Les pastures de muntanya a la vall d'Alinyà : estudi evolutiu 1956-2012 i proposta metodològica per a la determinació de la viabilitat ramadera
Domènech i Badia, Gerard
López i Mañas, Roger
Navarro Domínguez, Ian
Molina Gallart, David, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Maneja Zaragoza, Roser, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Date: 2019
Description: 99 pag.
Abstract: Els ambients i les activitats ramaderes d'alta muntanya han patit un gran canvi en el darrer segle, sent les zones en les què el canvi demogràfic més s'ha fet present, amb una forta davallada de la població, així com de les activitats agrícoles i ramaderes. La vall d'Alinyà no n'ha estat exempta, i aquest fet ha generat un canvi ràpid i sostingut en el mosaic agroforestal de l'alta muntanya de la vall, així com de l'ús que se'n fa. S'ha realitzat un estudi de l'evolució de les pastures a la vall d'Alinyà al llarg de la segona meitat del segle XX i fins l'actualitat. Per a fer-ho s'ha usat l'anàlisi de cobertes a partir de les dades del CREAF (mapa de cobertes, prats i herbassars) i la fotointerpretació d'imatges aèries. A més, s'han volgut estudiar aquells factors que condicionen la viabilitat de la ramaderia, més enllà de l'estat ecològic de les pastures, mitjançant el treball de camp realitzat a la vall, en forma d'entrevistes semiestructurades als ramaders. El resultat ha estat la creació d'un Índex de Viabilitat Ramadera (IVR), tenint en compte aquells factors extrets del treball de camp. El present treball conclou que l'evolució dels prats i herbassars a la vall ha estat atípica en comparació amb altres zones del Pirineu, augmentant considerablement la seva extensió degut a l'abandó de conreus, majoritàriament de patates. A l'alta muntanya, però, han vist reduïda la seva extensió degut a la disminució de l'ús pastoral, que ha generat l'emboscament dels espais oberts. Existeixen factors que afecten d'una manera superior a la viabilitat ramadera de les pastures que l'estat ecològic d'aquestes, sent els més importants la presència de punts d'aigua i l'accessibilitat. Cal una gestió dels prats alpins que tinguin en compte les necessitats dels ramaders, més enllà de l'estat ecològic o la superfície dels prats.
Abstract: Los ambientes y las actividades ganaderas de alta montaña han sufrido un gran cambio en el último siglo, siendo las zonas en las que el cambio demográfico se ha hecho más presente, con una fuerte disminución de la población, así como de las actividades agrícolas y ganaderas. El valle de Aliñá no ha estado exento, y este hecho ha generado un cambio rápido y sostenido en el mosaico agroforestal de alta montaña del valle, así como el uso que se hace de ello. Se ha realizado un estudio de la evolución de los pastos del valle de Aliñá a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Para hacerlo se ha utilizado el análisis de cubiertas a partir de los datos del CREAF (mapa de cubiertas, prados y herbazales) y la fotointerpretación de imágenes aéreas. Además, se ha querido estudiar aquellos factores que condicionan la viabilidad de la ganadería, más allá del estado ecológico de los pastos, mediante el trabajo de campo realizado en el valle, en forma de entrevistas semiestructuradas a los ganaderos. El resultado ha sido la creación de un Índice de Viabilidad Ganadera (IVR), teniendo en cuenta los factores extraídos del trabajo de campo. El siguiente trabajo concluye con que la evolución de los prados y herbazales ha sido atípica en comparación con otras zonas del Pirineo, aumentando considerablemente su extensión debido al abandonamiento de conreos, mayoritariamente de patatas. En alta montaña, por contra, se ha reducido su extensión debido a la disminución del uso ganadero, que ha generado el emboscamiento de los espacios abiertos. Existen factores que afectan de manera superior a la viabilidad ganadera de los pastos que el estado ecológico de estos, siendo los más importantes la presencia de puntos de agua y la accesibilidad. Es necesaria una gestión de los prados alpinos que tengan en cuenta las necesidades de los ganaderos, más allá del estado ecológico o la superficie de los pastos.
Abstract: The environment and livestock farming activities on high mountains have suffered a great change in the last century, as they are the areas where the demographic change has been most evident, with a strong decline of population, along with the decrease of agricultural and stockbreeding activities. The valley of Alinyà has been no exception, and this fact has triggered a quick, sustained change in the forest mosaic of the high mountains in the valley, as well as in its use. A study on the evolution of pastures in the valley in the second half of the 20th century and so far has been carried out. To do so, an analysis of soil covers from the data of CREAF (map of covers , meadows and grazings) and the photointerpretations of aerial images has been used. Furthermore, we have studied the factors affecting the stockbreeding viability, beyond the ecological state of pastures, through the field research work in the valley, and with interviews to the farmers. The result has been the creation of an Index de Viabilitat Ramadera: IVR (Stockbreeding Viability Index), taking into account the data extracted from the field work. The present work concludes that the evolution of the meadows and grazings in the valley has been atypical as compared to other areas of the Pyrenees, with a significant increase of their extension as a result of the abandon of agricultural activities, especially potato growing. On high mountains, however, the extension has been reduced due to the decline in pastoral use, which has resulted in the forestation of open spaces. Some factors affect the stockbreeding viability of the pasturelands more than their ecological state, being the presence and accessibility to water the most important. A management of the Alpin grasslands is needed that takes the needs of the stock farmers into consideration, beyond the ecological state or the extension of the grasslands.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre i quan aquestes es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original i es reconegui l'autoria. Creative Commons
Language: Català
Studies: Ciències Ambientals [2501915]
Study plan: Grau en Ciències Ambientals [959]
Document: bachelorThesis ; Text
Subject: Índex de viabilitat ramadera ; IVR ; Pastures de muntanya ; Ramaderia ; Alinyà (Vall) ; Alt Urgell (Catalunya) ; Pastos de montaña ; Ganadería ; índece de viabilidad ganadera ; Stockbreeding viability index ; Mountain grasslands ; Pasturelands99 p, 4.1 MB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (research output) > Experimental sciences > Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Research literature > Bachelor's degree final project > Sciences Faculty

 Record created 2019-04-08, last modified 2021-09-10   Favorit i Compartir