Campus Malgrat de Mar : anàlisi del sistema de recollida de residus assimilables a municipals de comerços i d'indústries i avaluació de la implementació d'un sistema de pagament per generació al municipi
Pasqual Aulesa, Gemma
Diviu Navarro, Daniel
Petit Boix, Anna, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Martínez Gasol, Carles, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química)
Rieradevall, Joan, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Títol variant: Anàlisi del sistema de recollida de residus assimilables a municipals de comerços i d'indústries i avaluació de la implementació d'un sistema de pagament per generació al municipi
Títol variant: Anàlisi del sistema de recollida de residus comercials i industrials a Malgrat de Mar i diagnosi de la implantació del model del pagament per generació
Títol variant: Analysis of the collection system of the commercial and industrial waste in Malgrat de Mar and diagnosis of the implementation of Pay as you throw
Data: 2017
Descripció: 121 pag.
Resum: Actualment, la Directiva 2008/98/UE estableix un ordre de vies de gestió preferents dels residus. Aquesta jerarquia prioritza la Prevenció de la generació de residus davant de la Preparació per a la reutilització i aquesta sobre la valorització material i després la valorització energètica. En darrer lloc, s’opta per la deposició dels residus en dipòsits controlats. La gestió dels residus a Catalunya en general, i la dels assimilables a municipals del sector comercial i industrial en particular, estan planificades dins d’aquest marc legal a partir del qual ha sorgit un principi molt clar; el residu és un recurs. En els darrers cinc anys a Catalunya la generació d’aquesta tipologia de residus ha augmentat d’un 19’37% l’any 2010 a un 23’90% l’any 2015, a Malgrat de mar, la generació d’aquesta tipologia de residus ha fluctuat incrementant-se i disminuint en aquest període. Malgrat de Mar, avui dia, té implementat el model de recollida segregat per les fraccions del vidre, matèria orgànica i el paper i cartró que es recullen als comerços acollits voluntàriament al Porta a Porta. Quant als envasos només es fa el Porta a Porta per les dependències municipals i tots els hotels del municipi. Des de l’any 2009 que es va començar a implementar el Porta a Porta dels residus comercials i industrials assimilables a municipals, va suposar un augment del 60% de la recollida selectiva. A l’agost hi ha un pic en la producció de residus per tractar-se d’una població turística però encara essent el moment de màxima generació de residus, no s’arriben a omplir els bujols de les diferents activitats econòmiques, en cap cas s’omplen més del 60% de la seva capacitat. També cal destacar que la generació de residus és molt variable entre les diferents tipologies d’activitat (118 litres de mitjana als supermercats i 71 litres al comerç d’electrònica) per tant, és injust que la seva taxa sigui tant similar. La gestió dels residus municipals té unes despeses i uns costos, per tant, des dels Ens Locals s’estableixen sistemes fiscals amb el pagament d’una taxa per part dels productors dels residus però darrerament, altres municipis com Canet de Mar o Argentona ho realitzen mitjançant el Pagament per generació, sistema que ha augmentat el percentatge de recollida selectiva, des d’un mínim d’un 3’5% fins un màxim d’un 74%, en tots els municipis on s’ha aplicat. En aquest treball, per una banda, s’analitza el sistema de recollida de residus comercials Porta a Porta a Malgrat de Mar des d’una perspectiva econòmica, política, logística i ambiental. De l’altra banda i paral·lelament, s’estudia les experiències dels municipis que ja tenen implantat el sistema del Pagament per generació i a continuació, es caracteritza la recollida de la fracció del paper i el cartró al municipi d’estudi. Posteriorment, a partir dels resultats de l’anàlisi del model vigent a Malgrat de Mar s’aprofundeix en els seus punts forts però especialment en els seus punts dèbils, a fi de discutir les principals estratègies polítiques, logístiques i econòmiques de millora per conduir al municipi a un grau de maduresa tal que se li faciliti la transició cap al Pagament per generació.
Resum: At present, the Directive 2008/98/UE lays down an order of preference of the waste management routes. This hierarchy gives priority to the Prevention of waste generation in front of the Preparation for the reuse and this about the waste value and then the energy value. Finally, you opt for the deposition of the waste in controlled deposits. Waste management in Catalonia in general, and that of the waste assimilated to municipal of the commercial and industrial sector in particular, are planned within this legal framework from which there was a very clear principle; the residue is a resource. In the last five years in Catalonia, the generation of this type of waste has increased from 19 to 37% in 2010 to 23'90% in 2015, in Malgrat de Mar, the generation of this type of waste has been fluctuating by increasing and decreasing in this period. Malgrat de Mar, today, has implemented the model of separated collection to the fractions of glass, organic material and paper and cardboard collected from the shops voluntarily adhered to Door-to-Door. As for containers only the Door-to-Door is applied for the municipal dependencies and all the hotels of the municipality. Since in 2009 it began to implement the Door-to-Door to commercial and industrial waste assimilated to municipal, marked an increase of 60% of the selective collection. In August there is a peak in the production of waste because of the tourism in town but even being the moment of maximum waste generation, do not get to fill in the buckets of the different economic activities, in no case will fill more than 60% of its capacity. It should also be noted that waste generation is highly variable among the different types of activity (118 liters on average in supermarkets and 71 liter in electronics shops) therefore, it is unfair that their waste rates are so similar. The management of municipal waste has expenses and costs, therefore, from the local authorities establish tax systems with the payment of a fee by producers of the waste but lately, other municipalities as Canet de Mar and Argentona do it with using the Pay as you throw. This system has increased the percentage of separate collection, from a minimum of a 3'5% up to a maximum of 74%, in all municipalities where it has been applied. In this paper, firstly, the commercial waste collection Door-to-Door system is analysed in Malgrat de Mar from an economic, political, logistics and environmental point of view. On the other hand and parallely, there is a study of the experiences of the municipalities that have already introduced the system of Pay as you throw. Subsequently, based on the results of the analysis of the present model in Malgrat de Mar we studying depth their strengths but especially their weaknesses in order to discuss the main political, logistics and economic improvement strategies to lead the municipality to a step of maturity so that the transition to Pay as you throw is facilitated.
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Ciències Ambientals [2501915]
Pla d'estudis: Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
Document: bachelorThesis ; Text
Matèria: Malgrat de Mar ; Valorització material ; Valorització energètica ; Dipòsits controlats ; Residus assimilables a municipals ; Bujols ; Residus comercials ; Porta a porta ; Pagament per generació ; Waste value ; Energy value ; Controlled deposits ; Waste assimilated to municipal ; Buckets ; Commercial waste ; Door to Door ; Pay as you throwTreball
121 p, 17.8 MB

Article
24 p, 812.9 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències > Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Documents de recerca > Treballs de Fi de Grau > Facultat de Ciències. TFG

 Registre creat el 2018-02-22, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir