Francesc Muntaner i Moner, un gravador mallorquí del segle XVIII / Maria Canals i Ruera ; dirigida pel Dr. Marià Carbonell i Buades
Canals i Ruera, Maria, autor
Carbonell i Buades, Marià, supervisor acadèmic
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Description: 1 recurs en línia (593 pàgines)
Abstract: La meva tesi doctoral està centrada en la figura de Francesc Muntaner i Moner (1743-1805), un gravador del segle XVIII que pertany a una gran família d'artistes mallorquins. Destaca per la seva extensa producció, de gran qualitat, i perquè va formar part de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, participant en els projectes culturals més importants de la política il·lustrada del moment. L'estudi es divideix en tres grans blocs: 1. En el primer hi ha una introducció, justificant l'elecció del tema, l'estat de la qüestió, els problemes metodològics amb què m'he trobat, les atribucions de les obres i les qüestions tècniques, diferenciant els termes de planxa, làmina i estampa, que sovint es confonen. Seguidament, he analitzat el context, és a dir, la situació del gravat espanyol a la segona meitat del segle XVIII, la funció i temàtica, el tipus de mercat i clientela, la diferència entre el gravat d'invenció i de traducció, i he elaborat un llistat amb els principals gravadors contemporanis. Després, centrant-me en el gravat a l'illa de Mallorca i els aspectes concrets de la família Muntaner, he fet un recorregut pels antecedents, coetanis i descendents del nostre artista. Per últim, la biografia de Francesc Muntaner i Moner, la seva formació acadèmica i trajectòria professional, fent-ne una valoració crítica i reivindicant la seva faceta didàctica, ja que fou el mestre de Manuel Esquivel de Sotomayor, un gravador de renom. 2. En segon lloc, he elaborat el catàleg de les seves obres, amb 154 originals i 38 atribucions. En cadascuna de les fitxes hi figura el títol, el tema, la signatura, el lloc i l'any d'execució, les mides, el suport i la técnica, la col·lecció a la qual pertany, si hi ha altres exemplars, una descripció, les observacions i la bibliografia. Per dur a terme la investigació, he treballat a: ·La Biblioteca de Catalunya. ·El Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d'Art de Catalunya. ·La Biblioteca Nacional de España a Madrid. ·La Calcografía Nacional de Madrid. ·La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. ·La Biblioteca Lluís Alemany de Palma. ·La Biblioteca Pública de Palma. ·La Biblioteca de la Fundación Bartolomé March de Palma. ·L'Arxiu del Regne de Mallorca a Palma. ·L'Arxiu Diocesà de Mallorca a Palma. ·El Museu de Mallorca a Palma. La major part de les estampes són de temática religiosa (iconografia cristològica, mariana, angèlica i hagiografia), però també hi ha gravat documental (targetes de visita, escuts heràldics), arquitectura efímera (túmuls funeraris), il·lustració de llibres (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna, La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta), la col·lecció de retrats solts o els Retratos de los Españoles Ilustres, així com el gravat arquitectònic amb els Diseños de la Catedral de Málaga, i les sèries reials amb la reproducció de pintures reials, les Antigüedades Árabes de España, les Vistas de los Reales Sitios de Aranjuez i el Real Picadero de Carlos IV. 3. L'últim bloc està dedicat a les conclusions, a la bibliografia i webgrafia. També hi he afegit un apèndix documental, on s'hi recullen les còpies d'actes originals, cartes, testaments i notes que fan referència a la trajectòria artística i biogràfica del nostre gravador. En aquest punt es pot consultar l'arbre geneològic que he elaborat. En l'apèndix d'il·lustracions complementàries, s'incorporen aquelles estampes de Manuel Esquivel de Sotomayor, que va realizar sota la direcció del seu mestre, Francesc Muntaner i Moner.
Abstract: My thesis focuses on the figure of Francesc Moner Muntaner (1743-1805), a writer of the eighteenth century who belongs to a family of artists from Mallorca. He is known for his extensive production, high quality, and that he was part of the Real Academia de Bellas Artes from San Fernando, participating in the most important cultural projects in the policy enlightened at the moment. The study is divided into three main areas: 1. In the first one, there is an introduction justifying the choice of subject, the state of the art, the methodological problems which I have found, the attributed works and technical issues, differentiating the terms of iron, sheet and prints, which are often confused. Then I analysed the context, focusing on the situation of the Spanish engravings in the second half of the eighteenth century, the use and the thematic, the type of market and customers, the difference between the author engraving and the doubling engraving, and I made a list of the leading contemporary writers. Next, focusing on the engraving on the island of Mallorca and specific aspects of family Muntaner, I made a contemporary and descendants journey through history of our artist. Finally, the biography of Francesc Muntaner and Moner, his education and professional career, making a critical evaluation and claiming his educational aspect, as he was the professor of Manuel Esquivel Sotomayor, a renowned engraver. 2. Secondly, I have prepared a catalogue of his works, with 154 original and 38 attributions. In each of the chips there is its title, subject, signature, place and year of implementation, sizes, support and the technic, collection which belongs to, if there are other examples, a description, observations and literature. To do the research, I have worked at: • The Catalonia Library • The Cabinet of Drawings and Prints from the Art National Museum of Catalonia. • The National Library of Spain in Madrid. • The National Chalcography in Madrid. • The Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. • The Lluís Alemany Library in Palma. • The Public Library of Palma. • The Library of the Foundation Bartolomé March in Palma. • The files of the Kingdom of Mallorca in Palma. • The Diocesan files in Palma de Mallorca. • The Mallorca Museum in Palma. Most of the prints are of religious themes (iconography Christological, Marian Angelica and hagiography), but there are also documents engraved (business cards, coats of arms), ephemeral architecture (burial mounds), illustration of books (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna, La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta), the collection of portraits or Retratos de los Españoles Ilustres, and the architectural engraving, Diseños de la Catedral de Málaga, and the series of royal paintings reproduction, Antigüedades Árabes de España, les Vistas de los Reales Sitios de Aranjuez i el Real Picadero de Carlos IV. 3. The last block is dedicated to the conclusions, bibliography and bibliography websites. I have also added an appendix, where the copies of the original acts are listed, letters, wills and notes referring to the artistic career and biographical of our engraver. At this point you can see the genealogical tree that I made. The appendix of complementary illustrations includes those pictures of Manuel Esquivel Sotomayor, who perform under the direction of his master, Francesc Muntaner and Moner.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2016
Note: Departament responsable de la tesi: Departament d'Art i de Musicologia
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Gravat ; Història ; S.XVIII ; Mallorca (Balears) ; Muntaner i Moner, Francesc
ISBN: 9788449068492

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/399826


273 p, 11.3 MB

322 p, 12.1 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2017-06-05, last modified 2019-02-02   Favorit i Compartir