Tercera Llengua Estrangera I (Francès) [104646]
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Date: 2018-19
Abstract: Objectius de coneixement L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt 5 d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'expressió escrita, de manera que al final d'aquest primer curs ha de ser capaç de fer el següent: Reconèixer els signes ortogràfics propis del francès i relacionar-los amb els fonemes corresponents.  Reconèixer les lletres que es pronuncien i les que no es pronuncien. Distingir els fonemes /y/, /u/, //, /e/ i //. Interioritzar progressivament el sistema rítmic i l'entonació del francès. Comprendre missatges orals breus emesos a través de mitjans de comunicació, per telèfon, en llocs públics. Mantenir una conversa senzilla relacionada amb situacions bàsiques de la vida quotidiana. Comprendre anuncis, notícies i informacions periodístiques breus, i extreure informació d'un text escrit adreçat a un públic general (avisos, cartells, prospectes, notes, etc. ). Redactar textos breus i senzills en francès (postals, notes, textos personals, etc. ). Omplir formularis i impresos en què es demana informació personal. Objectius d'habilitats En acabar el programa de tres cursos de francès, els alumnes han d'haver aconseguit el següent: 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc. ) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent al nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals. 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 4. Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes. 5. Manejar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.
Language: Català.
Study plan: Grau en Turisme13 p, 776.4 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-02-04, last modified 2019-02-15   Favorit i Compartir