Treball de Fi de Màster [42948]
Roig Navarro, Ignasi
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Master's Dissertation
Data: 2018-19
Resum: Objectus generals Elaboració, presentació i defensa pública del treball experimental realitzat durant el desenvolupament del mòdul 12 "Metodologia d'investigació" o el mòdul 11 "Pràctiques en empreses" on l'estudiant integrar els coneixements, habilitats i competències adquirides en el màster. Objectius concrets del Treball de Fi de Màster B06 (Bàsica) - Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca B06. 00 - Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca B07 (Bàsica) - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. B07. 00 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de 1 B07. 00 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. B08 (Bàsica) - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis B08. 00 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que,tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis B09 (Bàsica) - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats B09. 00 - Que els estudiants sàpiguencomunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats B10 (Bàsica) - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit B10. 00 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit E04 (Específica) - Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster. E04. 16 - Dissenyar, desenvolupar i sintetitzar un projecte d'investigació bàsica o aplicada en l'àmbit del màster. E04. 17 - Proposar projectes emprenedors, a partir d'una visió integrada dels coneixements adquirits. T04 (Transversal) - Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès. T04. 00 - Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès. T06 (Transversal) - Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions T06. 00 - Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions.
Resum: General Objectives Preparation, presentation and explaining his/her experimental work during the development of Module 12 "Research Methodology" or Module 11 "Work Placements" where students integrate the knowledge and skills acquired in the programme. Specific objectives of the Final Master´s Project B06 (Basic) - To have the knowledge to provide a base or the opportunity to be original in the development or application of ideas, often in a research context. B07 (Basic) - Students with capacities to apply the acquired knowledge and with the ability to solve problems in new or poorly known areas(¿?) in a more extensive context (or multidisciplinary) related to the area of study. B08 (Basic) - Students with capacities to integrate knowledge and face the complexity of formulating judgments based on information that, despite being incomplete or limited, include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments. 1 ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments. B09 (Basic) - Students with capacities to communicate their conclusions and the knowledge and ultimate reasons of that basis, to specialists and non-specialists, in a clear and unambiguous way. B10 (Basic) - Students with the learning skills that enable them to continue studying, largely independent work of a self-directed nature. E04 (Specific) - Interpret, solve and present case studies or scientific results in the field of the Master´s. E04. 16 - Design, develop and synthesize a basic or applied research project in the field of the Master´s. E04. 17 - Propose entrepreneurial projects, based on an integrated view of knowledge. T04 (Transversal) - Use and manage bibliographical information and resources in the field of the Master´s in their mother tongue and in English. T06 (Transversal) - Use of creativity, organizational skills and analytic skills in the decision-making process.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Citogenètica i Biologia de la Reproducció [4313782]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció [1151]Català
6 p, 84.2 KB

Anglès
6 p, 83.2 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-09-07, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir