord de mediació, i regula d'una manera més àmplia el deure de confidencialitat. Ara bé, caldria continuar avançant en l'adopció de mesures per a promoure i donar a conèixer les característiques i els avantatges de la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes entre les empreses i els professionals del Dret, així com per a potenciar la formació pràctica en mediació per als conflictes empresarials, dotant al mercat de professionals capaços de dur a terme amb solvència i qualitat les mediacions que el món empresarial necessita.
Rights: Tots els drets reservats
Language: Català
Document: bookPart
Subject: Mediació ; Catalunya ; Resolució de conflictes (Dret) ; Mediació empresarial ; Persona mediadora ; Procediment de mediació ; Mètodes alternatius de resolució de conflictes ; Directiva 2008/52/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre determinats aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils ; Consolat de Mar ; Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya ; Reglament de Resolució Consensuada de Conflictes ; Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat ; Voluntarietat ; Confidencialitat ; Imparcialitat ; Cooperació ; Formació específica ; Avantprojecte de Llei de mediació en assumptes civils i mercantils ; Projecte de Llei de reforma de la Llei d'Arbitratge i de Regulació de l'Arbitratge institucional en l'Administració General de l'Estat ; Projecte de Llei Orgànica, complementària dels dos anteriors, pel qual es modifica la Llei Orgànica del Poder Judicial per a adaptar les competències dels jutjats i tribunals en aquestes matèries
ISBN: 978-84-393-8560-8
Published in: Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184

Podeu consultar el llibre complet a: https://ddd.uab.cat/record/168589


Català
51 p, 421.2 KB

Español
53 p, 443.0 KB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (scientific output) > Social and Legal Sciences > Institute of Law and Technology (IDT)
Books and collections > Book chapters

 Record created 2017-01-18, last modified 2020-11-15   Favorit i Compartir