La sostenibilitat dels productes locals agroalimentaris de l'illa de Menorca
Menorca Eco Island (Grup de recerca)
Clopés, G.
Garrido, M.
Jaime, A.
Justicia, N.
Martín, M.
Rieradevall, Joan, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química)
Petit Boix, Anna, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Data: 2017
Descripció: 197 pag.
Resum: Per conservar la reserva de la biosfera de Menorca, es necessari potenciar el consum de productes locals, les bones pràctiques agrícoles i la preservació de les tradicions de l’illa. La finalitat d’aquest projecte és fer una anàlisi ambiental, social i econòmic integrant diferents eines i analitzant-les des d’una visió interdisciplinària per tal de poder tenir una visió global i detallada de l’estat actual del producte local a l’illa de Menorca. Per assolir aquests objectius s’ha organitzat una metodologia diversa i separada entre els diversos blocs dels treball (Ambiental, Econòmic, Ecoeficiència i Social). Per dur a terme l’anàlisi del bloc ambiental d’aquest treball i per tal d’avaluar l’impacte ambiental del transport associat als productes que són importats a l’illa, és necessari recopilar la informació sobre l’origen de producció dels productes seleccionats. De cara a realitzar l’anàlisi d’ecoeficiència dels productes, es tracten les dades econòmiques i ambientals recopilades a l’estudi. Del bloc econòmic s’utilitzen els diferents preus de cada producte en els diversos llocs d’estudi (supermercats i mercats locals) i del bloc ambiental s’utilitza el càlcul de la petjada de carboni per a cadascun d’aquests productes. Per a dur a terme l’anàlisi de la percepció social es realitzen enquestes als consumidors (mercats i supermercats) i entrevistes a diferents actors del cicle del producte local. Els resultats més importants assolits són: que els productes importats elaborats sempre són més econòmics que els locals, en contraposició en el cas dels productes frescos el 71% són més econòmics els locals. En l’àmbit ambiental, cal destacar que els productes importats tenen un increment del impacte ambiental en el transport entre el 13-592% sobre els locals. La informació que proporcionen els nivells de coneixements de les etiquetes agroalimentàries, en relació a l’ecoeficiència dels productes elaborats dona conclusions correlatives. L’etiqueta més coneguda per un 96% enquestats, és la del formatge DO Maó-Menorca; aquest producte és juntament amb la llet, el producte més ecoeficient dels elaborats. Pel que fa a les respostes obtingudes amb les entrevistes cal destacar que, la definició més completa de producte local és proporcionada pels productors i l’OBSAM, en canvi, l’administració és l’actor que defineix producte local de manera menys precisa. Per tant, al ser tots aquests actors claus en el cicle del producte local, es pot afirmar que és completament necessària una definició única i compartida del que és producte local per tal de poder dur a terme una bona promoció del producte local de l’illa. Per acabar, la majoria d’entrevistats consideren que els actors més importants són els productors i l’administració, i els consumidors enquestats consideren que la barrera principal per no comprar producte local és el preu. Per últim, es proposen un seguit de línies estratègiques, programes i accions per tal d’augmentar l’oferta i la demanda de producte local agroalimentari, enfortint el sector agroalimentari menorquí i progressant cap a una major sobirania alimentària.
Resum: To preserve the biosphere reserve of Menorca is necessary to promote the consumption of local produce, good agricultural practices and the preservation of the traditions of the island. The purpose of this project is to make an environmental, social and economic project integrating different tools and analysing them from an interdisciplinary approach in order to have a detailed overview of the current state of the local product on the island Menorca. To achieve these goals has organized a diverse methodology and separated between different blocks of work (Environmental, Economic, Social and eco-efficiency). To perform the analysis of the environmental unit of this work and to evaluate the environmental impact of transport associated with the products that are imported to the island, it is necessary to gather information on the origin of production of the products selected. Facing the analysis of ecoefficiency of products, treated the economic and environmental data collected in the study. The economic bloc used different prices for each product in the different study sites (supermarkets and local markets) and environmental block is used to calculate the carbon footprint for each of these products. Finally, to carry out the social block, are made surveys to the consumers (market and supermarkets) and interviews for different key participants of the cycle of local products of the island. The most important results are achieved; that imported products are always made cheaper than local, as opposed to the case of fresh products are 71% cheaper premises. In the environmental field, note that imported products have increased the environmental impact in transportation between 13 to 592% of the premises. The information you provide levels of knowledge of agro tags in relation to the eco-efficiency of products made woman correlative conclusions. The label best known for 96% respondents, is the DO Mahon-Menorca cheese; this product with milk, products made of more eco-efficient. Regarding the responses obtained with the interviews should be noted that the complete product definition is provided by local producers and OBSAM, however, the administration is the actor who defines local produce way less precise. Therefore, these being key players in the local product cycle, we can say that it is completely necessary and shared single definition of what local products in order to perform a good promotion of local products of the island . Finally, the majority of respondents consider that the most important players are the producers and directors, and consumers polled believe the main barrier for not buying local products is price. Finally, we propose a series of strategic programs and actions to increase the supply and demand for local food products, strengthening the food industry Menorcan progress towards greater food sovereignty.
Resum: Para conservar la reserva de la biosfera de Menorca, es necesario potenciar el consumo de productos locales, las buenas prácticas agrícolas y la preservación de las tradiciones de la isla. La finalidad de este proyecto es realizar un análisis ambiental, social y económico integrando diferentes herramientas y analizándolas desde una visión interdisciplinaria para poder tener una visión global y detallada del estado actual del producto local en la isla de Menorca. Para alcanzar estos objetivos se ha organizado una metodología diversa y separada entre los diversos bloques de trabajo (Ambiental, Económico, Ecoeficiencia y Social). Para llevar a cabo el análisis del bloque ambiental de este trabajo y para evaluar el impacto ambiental del transporte asociado a los productos que son importados en la isla, es necesario recopilar la información sobre el origen de producción de los productos seleccionados. De cara a realizar el análisis de ecoeficiencia de los productos, se tratan los datos económicos y ambientales recopilados en el estudio. Del bloque económico se utilizan los diferentes precios de cada producto en los diversos lugares de estudio (supermercados y mercados locales) y del bloque ambiental se utiliza el cálculo de la huella de carbono para cada uno de estos productos. Finalmente, para llevar a cabo el análisis de la percepción social se realizan encuestas a los consumidores (mercados y supermercados) y entrevistas a diferentes actores del ciclo del producto local. Los resultados más importantes alcanzados son; que los productos importados elaborados siempre son más económicos que los locales, en contraposición en el caso de los productos frescos 71% son más económicos los locales. En el ámbito ambiental, cabe destacar que los productos importados tienen un incremento del impacto ambiental en el transporte entre el 13-592% sobre los locales. La información que proporcionan los niveles de conocimientos de las etiquetas agroalimentarias, en relación a la ecoeficiencia de los productos elaborados mujer conclusiones correlativas. La etiqueta más conocida por un 96% encuestados, es la del queso DO Mahón-Menorca; este producto es junto con la leche, el producto más ecoeficiente de los elaborados. En cuanto a las respuestas obtenidas con las entrevistas hay que destacar que, la definición más completa de producto local es proporcionada por los productores y el OBSAM, en cambio, la administración es el actor que define producto local de manera menos precisa. Por tanto, al ser todos estos actores claves en el ciclo del producto local, se puede afirmar que es completamente necesaria una definición única y compartida de lo que es producto local para poder llevar a cabo una buena promoción del producto local de la isla. Por último, la mayoría de entrevistados consideran que los actores más importantes son los productores y la administración, y los consumidores encuestados consideran que la barrera principal para no comprar el producto local es el precio. Por último, se proponen una serie de líneas estratégicas, programas y acciones para aumentar la oferta y la demanda de producto local agroalimentario, fortaleciendo el sector agroalimentario menorquín y progresando hacia una mayor soberanía alimentaria.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Ciències Ambientals [2501915]
Pla d'estudis: Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
Document: bachelorThesis ; Text
Matèria: Petjada de carboni ; Producte local ; Producte de proximitat ; Sector agroalimentari ; Sostenibilitat ; Percepció social ; Menorca ; Local product ; Proximity product ; Sustainability ; Carbon footprint ; Social perceptionMemòria
197 p, 4.3 MB

Article
13 p, 1.2 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Treballs de Fi de Grau > Facultat de Ciències. TFG

 Registre creat el 2018-05-18, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir