Utilitat dels marcadors fecals (calprotectina) en la pràctica clínica pediàtrica / Oscar Segarra Cantón ; director Antonio Carrascosa i Lezcano
Segarra Cantón, Oscar, autor
Carrascosa, Antonio, 1949-, supervisor acadèmic
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Description: 1 recurs en línia (122 pàgines)
Abstract: La calprotectina és una proteïna present en el citosol dels neutròfils, i es troba elevada a nivell fecal de forma inespecífica davant qualsevol situació patològica on hi participi un cert grau d'inflamació intestinal. La seva elevada resistència al calor i a la degradació metabòlica, tant per part de la flora bacteriana, com per les pròpies proteases intestinals, li permet ser un biomarcador no invasiu d'activitat inflamatòria a nivell intestinal. La nostra hipòtesi de treball és analitzar si l'aplicació de la calprotectina fecal (CF) en diferents escenaris pediàtrics pot tenir importants implicacions, tant diagnòstiques com terapèutiques, que ens permetin millorar la nostra pràctica clínica. Els quatre escenaris clínics pediàtrics prospectius triats són: el dolor abdominal recurrent (DAR), els processos reumatològics amb manifestacions digestives (REU), la malaltia inflamatòria intestinal (MII) i el síndrome de l'intesti curt (SIC). La demostració que la determinació de CF és un bon biomarcador no invasiu i econòmic per discriminar l'activitat inflamatòria intraluminal en un moment donat, i que alhora té una bona correlació amb les altres proves "clàssicament" emprades, més costoses i molestes per detectar-la com la proteïna C reactiva plasmàtica, l'ecografia abdominal o l'endoscòpia digestiva, hauria de plantejar la possibilitat d'aplicar la CF, tant a Atenció Primària, com a nivell intrahospitalari, ja sigui en cas de DAR, REU o en qualsevol altre procés o situació on sigui necessari descartar la participació digestiva en el mateix. La demostració que la determinació de CF és un bon biomarcador no invasiu i econòmic per monitoritzar l'activitat inflamatòria intraluminal en els diferents escenaris que una MII experimenta al llarg del temps (remissions i recaigudes), i que alhora té una bona correlació amb les altres proves "clàssicament" emprades, més costoses i molestes per detectar-la com la proteïna C reactiva plasmàtica, l'enteroRMN o l'endoscòpia digestiva, hauria de plantejar la possibilitat d'aplicar la CF, en unes ocasions, de forma complementària (sumant informació) i en d'altres, substitutiva (estalviant la realització de certes exploracions), en funció de cada cas i/o situació. La demostració que la determinació de CF és un bon biomarcador no invasiu i econòmic per monitoritzar la potencial activitat inflamatòria intraluminal que pot aparèixer en un SIC al llarg del seu període d'adaptació intestinal, i que alhora té una bona correlació amb les altres proves "clàssicament" emprades, més costoses i molestes per detectar-la com la proteïna C reactiva plasmàtica, el fecatest, el trànsit intestinal baritat o l'endoscòpia digestiva, hauria de plantejar la possibilitat d'aplicar la CF, en unes ocasions, de forma complementària (sumant informació) i en d'altres, substitutiva (estalviant la realització de certes exploracions), en funció de cada cas i/o situació. En conclusió, la determinació de CF presenta una alta sensibilitat per detectar activitat inflamatòria a nivell del tracte digestiu pediàtric i, ben aplicada i interpretada, podria ser d'utilitat, tant en escenaris de discriminació, com de monitorització de possibles processos inflamatoris digestius tant aguts com crònics.
Abstract: Calprotectin is a protein present in the cytosol of neutrophils, and its fecal levels rise on nonspecific way in any pathological situation where a degree of intestinal inflammation is involved. Their high resistance to heat and to metabolic degradation, both bacterial flora such as intestinal proteases, allows calprotectin to be a noninvasive biomarker of intestinal inflammatory activity. Our working hypothesis is to analyze whether the application of the fecal calprotectin (FC) in different pediatric settings may have important implications, both diagnostic and therapeutic, that allow us to improve our clinical practice. The four prospective pediatric clinical scenarios chosen are: recurrent abdominal pain (RAP), rheumatological diseases with gastrointestinal manifestations (RHE), inflammatory bowel disease (IBD) and short bowel syndrome (SBS). The proof that FC level is an economical noninvasive biomarker for discriminating intraluminal inflammatory activity at a given time. FC has a good correlation with other "traditionally", more expensive and annoying tests to detect intestinal inflammatory activity such as C-reactive protein, abdominal ultrasound or endoscopy. It should consider the possibility of applying FC levels, both in primary care as in hospitals in case of RAP, RHE or any other process or situation where it is necessary to rule out digestive inflammation involvement on it. The proof that FC level is an economical noninvasive biomarker to monitor intraluminal inflammatory activity in the different scenarios that IBD suffers over time (remissions and relapses). FC has a good correlation with other "traditionally", more expensive and troublesome tests to detect intestinal inflammatory activity such as C-reactive protein, MRI enterography or endoscopy. It should consider the possibility of applying FC levels, in some cases, in a complementary manner (adding information) and in others, in an alternative manner (saving the completion of certain examinations), depending on each case or situation. The proof that FC level is an economical noninvasive biomarker for monitoring the potential intraluminal inflammatory activity that can occur in SBS during the period of intestinal adaptation. FC has good correlation with other "traditionally", more expensive and troublesome tests to detect intestinal inflammatory activity such as C-reactive protein, fecal occult blood test, small bowel follow-through or endoscopy. It should consider the possibility of applying FC levels, in some cases, in a complementary manner (adding information) and in others, in an alternative manner (saving the completion of certain examinations), depending on each case or situation. In conclusion, FC level has a high sensitivity for detecting inflammatory activity in pediatric digestive tract. Well applied and interpreted, FC level could be useful to discriminate and to monitor inflammatory digestive activity both acute as chronic.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 2016
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Neutròfils ; Intestins ; Inflamació ; Infants ; Malalties
ISBN: 9788449066085

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/400226


123 p, 1.8 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2017-06-12, last modified 2019-02-02   Favorit i Compartir