Immunologia [100918]
Roura Mir, Carme
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Additional title: Immunology
Date: 2018-19
Abstract: Contextualització: La Immunologia es la branca de la Biotecnologia que estudia els mecanismes fisiològics i patològics de resposta específica dels organismes davant la presència d'agents estranys que potencialment poden causar dany, com ara microorganismes i toxines. Es tracta d'una assignatura obligatòria específica del grau de Biotecnologia i està inclosa dins la Matèria "Immunologia". La immunologia és una assignatura integradora i permet a l'estudiant entendre la interrelació que s'estableix entre el patogen i l'hoste a partir dels coneixements prèviament adquirits de biologia cel·lular, bioquímica, microbiologia, virologia, genètica i genètica molecular, fisiologia i biologia animal. Objectius de l'assignatura: L'assignatura d'Immunologia de 6 ECTS, es dividirà en quatre blocs temàtics pels que s'han definit unes competències d'aprenentatge específiques que l'alumne assolirà quan hagi cursat l'assignatura d'Immunologia. Bloc I. Immunologia Bàsica. Elements del Sistema Immunitari - conèixer els conceptes d'immunitat innata i immunitat adaptativa així com reconèixer la importància del paper de cadascuna d'elles a la resposta immunològica - identificar els elements que intervenen en ambdues respostes - enumerar i explicar les característiques estructurals i funcionals de cadascun dels components moleculars i cel·lulars de la immunitat innata i l'adaptativa 1 - conèixer la connexió entre components del sistema immunitari a través de la circulació sanguínia i limfàtica,així com la localització anatòmica de la resposta immunitària Bloc II. Organització de la Resposta Immunològica - integrar els elements moleculars i cel·lulars descrits en els temes del Bloc I a les tres fases de la resposta immunològica: 1) fase d'activació; 2) fase efectora; i 3) fase de regulació i d'homeòstasi de la resposta Bloc III. Resposta a patògens - determinar el tipus de resposta immunològica que s'inicia en funció del tipus d'agent infecciós: bacteri, virus, fong i paràsit - identificar els mecanismes d'evasió que usen els diferents patògens per evitar la resposta immunològica - descriure les conseqüències patològiques de la resposta immunitària Bloc IV. Immunopatologia i immunoteràpia - identificar les disfuncions del sistema immunitari causants de cadascuna de les immunopatologies: hipersensibilitat, autoimmunitat i immunodeficiència - conèixer estratègies immunoterapèutiques per a la manipulació de la resposta immunològica, tant per a la potenciació com la supressió de la mateixa.
Abstract: Contextualization: Immunology is the branch of Biotechnology that studies the physiological and pathological mechanisms of specific response of organisms to the presence of foreign agents that can potentially cause damage, such as microorganisms and toxins. This is a compulsory subject of the degree of Biotechnology. Immunology is an integrative subject allowing the students to understand the interrelation established between the pathogen and the host using the previously acquired knowledge on cell biology, biochemistry, microbiology, virology, genetics and molecular genetics, physiology and animal biology. Objectives of the subject: The Immunology subject, worth 6 ECTS, will be divided into four thematic blocks for which specific learning competences have been defined and that the student will achieve at the completion of the Immunology course. Block I. Basic Immunology. Elements of the Immune System - To know the concepts of innate and adaptive immunity as well as to understand the importance of the role of each of them in the immune response - To identify the elements that intervene in both innate and adaptive responses - To enumerate and explain the structural and functional characteristics of the molecular and cellular components of the innate and adaptive immunity - To understand the connection between the immune system components through the blood and the lymphatic 1 - To understand the connection between the immune system components through the blood and the lymphatic system circulation, as well as the anatomical location of the immune response Block II. Organization of the Immunological Response - To integrate the molecular and cellular elements described in Block I to the three phases of the immunological response: 1) activation; 2) effector phase; and 3) regulation and homeostasis Block III. Response to pathogens. - To determine the characteristics of the immune response depending on the type of infectious agent: bacteria, virus, fungus or parasites - To identify the evasion mechanisms used by different pathogens to avoid the immune response - Describe possible pathological consequences of the immune response Block IV. Immunopathology and immunotherapy - To identify the dysfunctions of the immune system causing immunopathologies: hypersensitivity, autoimmunity and immunodeficiency - To know immunotherapeutic strategies for the manipulation of the immune response both to potentiate or to suppress it.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Biotecnologia [2500253]
Study plan: Grau en Biotecnologia [815]Català
10 p, 115.3 KB

Anglès
9 p, 109.0 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2018-07-20, last modified 2018-10-20   Favorit i Compartir