Química orgànica [100914]
Jaime Cardiel, Carles
Pérez Trujillo, Míriam
Salabert Sabate, Jordi
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Additional title: Organic Chemistry
Additional title: Química orgánica
Date: 2018-19
Abstract: La Química orgànica estudia la química del carboni. Els éssers vius estan formats per compostos on la seva base principal és aquest àtom. És una matèria bàsica i fonamental per entendre els processos vitals en els essers vius; processos que s'estudiaran en altres assignatures d'aquest Grau. En aquesta assignatura es proporciona la base introductòria de la química dels compostos de carboni. S'analitzarà l'estructura dels compostos, les seves conformacions i l'estereoquímica, mostrant sempre la importància d'aquests conceptes en l'activitat dels enzims i d'alguns compostos en l'organisme. Es presentaran també els diversos grups funcionals que apareixen en els compostos orgànics. Es donaran les pautes per entendre la reactivitat de les molècules orgàniques i es posaran exemples d'aquesta en processos biològics a fi d'entendre'ls. Els objectius formatius de l'assignatura es poden resumir en: 1. - Comprendre la necessitat de conèixer la reactivitat de les molècules orgàniques amb el fi d'entendre els mecanismes biològics. 2. - Conèixer els grups funcionals més comuns que poden estar presents en molècules orgàniques. 3. - Saber nomenar i reconèixer compostos orgànics. 1 3. - Saber nomenar i reconèixer compostos orgànics. 4. - Poder predir les propietats físiques de compostos orgànics en funció de la seva estructura i de les interaccions inter e intramoleculars. 5. - Saber identificar les diferents estructures que poden tenir compostos amb la mateixa fórmula molecular (isòmers) i veure com petits canvis afecten molt a les seves propietats i activitats. 6. - Comprendre la reactivitat de les molècules orgàniques, depenent dels grups funcionals que presenten a les seves estructures, i poder entendre el funcionament dels processos biològics fonamentals. 7. - Conèixer l'estructura de diversos metabòlits primaris i la seva potencial reactivitat.
Abstract: Organic chemistry studies carbon chemistry. Living beings are composed of compounds where their main base is this atom. It is a basic and fundamental material to understand vital processes in living beings; processes that will be studied in other subjects of this Degree. In this subject, the introductory basis for the chemistry of carbon compounds is provided. The structure of compounds, their conformations and stereochemistry will be analyzed, always showing the importance of these concepts in the activity of enzymes and some compounds in the organism. The various functional groups that appear in organic compounds will also be presented. The guidelines will be given to understand the reactivity of the organic molecules and they will put examples of this in biologicalprocesses in order to understand them. The training objectives of the subject can be summarized in: 1. - Understanding the need to know the reactivity of organic molecules in order to understand the biological mechanisms. 2. - To know the most common functional groups that may be present in organic molecules. 3. - To know how to name and recognize organic compounds. 4. - To be able to predict the physical properties of organic compounds according to their structure and 1 4. - To be able to predict the physical properties of organic compounds according to their structure and intramolecular interactions. 5. - To know how to identify the different structures that may have compounds with the same molecular formula (isomers) and see how small changes affect a lot in their properties and activities. 6. - To understand the reactivity of organic molecules, depending on the functional groupsthat they present in their structures, and to be able to understand the functioning of the fundamental biological processes. 7. - To know the structure of several primary metabolites and their potential reactivity.
Abstract: La Química orgánica estudia la química del carbono. Los seres vivos están formados por compuestos donde su base principal es este átomo. Es una materia básica y fundamental para entender los procesos vitales en los seres vivos; procesos que se estudiarán en otras asignaturas de este Grado. En esta asignatura se proporciona la base introductoria de la química de los compuestos de carbono. Se analizará la estructura de los compuestos, sus conformaciones y la estereoquímica, mostrando siempre la importancia de estos conceptos en la actividad de las enzimas y de algunos compuestos en el organismo. Se presentarán también los diversos grupos funcionales que aparecen en los compuestos orgánicos. Se darán las pautas para entender la reactividad de las moléculas orgánicas y se pondrán ejemplos de esta en procesos biológicos a fin de entenderlos. Los objetivos formativos de la asignatura se pueden resumir en: 1. - Comprender la necesidad de conocer la reactividad de las moléculas orgánicas con el fin de entender los mecanismos biológicos. 2. - Conocer los grupos funcionales más comunes que pueden estar presentes en moléculas orgánicas. 3. - Saber nombrar y reconocer compuestos orgánicos. 1 3. - Saber nombrar y reconocer compuestos orgánicos. 4. - Poder predecir las propiedades físicas de compuestos orgánicos en función de su estructura y de las interacciones inter e intramoleculares. 5. - Saber identificar las diferentes estructuras que pueden tener compuestos con la misma fórmula molecular (isómeros) y ver cómo pequeños cambios afectan mucho a sus propiedades y actividades. 6. - Comprender la reactividad de las moléculas orgánicas, dependiendo de los grupos funcionales que presentan en sus estructuras, y poder entender el funcionamiento de los procesos biológicos fundamentales. 7. - Conocer la estructura de varios metabolitos primarios y su potencial reactividad.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Biotecnologia [2500253]
Study plan: Grau en Biotecnologia [815]Català
7 p, 91.2 KB

Anglès
6 p, 93.3 KB

Castellà
7 p, 90.2 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2018-07-13, last modified 2018-10-20   Favorit i Compartir