Latest additions:
2017-12-16
18:17
Social Metabolism and Ecological Distribution Conflicts in India and Latin America / Joan Martinez-Alier ; Leah Temper ; Mariana Walter ; Federico Demaria
This chapter draws on results of the project entitled EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) focused on the analysis of ecological distribution conflicts across the world. [...]
2016 ( Studies in Ecological Economics)
Green Economy Reader. Lectures in Ecological Economics and Sustainability  
2017-12-05
20:38
24 p, 1.1 MB Perfil demográfico de la población extranjera en España / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Recaño Valverde, Joaquín (Centre d'Estudis Demogràfics)
El año 2006 presenta tres novedades destacadas en materia de inmigración. La primera de ellas la constituye los más de cuatro millones de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2006, datos que confi rman la consolidación del crecimiento experimentado en los últimos años y su papel creciente en la sociedad española, donde este colectivo representa un valor próximo al diez por ciento de la población. [...]
Barcelona Fundació CIDOB 2006
La inmigración en España 2006, 2006, p. 20-43  
2017-12-05
19:35
24 p, 435.8 KB Demografia i immigració, 1991-2005 / Cabré, Anna, 1943- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances. BBVA 2007
Economia catalana: reptes de futur, 2007, p. 105-126  
2017-11-21
09:40
Varieties of post-Fordist transitions and labour market inequalities / Cucca, Roberta ; Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
Routledge 2016
Unequal cities. The challenge of Post-Industrial Transition in times of austerity, 2016, p. 21-44  
2017-11-17
09:22
10 p, 248.2 KB Gioventù bruciata? La condizione giovanile e la sfida del social investment / Maestripieri, Lara
At the basis of the Europe 2020 strategy there is the confidence that post-industrial societies have a stronger need of qualified workers and that this will reinforce the economic sustainability of the European social model. [...]
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 2015
Giovani al lavoro: I numeri della crisi, 2015  
2017-11-16
20:21
29 p, 517.3 KB Projeccions de població i llars dels municipis del Pla Estratègic Metropolità i districtes de la ciutat de Barcelona / Blanes, Amand (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Menacho Montes, Teresa (Centre d'Estudis Demogràfics)
En l’evolució del nombre i de les característiques de les llars intervenen processos complexos on s’interrelacionen factors demogràfics, com el creixement i els canvis en les piràmides de població, amb altres d’índole cultural, social, i econòmica que determinen els processos de formació i dissolució de les llars, com l’emancipació dels joves, la ruptura de parelles, o l’autonomia residencial de la gent gran, entre d’altres. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 124-152  
2017-11-16
20:17
15 p, 193.9 KB Comportament respecte a l’habitatge de la immigració estrangera a la ciutat de Barcelona, a partir del panel de desigualtats / Miret, Pau, 1964- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Aquest apartat es basa en les dades de les dues primeres onades del Panel de Desigualtats (PaD) realitzat per la Fundació Jaume Bofill, el treball de camp del qual tingué lloc entre 2001 i 2002. El PaD ofereix informació individual i de la llar en què es troba inclòs l’individu, la qual es representativa de la població catalana. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 109-123  
2017-11-16
20:10
21 p, 391.0 KB El sistema biresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona / Ajenjo, Marc, 1965- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Alberich González, Joan (Centre d'Estudis Demogràfics)
En la història dels censos de població espanyols, el de 2001 destaca pel fet d’oferir, per primer cop, informació sobre els habitatges secundaris i els seus usuaris: disponibilitat —ja sigui en propietat, lloguer o cedida gratuïtament—, ús i localització d’aquesta residència; així com les característiques de les llars que en gaudeixen. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 88-108  
2017-11-16
20:05
28 p, 478.9 KB Tendències recents de la migració i dels canvis residencials a la ciutat de Barcelona i els municipis del Pla Estratègic Metropolità / Recaño Valverde, Joaquín (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
En aquesta contribució s’analitza de forma sintètica l’evolució de la intensitat i les característiques demogràfiques i territorials de la migració interna de la ciutat de Barcelona en el context del 36 municipis del Pla Estratègic Metropolità (PEM). [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 60-87  
2017-11-16
19:56
44 p, 896.4 KB Migracions, població estrangera i habitatge a la ciutat de Barcelona en el context metropolità / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
L’extraordinari creixement de la població estrangera a Espanya, durant els primers anys del segle XXI, està directament relacionat amb els efectes de les regularitzacions de 2000 i 2001, sigui per l’aflorament de població estrangera que acabarà regularitzant-se, sigui per la reacció gairebé contrària que suposa el creixement dels efectius d’irregulars com a producte de l’anomenat “efecte crida” (comptant amb que encara que no tinguin permís de residència s’empadronin). [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 16-59  
Focus on:
Focus on international migration (12)
Studia aurea monográfica (94)