Pràctica Clínica Assistencial V [104074]
Pedro-Botet Montoya, María Luisa
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina

Títol variant: Práctica Clínica Asistencial V
Data: 2018-19
Resum: L'assignatura correspon al darrer any del Grau de Medicina (6è curs), un cop l'estudiant ja coneix els fonaments científics de la Pediatría, de la Ginecologia/Obstetrícia i de la Psiquiatría. L' objectiu general és que l'estudiant consolidi els anteriors coneixements i assoleixi les habilitats clíniques, comunicatives i de cerca i maneig de l'informació científica referents a la Pediatria, a la Ginecologia-Obstetrícia i a la Psiquiatria: Classifiquem els objectius en generals i específics de cada àrea: Generals Fer un diagnòstic a través de saber fer una història i establir un diagnòstic diferencial, sota la supervisió de un tutor. Fer un diagnòstic i establir el tractament d'una patologia determinada, sota la supervisió de un tutor. Establir una bona comunicació interpersonal que el capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, acompanyants, metges i altres professionals sanitaris. Conèixer les característiques clíniques i els controls i protocols en el control de la gestació normal. Estudiar els controls adequats en la gestació patològica: consultes monogràfiques d'alt risc. Específics a) Ginecologia i obstetrícia Comprendre l'estudi ecogràfic en la gestació normal i patològica: ser capaç d'interpretar una ecografia en els 3 trimestres de la gestació. Conèixer la normalitat així com les patologies més freqüents en Medicina Fetal. Conèixer el mecanisme d'assistència al part: ser capaç d'assistir a un part eutòcic en situació d'urgència. Estudiar el procés del puerperi normal i la detecció de la patologia del puerperi així com les recomanacions sobre lactància materna. Estudiar els conceptes bàsics d'esterilitat femenina i masculina: ser capaç d'interpretar l'estudi bàsic d'esterilitat. Conèixer el procés de reproducció assistida: ser capaç de comprendre els processos d'inseminació artificial i fecundació in vitro. Conèixer els controls adequats per a realitzar medicina preventiva en ginecologia: ser capaç de realitzar una presa citològica cervico-vaginal, una exploració ginecològica així com conèixer les recomanacions sobre cribratge del càncer de mama. Conèixer l'ecografia bàsica en Ginecologia: ser capaç d'interpretar una ecografia ginecològica. Estudiar i conèixer la patologia cervical: ser capaç d'interpretar una colposcòpia, conèixer els protocols 2 Estudiar i conèixer la patologia cervical: ser capaç d'interpretar una colposcòpia, conèixer els protocols bàsics de patologia cervical així com els tractaments quirúrgics més freqüents. Conèixer els mecanismes d'actuació de la vacuna contra el papilomavirus (HPV) així com les recomanacions acceptades a nivell nacional i internacional sobre les seves indicacions segons els grups d'edat. Estudiar el control bàsic de la menopausa així com els controls recomanats i les pautes bàsiques de tractament: ser capaç d'interpretar els controls que es demanen a la dona menopàusica. Conèixer els mètodes de contracepció més freqüents, lesseves indicacions i contraindicacions. Ser capaç de recomanarel tractament adequat a una pacient determinada. Estudiar les patologies ginecològiques benignes més freqüents en Ginecologia: els protocols diagnòstics i terapèutics. Conèixer la patologia del sòl pelvià i de la incontinència d'orina: el diagnòstic, les indicacions de la rehabilitació així com les tècniques quirúrgiques més freqüents incloent les tècniques de col·locació de malles. Conèixer les malalties de transmissió sexual més freqüents: epidemiologia, diagnòstic i tractament i la prevenció de cadascuna d'elles. Conèixer les neoplàsies ginecològiques més freqüents: els protocols diagnòstics i terapèutics així com el seguiment. Estudiar les característiques clíniques, el diagnòstic per la imatge i clínic i les pautes de tractament quirúrgic incloent l'estudi del gangli sentinella. Conèixer i comprendre les tècniques quirúrgiques: histeroscòpia, laparoscòpia, cirurgia del sòl pelvià, cirurgia ginecològica benigna, cirurgia oncològica ginecològica i mamària. b) Salut Mental Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig dels trastorns mentals. Conèixer la semiologia i la tècnica de l'exploració psicopatològica que permeti reconèixer les principals síndromes psiquiàtriques. Conèixer les bases de la relació entre salut i ambient. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig dels trastorns psiquiàtrics. Conèixer els fonaments pràctics delapsicoteràpia. Saber realitzar una anamnesi psiquiàtrica completa, centrada en el pacient i orientada a les diferents psicopatologies, interpretant el seu significat. Conèixer ús pràctic dels principals grups de fàrmacs.
Resum: La asignatura corresponde al último año del Grado de Medicina (6º curso), una vez el estudiante ya conoce los fundamentos científicos de la Pediatría, de la Ginecología/Obstetricia y de la Psiquiatría. El objetivo general es que el estudiante consolide los anteriores conocimientos y alcance las habilidades clínicas, comunicativas y de busca y manejo de la información científica referentes a la Pediatría, a la Ginecología-Obstetricia y a la Psiquiatría: Clasificamos los objetivos en generales y específicos de cada área: Generales Hacer un diagnóstico a través de saber hacer una historia y establecer un diagnóstico diferencial, bajo la supervisión de un tutor. Hacer un diagnóstico y establecer el tratamiento de una patología determinada, bajo la supervisión de un tutor. Establecer una buena comunicación interpersonal que lo capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, acompañantes, médicos y otros profesionales sanitarios. Conocer las características clínicas y los controles y protocolos en el control de la gestación normal. Estudiar los controles adecuados en la gestación patológica: consultas monográficas de alto riesgo. Específicos a) Ginecología y obstetricia Comprender el estudio ecográfico en la gestación normal y patológica: ser capaz de interpretar una ecografía en los 3 trimestres de la gestación. Conocer la normalidad así como las patologías más frecuentes en Medicina Fetal. Conocer el mecanismo de asistencia al parto: ser capaz de asistir a un partoeutócico en situación de urgencia. Estudiar el proceso del puerperio normal y la detección de la patología del puerperio así como las recomendaciones sobre lactancia materna. Estudiar los conceptos básicos de esterilidad femenina y masculina: ser capaz de interpretar el estudio básico de esterilidad. Conocer el proceso de reproducción asistida: ser capaz de comprender los procesos de inseminación artificial y fecundación in vitro. Conocer los controles adecuados para realizar medicina preventiva en ginecología: ser capaz de 2 Conocer los controles adecuados para realizar medicina preventiva en ginecología: ser capaz de realizar una toma citológica cérvico-vaginal, una exploración ginecológica así como conocer las recomendaciones sobre cribaje del cáncer de mama. Conocer la ecografía básica en Ginecología: ser capaz de interpretar una ecografía ginecológica. Estudiar y conocer la patología cervical: ser capaz de interpretar una colposcopia, conocer los protocolos básicos de patología cervical así como los tratamientos quirúrgicos más frecuentes. Conocer los mecanismos de actuación de la vacuna contra el papilomavirus (HPV) así como las recomendaciones aceptadas a nivel nacional e internacional sobre sus indicaciones según los grupos de edad. Estudiar el control básico de la menopausia así como los controles recomendados y las pautas básicas de tratamiento: ser capaz de interpretar los controles que se piden a la mujer menopáusica. Conocer los métodos de contracepción más frecuentes, sus indicaciones y contraindicaciones. Ser capaz de recomendar el tratamiento adecuado a una paciente determinada. Estudiar las patologías ginecológicas benignas más frecuentes en Ginecología: los protocolos diagnósticos y terapéuticos. Conocer la patología del suelo pelviano y de la incontinencia de orina: el diagnóstico, las indicaciones de la rehabilitación así como las técnicas quirúrgicas más frecuentes incluyendo las técnicas de colocación de mallas. Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes: epidemiología, diagnóstico y tratamiento y la prevención de cada una de ellas. Conocer las neoplasias ginecológicas más frecuentes: los protocolos diagnósticos y terapéuticos así como el seguimiento. Estudiar las características clínicas, el diagnóstico por la imagen y clínico y las pautas de tratamiento quirúrgico incluyendo el estudio del ganglio centinela. Conocer y comprender las técnicas quirúrgicas: histeroscopia, laparoscopia, cirugía del suelo pelviano, cirugía ginecológica benigna, cirugía oncológica ginecológica y mamaria. b) Salud Mental Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos mentales. Conocer la semiología y la técnica de la exploración psicopatológica que permita reconocer los principales síndromes psiquiátricos. Conocer las bases de la relación entre salud y ambiente. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos. Conocer los fundamentos prácticos de la psicoterapia. Saber realizar una anamnesis psiquiátrica completa, centrada en el paciente y orientada a las diferentes psicopatologías, interpretando su significado. Conocer uso práctico de los principales grupos de fármacos.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Medicina [2502442]
Pla d'estudis: Grau en Medicina [1192]Català
9 p, 101.3 KB

Castellà
10 p, 100.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-06, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir