Dones en l'esport : factors que influeixen a seguir en la pràctica i la gestió / Andrea Pérez Rivasés ; directors: Miquel Torrregrossa, Susana Pallarès i Carme Viladrich.
Pérez Rivasés, Andrea, autor.
Torregrosa, Miquel, supervisor acadèmic.
Pallarès Parejo, Susana, supervisor acadèmic.
Viladrich, M. C, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social.

Publicación: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
Descripción: 1 recurs en línia (155 pàgines)
Resumen: Aquesta tesi tracta sobre les dones en l'esport en el context espanyol. L'esport ha estat i segueix sent un context masculinitzat i l'estudi de les dones en l'esport ha estat limitat. Es tracta d'una tesi doctoral constituïda per un compendi de tres publicacions i el seu objectiu és identificar i descriure factors que influeixen les dones a seguir en l'esport, tant en la pràctica (com a esportistes d'elit) com en la gestió (directives d'organitzacions esportives). Aquesta tesi s'organitza en tres estudis diferents i complementaris: (a) La carrera dual de les esportistes durant la transició a la universitat, (b) Competències per la carrera dual de les Esportistes i (c) Dones en organitzacions esportives. Els dos primers ajuden a identificar quins factors poden influir les esportistes perquè segueixin en l'esport durant la seva carrera dual, és a dir, mentre compaginen la seva carrera esportiva amb l'acadèmica. En el tercer estudi, s'identifiquen factors que poden influir a què les dones segueixin ocupant càrrecs de direcció en organitzacions esportives. La metodologia emprada en aquesta tesi és mixta i compta amb 83 participants, de les quals 75 són esportistes d'alt rendiment en actiu que estaven realitzant una carrera dual en el moment de la investigació i vuit directives d'organitzacions esportives d'alt nivell, essent ex esportistes d'elit cinc d'elles. En l'estudi "La carrera dual de les esportistes durant la transició a la universitat" de metodologia qualitativa longitudinal, es proposen quatre fases des de la transició del batxillerat a la universitat (i. e. , preparació, immersió, aprenentatge i adaptació) i s'expliquen les principals característiques de cada fase. Es va trobar que les fases més estressants i complicades per les esportistes van ser les de preparació (final de batxillerat) i immersió (entrada a la universitat). Es proposa que es treballin competències per la carrera dual de forma preventiva. En l'estudi de "Competències per la carrera dual de les esportistes", de metodologia quantitativa cros-seccional, s'identifiquen sis competències clau per treballar amb les esportistes perquè puguin fer la transició a la universitat més preparades. Aquestes són: (a) Capacitat per gestionar el temps de manera eficient, (b) Assertivitat (tenir seguretat i autoconfiança), (c) Capacitat per afrontar l'estrès de l'esport i els estudis, (d) Creure en la teva capacitat per superar els desafiaments en l'esport i els estudis, (e) Dedicació per tenir èxit tant en l'esport com en els estudis, i (f) Predisposició a fer sacrificis per tenir èxit en l'esport i els estudis. Per últim, en l'estudi "Dones en Organitzacions esportives", que és qualitatiu cros-seccional, s'exploren factors que influeixen a què les dones es mantinguin en càrrecs directius en organitzacions esportives. Es proposen factors que poden promoure la seva continuació a través de la satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques d'autonomia, competència i relació (e. g. , Juntes democràtiques on es respectin totes les opinions), així com factors que poden dificultar-la (e. g. , les faltes de respecte, sovint manifestades a través de comentaris sexistes) a través de la frustració de les necessitats. També s'exploren quines són les seves motivacions. Com a conclusió, aquesta tesi aporta una visió holística de les dones en l'esport, discutint sobre factors que poden influir a què les dones segueixen en l'esport tant en la pràctica com en la gestió i fent propostes perquè es puguin prendre mesures per tenir en compte les especificitats de gènere i promoure que les necessitats de les dones en l'esport siguin contemplades i considerades des de les organitzacions esportives en tots els nivells i estructures, des de les practicants a les directives prenent els valors de la igualtat i la diversitat com a eixos vertebradors.
Resumen: Aquesta tesi tracta sobre les dones en l'esport en el context espanyol. L'esport ha estat i segueix sent un context masculinitzat i l'estudi de les dones en l'esport ha estat limitat. Es tracta d'una tesi doctoral constituïda per un compendi de tres publicacions i el seu objectiu és identificar i descriure factors que influeixen les dones a seguir en l'esport, tant en la pràctica (com a esportistes d'elit) com en la gestió (directives d'organitzacions esportives). Aquesta tesi s'organitza en tres estudis diferents i complementaris: (a) La carrera dual de les esportistes durant la transició a la universitat, (b) Competències per la carrera dual de les Esportistes i (c) Dones en organitzacions esportives. Els dos primers ajuden a identificar quins factors poden influir les esportistes perquè segueixin en l'esport durant la seva carrera dual, és a dir, mentre compaginen la seva carrera esportiva amb l'acadèmica. En el tercer estudi, s'identifiquen factors que poden influir a què les dones segueixin ocupant càrrecs de direcció en organitzacions esportives. La metodologia emprada en aquesta tesi és mixta i compta amb 83 participants, de les quals 75 són esportistes d'alt rendiment en actiu que estaven realitzant una carrera dual en el moment de la investigació i vuit directives d'organitzacions esportives d'alt nivell, essent ex esportistes d'elit cinc d'elles. En l'estudi “La carrera dual de les esportistes durant la transició a la universitat” de metodologia qualitativa longitudinal, es proposen quatre fases des de la transició del batxillerat a la universitat (i. e. , preparació, immersió, aprenentatge i adaptació) i s'expliquen les principals característiques de cada fase. Es va trobar que les fases més estressants i complicades per les esportistes van ser les de preparació (final de batxillerat) i immersió (entrada a la universitat). Es proposa que es treballin competències per la carrera dual de forma preventiva. En l'estudi de “Competències per la carrera dual de les esportistes”, de metodologia quantitativa cros-seccional, s'identifiquen sis competències clau per treballar amb les esportistes perquè puguin fer la transició a la universitat més preparades. Aquestes són: (a) Capacitat per gestionar el temps de manera eficient, (b) Assertivitat (tenir seguretat i autoconfiança), (c) Capacitat per afrontar l'estrès de l'esport i els estudis, (d) Creure en la teva capacitat per superar els desafiaments en l'esport i els estudis, (e) Dedicació per tenir èxit tant en l'esport com en els estudis, i (f) Predisposició a fer sacrificis per tenir èxit en l'esport i els estudis. Per últim, en l'estudi “Dones en Organitzacions esportives”, que és qualitatiu cros-seccional, s'exploren factors que influeixen a què les dones es mantinguin en càrrecs directius en organitzacions esportives. Es proposen factors que poden promoure la seva continuació a través de la satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques d'autonomia, competència i relació (e. g. , Juntes democràtiques on es respectin totes les opinions), així com factors que poden dificultar-la (e. g. , les faltes de respecte, sovint manifestades a través de comentaris sexistes) a través de la frustració de les necessitats. També s'exploren quines són les seves motivacions. Com a conclusió, aquesta tesi aporta una visió holística de les dones en l'esport, discutint sobre factors que poden influir a què les dones segueixen en l'esport tant en la pràctica com en la gestió i fent propostes perquè es puguin prendre mesures per tenir en compte les especificitats de gènere i promoure que les necessitats de les dones en l'esport siguin contemplades i considerades des de les organitzacions esportives en tots els nivells i estructures, des de les practicants a les directives prenent els valors de la igualtat i la diversitat com a eixos vertebradors.
Resumen: This thesis is about women in sport in the Spanish context. Sport has been and remains a masculine context. And the study of women in sport has been limited. This is a doctoral thesis consisting of a compendium of three publications. Its objective is to identify and describe factors that influence women to continue in sport, both in practice (as elite sportswomen) and in management (sports organization managers). This thesis is organized in three different and complementary studies: (a) The dual career of female athletes during the transition to the university, (b) Competences for dual career of female athletes, and (c) Women in sports organizations. The first two studies help identify what factors may influence female athletes to continue in sport during their dual career, that is, while combining their sports career with academics. In the third study, we identify factors that can influence women's continuing to hold positions in sports organizations. A mixed method approach was used in this thesis. It has 83 participants, of which 75 are active high performance female athletes who were performing a dual career at the time of the investigation and eight were women managers of high level sports organizations, being former elite athletes five of them. The study " The dual career of female athletes during the transition to the university " is a qualitative and longitudinal study. Four phases are proposed from the transition from the baccalaureate to the university (i. e. , preparation, immersion, learning and adaptation) and we explain the main characteristics of each phase. It was found that the most stressful and complicated phases for female athletes were those of preparation (final baccalaureate) and immersion (entrance to the university). It is proposed that competences for the dual career be carried out preventively. The study of " Competences for dual career of female athletes " is a cross-sectional and quantitative study. We identify six key competencies to develop with the female athletes in order to help them to be more prepared during the transition to the university. These competences are: Ability to use your time efficiently", "Assertiveness (being self-assured and acting with confidence)", "Belief in your own ability to overcome the challenges in sport and study”, "Ability to cope with stress in sport and study", “Dedication to succeed in both sport and study” and "Willingness to make sacrifices and choices to succeed in sport and study". Finally, in the study "Women in Sports Organizations", which is a qualitative and crosssectional study, we explore factors influencing women to remain in managerial positions in sports organizations. It proposes factors that can promote women managers continuation through the satisfaction of the basic psychological needs of autonomy, competence and relation (e. g. , democratic meetings where all opinions are respected), as well as factors that can hinder it (e. g. , lack of respect, often manifested through sexist comments) through frustration of needs. They also explore what their motivations are. In conclusion, this thesis provides a holistic vision of women in sport, discussing factors that may influence women's continuation both in practice and in management. In this thesis we make proposals so that measures can be taken to take into account gender specificities and promote that the needs of women in sport are considered by sports organizations at all levels and structures, from practitioners to directives taking the values of equality and diversity as a vertebral axis of the organization.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2018.
Nota: Departament responsable de la tesi: Departament de Psicologia Social.
Derechos: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Lengua: Català.
Documento: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Materia: Dones esportistes ; Psicologia. ; Espanya.
ISBN: 9788449081132

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/663983


156 p, 5.6 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2019-01-28, última modificación el 2019-02-02   Favorit i Compartir