Biologia cel·lular [100939]
Ibáñez de Sans, Elena
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Cell Biology
Títol variant: Biología celular
Data: 2018-19
Resum: L'assignatura de Biologia Cel·lular té un caràcter bàsic dins la titulació i amb ella es pretén que l'alumnat adquireixi uns coneixements sòlids sobre l'organització estructural, el funcionament i la regulació de les cèl·lules eucariotes. Aquests coneixements biològics es complementen amb els d'altres assignatures bàsiques i obligatòries del pla d'estudis, com la Biologia Animal i Vegetal, la Genètica, la Bioquímica, la Fisiologia Animal i Vegetal, la Microbiologia o la Immunologia, que, en conjunt, proporcionaran a l'alumnat de Biotecnologia una bona comprensió de l'organització estructural i funcional dels organismes vius. A més, altres assignatures de la titulació com les Tècniques Instrumentals o els Cultius Cel·lulars permetran aprofundir en les tècniques d'estudi de les cèl·lules, que en l'assignatura de Biologia Cel·lular sols es treballaran de manera introductòria. D'altra banda, els coneixements teòrics adquirits en l'assignatura de Biologia Cel·lular es complementen amb una formació pràctica al laboratori en l'assignatura de Laboratori Integrat 1. La base que proporciona l'assignatura de Biologia Cel·lular és fonamental pel seguiment de moltes de les assignatures esmentades, així com també pel seguiment d'algunes de les assignatures optatives que s'inclouen en el pla d'estudis, raó per la qual aquesta assignatura s'imparteix en el primer semestre del primer curs de la titulació. Els objectius formatius són que l'alumne, en finalitzar l'assignatura, sigui capaç de: 1. Reconèixer les principals diferències entre les cèl·lules procariotes i eucariotes. 2. Descriure l'estructura, composició i característiques principals de les membranes cel·lulars. 3. Explicar l'organització i composició d'altres elements de la superfície cel·lular. 1 3. Explicar l'organització i composició d'altres elements de la superfície cel·lular. 4. Descriure els processos de transport a través de les membranes cel·lulars. 5. Descriure l'estructura, composició i funció dels diferents compartiments de les cèl·lules eucariotes, així com les relacions existents entre ells. 6. Explicar el paper dels mitocondris i els cloroplasts en la bioenergètica cel·lular. 7. Descriure els sistemes de classificació i les rutes de tràfic intracel·lular de proteïnes. 8. Descriure la composició de la cromatina i la seva organització en cèl·lules interfàsiques i en divisió. 9. Enumerar els components del citoesquelet i descriure la seva composició i estructura. 10. Explicar la contribució del citoesquelet a la forma i al moviment cel·lular. 11. Identificar i descriure les molècules, estructures i processos implicats en la relació i comunicació de la cèl·lula amb el medi extern i amb altres cèl·lules. 12. Identificar les molècules implicades en la regulació del cicle cel·lular i explicar la seva funció en el sistema de control del cicle. 13. Enumerar i descriure les diferents fases de la divisió cel·lular mitòtica i meiòtica i comparar els dos tipus de divisions cel·lulars. 14. Relacionar el funcionament de la cèl·lula eucariota amb les causes d'algunes malalties. 15. Integrar i aplicar els coneixements teòrics adquirits per interpretar els resultats d'experiments científics senzills i per resoldre problemes experimentals de biologia cel·lular. 16. Utilitzar la terminologia científica adequada en el camp de la biologia cel·lular.
Resum: The Cell Biology course has a basic character within the degree and students are expected to acquire a solid knowledge about the structural organization, operation and regulation of eukaryotic cells. This knowledge is complemented with that of other basic and compulsory courses of the study plan, like Animal and Plant Biology, Genetics, Biochemistry, Animal and Plant Physiology, Microbiology or Immunology, that, as a whole, will provide Biotechnology students with a good understanding of the structural and functional organization of living organisms. Other courses of the study plan, like Instrumental Techniques or Cellular Culture, will provide a more in-depth knowledge of the techniques used for the study of cells, which in the Cell Biology course will only be introduced. On the other hand, the contents of the Cell Biology course will be complemented with practice laboratory sessions in the Integrated Laboratory 1 course. The knowledge provided by the Cell Biology course is fundamental to correctly follow many of the aforementioned courses, as well as other optional courses of the Biotechnology study plan. For this reason, the Cell Biology course is taught in the first semester of the first year of the Biotechnology degree. The learning objectives are that the student, at the end of the course, will be able to: 1. Recognize the main differences between prokaryotic and eukaryotic cells. 2. Describe the structure, composition and main characteristics of cell membranes. 3. Explain the organization and composition of other elements of the cell surface. 4. Describe the processes of transport across cell membranes. 5. Describe the structure, composition and function of the different compartments of the eukaryotic cells, as 1 5. Describe the structure, composition and function of the different compartments of the eukaryotic cells, as well as the relationships between them. 6. Explain the role of mitochondria and chloroplasts in cellular bioenergetics. 7. Describe the protein classification systems and their intracellular distribution pathways. 8. Describe the composition of chromatin and its organization in interphase and during cell division. 9. List the components of the cytoskeleton and describe their composition and structure. 10. Explain the contribution of the cytoskeleton to cell shape and movement. 11. Identify and describe the molecules, structures and processes involved in the relationship and communication of cells with the external environment and with other cells. 12. Identify the molecules involved in the regulation of the cell cycle and explain their function. 13. List and describe the different phases of mitosis and meiosis and compare the two types of cell divisions. 14. Relate the functioning of eukaryotic cells to the causes of some diseases. 15. Integrate and apply the theoretical knowledge acquired during the course to interpret the results of simple scientific experiments and to solve experimental problems. 16. Use the appropriate scientific language in the cell biology field.
Resum: La asignatura de Biología Celular tiene un carácter básico en la titulación y con ella se pretende que el alumnado adquiera unos conocimientos sólidos sobre la organización estructural, el funcionamiento y la regulación de las células eucariotas. Estos conocimientos biológicos se complementan con los de otras asignaturas básicas y obligatorias del plan de estudios, como la Biología Animal y Vegetal, la Genética, la Bioquímica, la Fisiología Animal y Vegetal, la Microbiología o la Inmunología, que, en conjunto, proporcionarán al alumnado de Biotecnología una buena comprensión de la organización estructural y funcional de los organismos vivos. Además, otras asignaturas de la titulación como las Técnicas Instrumentales o los Cultivos Celulares permitirán profundizar en las técnicas de estudio de las células, que en la asignatura de Biología Celular sólo se trabajarán de manera introductoria. Por otra parte, los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de Biología Celular se complementan con una formación práctica en el laboratorio en la asignatura de Laboratorio Integrado 1. La base que proporciona la asignatura de Biología Celular es fundamental para el seguimiento de muchas de las asignaturas mencionadas, así como también el seguimiento de algunas de las asignaturas optativas que se incluyen en el plan de estudios, por lo que esta asignatura se imparte en el primer semestre del primer curso de la titulación. Los objetivos formativos son que el alumno, al finalizar la asignatura, sea capaz de: 1. Reconocer las principales diferencias entre las células procariotas y eucariotas. 2. Describir la estructura, composición y características principales de las membranas celulares. 1 2. Describir la estructura, composición y características principales de las membranas celulares. 3. Explicar laorganización y composición de otros elementos de la superficie celular. 4. Describir los procesos de transporte a través de las membranas celulares. 5. Describir la estructura, composición y función de los diferentes compartimentos de las células eucariotas, así como las relaciones existentes entre ellos. 6. Explicar el papel de las mitocondrias y los cloroplastos en la bioenergética celular. 7. Describir los sistemas de clasificación y las rutas de tráfico intracelular de proteínas. 8. Describir la composición de la cromatina y su organización en células interfásicas y en división. 9. Enumerar los componentes del citoesqueleto y describir su composición y estructura. 10. Explicar la contribución del citoesqueleto a la forma y al movimiento celular. 11. Identificar y describir las moléculas, estructuras y procesos implicados en la relación y comunicación de la célula con el medio externo y con otras células. 12. Identificar las moléculas implicadas en la regulación del ciclo celular y explicar su función en el sistema de control del ciclo. 13. Enumerar y describir las diferentes fases de la división celular mitótica y meiótica y comparar los dos tipos de divisiones celulares. 14. Relacionar el funcionamiento de la célula eucariota con las causas de algunas enfermedades. 15. Integrar y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para interpretar los resultados de experimentos científicos sencillos y para resolver problemas experimentales de biología celular. 16. Utilizar la terminología científica adecuada en el campo de la biología celular.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Biotecnologia [2500253]
Pla d'estudis: Grau en Biotecnologia [815]Català
8 p, 94.2 KB

Anglès
7 p, 89.1 KB

Castellà
8 p, 93.8 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-13, darrera modificació el 2021-06-19   Favorit i Compartir