Tercera Llengua Estrangera I (Alemany) [104649]
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera

Date: 2018-19
Abstract: Objectius de coneixement L'estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt 5 d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que al final d'aquest primer curs ha de ser capaç de: 1. Reconèixer els signes ortogràfics propis de l'alemany i relacionar‐los amb els fonemes. 2. Reconèixer les lletres que es pronuncien i les que no es pronuncien. 3. Distingir els fonemes de l'alemany. 4. Comprendre missatges orals breus emesos a través de mitjans de comunicació, per telèfon, en llocs públics. 5. Comunicar-se en situacions senzilles relacionades amb la vida quotidiana. 6. Comprendre anuncis, notícies i informacions periodístiques breus i extreure informació d'un text escrit adreçat a un públic general (avisos, cartells, prospectes, notes, etc. ). 7. Redactar textos breus i senzills en alemany (postals, notes, textos personals, etc. ). 8. Omplir formularis i impresos en què es demani informació personal. Objectius d'habilitats Al final del curs, l'estudiant ha d'haver aconseguit el següent: 1. Començar a desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc. ) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent a 2/3 parts del nivell A1 del Marc europeu comú de referència. 2. Aprendre estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals senzills. 3. Aprendre estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. a. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient en l'àmbit de les situacions quotidianes. b. Aprendre a utilitzar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.
Language: Català.
Study plan: Grau en Turisme14 p, 608.8 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-02-04, last modified 2019-02-16   Favorit i Compartir