Segona Llengua Estrangera III (Francès) [101171]
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera

Date: 2018-19
Abstract: Objectius de coneixement L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt 5 d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'expressió escrita, de manera que al final d'aquest tercer curs ha de ser capaç de: 1. Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe. 2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d'interacció social. 3. Millorar el grau de correcció de la pronunciació. 4. Comprendre el significat global de textos de llenguatge especialitzat (turisme). 5. Comprendre el significat global de missatges orals procedents d'interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida quotidiana o professional. 6. Prendre apunts a partir d'informacions orals clares i precises. Copiar al dictat missatges orals breus. Respondre adequadament aquests missatges. 7. Seleccionar informació pertinent d'un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats. 8. Descriure persones, llocs i coses. 9. Explicar experiències pròpies o relacionades amb altres persones i experiències de l'àmbit professional. 10. Narrar fets relacionats amb l'experiència personal. 11. Reconèixer expressions que denotin estats d'ànim de l'interlocutor i expressar estats d'ànim propis. Objectius d'habilitats En acabar el programa de tres cursos de francès, l'alumnat ha d'haver aconseguit el següent: 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronunciació, lèxic, registre, etc. ) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent al nivell A2. 2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals. 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 4. Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes. 5. Manejar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.
Language: Català.
Study plan: Grau en Turisme14 p, 192.9 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-02-04, last modified 2019-02-15   Favorit i Compartir