Malatia respiratòria obstructiva en els agricultors i ramaders : estudi epidemiològic i causatiu
Magarolas i Jordà, Ramon
Monsó i Molas, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Morera-Prat, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
Resum: Tesi presentada com a compendi de quatre publicacions realitzades entre els anys 2000 i 2002. Es tracta d'un estudi multicèntric que inclou quatre països europeus, Suïssa, Alemanya, Dinamarca i Espanya. En primer lloc (en els dos primers treballs) s'ha analitzat la prevalença de malalties respiratòries obstructives així com els factors de risc ocupacionals de presentació de simptomatologia respiratòria obstructiva, en els agricultors i ramaders d'Espanya i en els agricultors dels quatre països esmentats. En segon lloc (en la tercera i quarta publicacions) l'estudi es focalitza en l'anàlisi de la prevalença d'asma ocupacional en els treballadors de l'entorn agropecuari que realitzen la seva tasca en edificis tancats, i valora els contaminants ambientals, així com la prevalença de sensibilització als diferents al·lergens del lloc de treball. Això es fa d'una banda, mitjançant un estudi realitzat en els edificis de confinament de l'aviram i d'altra banda, amb un treball dut a terme en hivernacles, que analitza aquestes variables en el col·lectiu de cultivadors de flors i plantes ornamentals. El disseny de l'estudi es de tipus transversal i es realitza mitjançant la tramesa de qüestionaris validats i mitjançant la realització de proves funcionals respiratòries i prick testos de sensibilització a diversos al·lèrgens, comuns i propis del lloc de treball. Els resultats s'emmarquen en dues aproximacions epidemiològiques complementàries: 1) determinació de la prevalença i els factors de risc ocupacionals per a les diferents malalties respiratòries obstructives estudiades en els treballadors de l'entorn agropecuari i comparació amb els d'estudis realitzats a la població general i ja publicats a la literatura. En aquest sentit, es defineixen específicament diverses exposicions laborals, tant ramaderes com agrícoles, en les quals s'ha objectivat un risc ben clar de presentació de símptomes principalment d'asma i d'al·lèrgia nasal, però també d'expectoració crònica, de síndrome tòxica per pols orgànica i de símptomes a la feina, en especial en la producció avícola i en el cultiu de flors, i 2) determinació de la prevalença de simptomatologia respiratòria obstructiva en els treballadors dels hivernacles i en els treballadors dels edificis de confinament de l'aviram, demostrant, en certs casos, el desenvolupament d'asma ocupacional per la sensibilització als antígens del lloc de treball, la qual cosa justifica en part l'increment de la prevalença de simptomatologia respiratòria que s'observa en determinades exposicions. En conclusió es demostra que determinades exposicions ocupacionals, tant de l'àmbit agrícola com del ramader, són responsables d'algunes de les malalties respiratòries obstructives que es manifesten en el col·lectiu de treballadors d'aquest entorn i això és atribuïble a agents presents en l'àmbit laboral. En concret, 1) en els productors d'aviram es demostra una associació clara amb la presència de símptomes d'asma (OR 2,1), però també de pràcticament tots els símptomes analitzats, 2) en el col·lectiu dels treballadors que cultiven flors s'estableix per primer cop un clar increment del risc d'asma bronquial (OR 2,1) i 3) en els treballadors d'hivernacles que conreen flors i plantes ornamentals, s'observa una prevalença del 8% d'asma ocupacional deguda a sensibilització a fongs i flors del lloc de treball.
Resum: Tesis presentada como compendio de cuatro publicaciones realizadas entre los los años 2000 y 2002. Se trata de un estudio multicéntrico que incluye cuatro paises europeos, Suiza, Alemania, Dinamarca y España. En primer lugar (en los dos primeros trabajos) se analiza la prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas así como los factores de riesgo ocupacionales de presentación de sintomatología respiratoria obstructiva en los agricultores y ganaderos de España y en los agricultores de los cuatro paises citados. En segundo lugar (en la tercera y cuarta publicaciones) el estudio se focaliza en el análisis de la prevalencia de asma ocupacional en los trabajadores del entorno agropecuario que realizan su labor en edificios cerrados y valora los contaminantes ambientales así como la prevalencia de sensibilización a los diferentes alérgenos del lugar de trabajo. Esto se hace, por un lado, mediante un estudio realizado en los edificios de confinamiento para aves y por otro, con un trabajo llevado a cabo en invernaderos, que analiza estas variables en el colectivo de cultivadores de flores y plantas ornamentales. El diseño del estudio es de tipo transversal y se realiza mediante el envio de cuestionarios validados y mediante la realización de pruebas funcionales respiratorias y prick test de sensibilización a diversos antígenos comunes y propios del lugar de trabajo. Los resultados se enmarcan en dos aproximaciones epidemiológicas complementarias: 1) determinación de la prevalencia y los factores de riesgo ocupacionales para las diferentes enfermedades respiratorias obstructivas estudiadas, en los trabajadores del entorno agropecuario y comparación con los de estudios realizados en la población general y ya publicados en la literatura. En este sentido, se definen específicamente diversas exposiciones laborales, tanto ganaderas como agrícolas, en las cuales se ha objetivado un un riesgo claro de presentación de síntomas, principalmente de asma y de alergia nasal, pero también de expectoración crónica, de síndrome tóxico por polvo orgánico y de síntomas en el trabajo, en especial en la producción avícola y en el cultivo de flores, y 2) determinación de la prevalencia de sintomatología respiratoria obstructiva en los trabajadores de invernaderos y en los trabajadores de edificios de confinamiento para aves, demostrando, en ciertos casos, el desarrollo de asma ocupacional por sensibilización a los antígenos del lugar de trabajo, lo cual justifica en parte el incremento de la prevalencia de sintomatología respiratoria que se observa en determinadas exposiciones. En conclusión se demuestra que determinadas exposiciones ocupacionales, tanto del ámbito agrícola como del ganadero, son responsables de algunas de las enfermedades respiratorias obstructivas que se manifiestan en el colectivo de trabajadores de este entorno y esto es atribuible a agentes presentes en el ámbito laboral. En concreto, 1) en los productores de aves se demuestra una asociación clara con la presencia de síntomas de asma bronquial (OR 2,1), pero también de prácticamente todos los síntomas analizados, 2) en el colectivo de trabajadores que cultivan flores se establece por vez primera un claro incremento del riesgo de asma bronquial (OR 2,1) y 3) en los trabajadores de invernaderos que cultivan flores y plantas ornamentales, se observa una prevalencia del 8% de asma ocupacional debida a sensibilización a hongos y flores del lugar de trabajo.
Resum: Thesis presented as a compendium of four publications between the years 2000 and 2002. It is a multicentre study encompassing four European countries, Switzerland, Germany, Denmark and Spain. First (in the first two papers) is the analysis of the prevalence of obstructive respiratory diseases as well as the occupational risk factors presenting obstructive respiratory symptomatology in both agricultural and livestock farmers in Spain and in agricultural workers in all four aforementioned countries. Secondly (in the third and fourth publications) the study focuses on the analysis of the prevalence of occupational asthma in workers in the farming sector who work in enclosed buildings and assesses environmental contaminants and the prevalence of sensitisation to the different allergens in the workplace. This is done, on the one hand, by means of a study carried out in poultry sheds, and on the other, with work done in greenhouses analysing these variables in the group of flower and ornamental plant growers. This transversal study is carried out through the sending of validated questionnaires, performing pulmonary function tests and a prick test for sensitisation to several common and specific antigens found in the workplace. The results give rise to two complementary epidemiological data sets: 1) determining the prevalence and occupational risk factors for the different obstructive respiratory diseases studied in agricultural workers compared with those of studies done on the general population that have previously been published in literature. To this end, different occupation-related exposures are defined, both for livestock and agriculture, in which a clear risk of presenting symptoms has been identified, principally asthma and nasal allergy, but also chronic phlegm, organic dust toxic syndrome, and work-related symptoms, especially in poultry production and the cultivation of flowers, and 2) determining the prevalence of obstructive respiratory symptomatology in greenhouse workers and those working in poultry sheds, in some cases showing the development of occupational asthma due to sensitisation to workplace antigens, which would partly justify the increased prevalence of respiratory symptomatology observed in certain types of exposure. In conclusion, it is shown that certain occupational exposures, both in the agricultural and livestock sectors, are responsible for some of the obstructive respiratory diseases that are manifested in workers in these environments and may be attributed to agents that are present in the workplace. More specifically, 1) among poultry breeders, a clear association is made with the presence of bronchial asthma symptoms (OR 2,1), but also of practically all of the symptoms analysed, 2) among workers who grow flowers, for the first time a clear increase in the risk of bronchial asthma is established (OR 2,1) and 3) in greenhouse workers growing flowers and ornamental plants, a prevalence of 8% of occupational asthma is observed due to sensitisation to moulds and flowers in the workplace.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina, Departament de Medicina, 2004
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Agricultors ; Malalties ; Ramaders ; Pulmons ; Epidemiologia
ISBN: 8468877638

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4445


123 p, 1.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir