Determinació de cèl·lules progenitores endotelials, malaltia renal crònica i factors de risc cardiovascular
Cañas Solé, Laura
Romero González, Ramón, dir.
Bayés Genís, Beatriz, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Description: 1 recurs electrònic (215 p.)
Abstract: Introducció: La malaltia cardiovascular és la principal causa de mortalitat en els pacients amb malaltia renal crònica (MRC), tant en hemodiàlisi (HD) com en els pacients trasplantats renals. Els principals factors de risc cardiovascular dels pacients amb MRC,així com els factors de risc propis de la urèmia, produeixen disfunció endotelial en aquest grup de pacients. Aquesta disfunció endotelial incrementa la morbiditat cardiovascular en aquest grup de pacients. Les cèl·lules progenitores endotelials (CPE) són cèl·lules derivades del moll de l'os, presents en sang perifèrica i que tenen la capacitat de proliferar i diferenciar-se en cèl·lules endotelials madures, contribuint a la reendotelització i revascularització dels teixis danyats. Els pacients amb malaltia renal crònica presenten una alteració en la quantificació d'aquestes CPE, essent aquest un factor de mal pronòstic, al incrementar el risc de presentar algun episodi cardiovascular. Objectiu: Determinar i quantificar el nombre de CPE que expressen CD34+CD133+VEGFR-2+ en sang perifèrica en pacients amb MRC, així com els factors que poden modificar el seu nombre en sang perifèrica. Avaluar la influència de l'accés vascular en la quantificació de les cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ en els pacients en HD crònica. Analitzar l'evolució de les cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ durant el primer any posttrasplantament renal (posTR) de donant viu. Pacients i mètodes: S'han inclòs en l'estudi 36 controls sans i 86 pacients amb MRC entre els anys 2012 i 2013, dels quals 73 pacients estaven en programa d'HD crònica i 13 pacients ingressaven per a rebre un trasplantament renal de donant viu. A través de citometria de flux s'ha realitzat la quantificació de les cèl·lules CD34+ CD133+VEGFR-2+/mL de sang perifèrica. S'han recollit les dades antropomètriques, factors de risc cardiovascular, aparició d'algun episodi cardiovascular i les dades bioquímiques dels 3 grups d'estudi. Del grup trasplantament renal s'ha realitzat el seguiment durant el primer any posTR, analitzant les dades als 6 mesos i 12 mesos del trasplantament. Resultats: Cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ dels pacients amb MRC (27,96(12,16-51,71) en comparació a controls sans (32,08(17,26-66,41), p=0,23. L'edat no interfereix en la quantificació de cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ ni en la MRC ni en els controls sans. Els pacients en tractament amb antagonistes dels canals del calci tenen menys cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ respecte els que no reben aquest tractament (p=0,018). Els pacients diabètics tenen una menor quantificació de cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ i un major risc de cardiopatia isquèmica. Els pacients que realitzen HD a través de catéter tenen menys cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ (17,50 (12,41-30,98)) que els pacients que tenen una FAVI (32,90(9,7-54,49)) (p=0,191). Els pacients que porten catéter tenen més edat (p=0,084), estan més inflamats (proteïna C reactiva) (p=0,081) i estan més desnutrits (albúmina i prealbúmina) (p=0,020 i p=0,013 respectivament), que els pacients que fan HD a través de FAVI. No podem establir diferències estadísticament significatives entre el nombre de cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ en funció de l'accés vascular i la mortalitat. En els pacients trasplantats, les cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ presenten un increment durant el primer any postTR: basal (33,87 (29,15-54,42)), 6 mesos postTR (63,35(43,40-139,90)), 12 mesos postTR (62,62(25,30-72,54)) (p=NS). El nombre de cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ als 6 i 12 mesos postTR és superior al nombre de cèl·lules que tenen els pacients que segueixen en programa d'HD crònica (p=0,008 i p=0,065 respectivament). Conclusions: Els pacients amb MRC tenen menys cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ que la població sana, especialment els pacients diabètics. Els pacients que realitzen HD a través de catéter tunelitzat tenen menys cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+, tenen més edat, estan més inflamats i desnutrits i tenen un augment de la mortalitat respecte els pacients amb FAVI. Els trasplantats renals presenten un increment del nombre de cèl·lules CD34+CD133+VEGFR-2+ durant el primer any posTR i que és superior als pacients que segueixen en HD.
Abstract: Introduction: Cardiovascular disease is the main cause of mortality in patients with chronic kidney disease (CKD), both hemodialysis (HD) and in kidney transplant. The main cardiovascular risk factors in CKD, as well as factors relating uremia cause endothelial dysfunction in these patients. This endothelial dysfunction increase cardiovascular morbidity in these patients. Endothelial progenitor cells (EPC) are cells derived from bone marrow, present in peripheral blood, and with the ability to proliferate and differentiate into mature endothelial cells, contributing to the reendotelization and revascularization of the damaged tissue. Patients with CKD have an alteration in the quantification of these EPC. This is a factor of poor prognosis, increasing the risk of a cardiovascular event. Aim: To determine and to quantificate the number of EPC which express CD34+CD133+VEGFR-2+ in peripheral blood in pacients with CKD, as well as the factors that may change its number in peripheral blood. To assess the influence of vascular access in quantifying CD34+CD133+VEGFR-2+ cells in patients on HD. Analysing the evolution of CD34+CD133+VEGFR-2+ cells during the first year after living donor kidney transplantation. Patients and methods: Patients included in the study: 36 healthy volunteers and 86 patients with CKD of which 73 pacients were on chronic HD and 13 were admitted to receive a living donor kidney transplant,between 2012 and 2013. The quantification of CD34+CD133+VEGFR-2+ in peripheral blood was performed by flow cytometry. We have collected anthropometric data, cardiovascular risk factors, occurrence of a cardiovascular event and biochemical data from the three groups. Kidney transplant grupo was also monitored during the first year after kidney transplantation, analyzing data at 6 and at 12 months after transplantation. Results: CD34+CD133+VEGFR-2+ cells in CKD (27,96(12,16-51,71) compared with healthy volunteers (32,08(17,26-66,41), p=0,23. Age does not interfere with the quantification of CD34+CD133+VEGFR-2+ cells in patients with CKD or in healthy people. Patients treated with calcium channel antagonists have lower quantification of CD34+CD133+VEGFR-2+ cells respect those who do not receive this treatment. Patients with diabetes have a lower quantification of CD34+CD133+VEGFR-2+ and a higher risk of ischemic heart disease. Patients on HD via catheter haver less CD34+CD133+VEGFR-2+ cells (17,50 (12,41-30,98)) than patients on HD via arteriovenous fistula (32,90(9,7-54,49)) (p=0,191). Patients on HD via catheter are older (p=0,084), they have a worse inflammation status (C reactive protein) (p=0,081) and have a worse nutritional status (albumin and prealbumin) (p=0,020 i p=0,013 respectively) than patients on HD via arteriovenous fistula. We can not establish significant differences between the number of CD34+CD133+VEGFR-2+ cells based on vascular access and mortality. In kidney transplant patients, CD34+CD133+VEGFR-2+ cells increase their quantification in peripheral blood during the first year after kidney transplantation: baseline (33,87 (29,15-54,42)), 6 months after kidney transplant (63,35(43,40-139,90)), and 12 months after kidney transplant (62,62(25,30-72,54)) (p=NS). The quantification of CD34+CD133+VEGFR-2+ cells at 6 and at 12 months after kidney transplant is higher compared to patients on chronic HD (p=0,008 i p=0,065 respectively). Conclusions: Patients with CKD have less CD34+CD133+VEGFR-2+ cells in peripheral blood compared to healthy people, specially diabetic patients. Patients on HD via catheter have less CD34+CD133+VEGFR-2+ compared to patients via arteriovenous fistula and have a worse prognosis, including a higher mortality risk. Living kidney transplant patients have an increase in the quantification of CD34+CD133+VEGFR-2+ during the first year after kidney transplant, this increase is greater than the number of cells in hemodialysis patients.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina, 2016
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Cèl·lules mare ; Fetge ; Malalties
ISBN: 9788449067396

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/399223


216 p, 2.0 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2017-04-24, last modified 2020-11-01   Favorit i Compartir