Serveis d'atenció a la infància de 0 a 6 anys : el cas de la ciutat de l'Hospitalet
Anton, Montserrat
Gairín Sallán, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
Resum: La tesi consta de: A. - Marc teòric, compost pel capítol I, II, i III B. - Context, capítol IV C. - Marc pràctic, amb el capítol V D . - Resultats amb els capítols Vi; VII; VIII; IX; i X E. - Bibliografia Annexos Alguns dels eixos sobre el que es sustenta la tesi són: - La idea d' infant - Els corrents d'atenció i cura vigents en el món occidental - La importància al respecte dels drets dels infants L'atenció a la infància s'ha de prevees presenta com una forma més de construcció social, ja que la bona qualitat de la mateixa és una garantia pel futur. Així ho han entès els països socialment desenvolupats, front la vulnerabilitat i fragilitat en les que es desenvolupen els infants de les edats petits dels països en vies de desenvolupament. Per prevenir riscos, cal partir de paràmetres de «normalitat», per això s'han analitzat indicadors emprats per mesurar la qualitat dels serveis encara que bona part d'ells estan pensats per donar més pautes de prevenció, s que d'acció. En el treball de camp es descriuen i emmarquen els tres barris de l'Hospitalet en que s'ha centrat l'estudi: Collablanc-Torrassa; El Gornal; Sant Josep En l'anàlisi posterior, es constata que la ciutat en el seu conjunt té força quantitat de centres, serveis, programes, associacions i iniciatives socials per resoldre els problemes immediats que se'ls plantegen. Els àmbits estudiats, són: sanitat; educació serveis socials, disminució immigració i lleure i cultura Per assegurar-ne la coneixença real es va partir de la recollida de dades a diferents agents i emprant instruments variats Es van recollir les opinions de 31 responsables, 116 professionals i de 238 famílies dels centres, servei i programes existents, mitjançant: visites, entrevistes i qüestionaris. Com a conclusions es destaquen - la necessitat d'unificar els missatges que es donen a les famílies en relació amb l'atenció als infants - que les mares continuen tenint protagonisme en les primeres edats dels infants i que la composició pare, mare fill/fills és la predominat en la població analitzada. - que hi ha coincidència en els objectius i activitats que es marquen responsables i professionals es centren en la intervenció directa amb els infants en tots i cadascun dels àmbits analitzats. - les famílies opinen que se les escolta prou i que s'atén bé els infants, compartint la percepció que en tenen responsables i professionals. - les dificultats coincidents és la manca de recursos sobre tot personals per atendre la demanda que cada cop arriba més als centres, serveis i programes de tots els àmbits. - els professionals destaquen la poca possibilitat d'aturar-se a reflexionar i a planificar la tasca amb una mica de perspectiva. - hi ha coincidència a considerar que cal coordinar més i millor les accions que cadascú fa, com una forma immediata de treure el màxim partit als recursos existents. - és manifesta la carència de serveis per atendre la infància de 0 a 3 anys a tota la ciutat i cal repensar algun dels centres, serveis i programes existents i d'optimitzar el funcionament d'alguns altres tant per aquesta franja d'edat, de 3 a 6 anys i de tota la infància en general . La síntesi final fóra que cal considerar la infància com un component actiu del teixit social de la ciutat. Atendre-la com es mereix fóra el millor termòmetre per mesurar les expectatives que vers l'Administració té la ciutadania.
Resum: Thesis consists of: A. - Theoretical setting, chapters I, II and III. B. - Context, chapter IV C. - Practical setting, chapter V D. - Results, chapters VI, VII, VIII, IX and X C. - Bibliography Appendices Some points that the thesis is based are: - The meaning of children - Present-day attention and care in western culture - The importance of respecting children rights Attention to children must be introduced as another way of social construction, because the quality of this attention is a guarantee for the future. This is the meaning of children attention in countries with a social development. But in countries with a low development, kids are in a situation of vulnerability and fragility. In order to prevent dangers, we must start from the parameters of «normality», and to do that, indicators to measure the quality of the services have been analysed, even though most of them are prepared to give rules of prevention rather than action. This field-work describes and defines three districts in L'Hospitalet de Llobregat: Collblanc-Torrassa, El Gornal and Sant Josep. A subsequent analysis confirms that the city has plenty of centres, services, programs, associations and social initiatives in order to resolve the most immediate problems. The areas studied in the work are: public health, education, social services, diminution, immigration and leisure and culture. To be assured of realistic information the data were collected from different agents and using varied instruments such as opinions of 31 people in position of responsability, 116 professionals and 238 families of the existing centres, services and programs, by visits, interviews and tests. Conclusions which stand out - The necessity to unify the messages that the families receive about the children's care. - Mother still being the protagonist in the first years of children, and the composition father, mother, children is the predominant in the analysed population. - There is a coincidence in the objectives and activities of responsible people and professionals; their objective is a direct intervention with children in all of the areas analysed . - Families think their opinions are valued, and that the children are well cared for. This is the same opinion of people in position of responsibility and professionals. - The coincident difficulties are the lack of resources (particularly of people) to deal with the requests of centres, services and programs of all areas. - Professionals throw into relief the few possibilities to have time to think and to plan the task with a little of perspective. - There is a coincidence to consider that it's necessary a best and better coordination action, that's the way to have the best results of the existing resources. - It's evident the lack of services to attend to children from 0 to 3 years old in the whole city. Some centres, services and programs have to be revised and the use of other centres must be optimised not only for this age but also for the whole childhood. The final conclusion is that infancy must be considered as an active component of our society. Looking after infancy properly would be the best thermometer to measure the expectatives of citizens about the authorities.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Departament de Pedagogia Aplicada, 2003
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Infants ; Hospitalet de Llobregat, l' (Catalunya)
ISBN: 8468863831

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5030


98 p, 2.4 MB

251 p, 641.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2023-10-19   Favorit i Compartir