Horizontal mergers : uncertainty and internal organisation
Banal Estañol, Albert
Macho Stadler, Inés, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Vives, Xavier, 1955-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
Resum: Aquesta tesi amplia l'anàlisi teòric de les fusions entre empreses del mateix sector, les anomenades fusions horitzontals. El primer objectiu és d'identificar causes que porten a l'enorme tendència de les indústires a consolidar-se. El segon és estudiar l'impacte de les fusions tan en el nivell de preus com en el benestar de la societat. Més precisament, s'analitzen els guanys en eficiència i si aquests poden compensar els efectes anticompetitius. Així, l'anàlisi és rellevant per millorar el disseny dels sistemes de control de fusions dels serveis de defensa de la competència. El primer capítol considera un mercat molt concentrat i estudia els efectes de les decisions en inversió i l'organització interna de les empreses fusionades en l'eficiència i l'estabilitat de les fusions. No s'assumeix que les fusions generaran automàticament guanys en eficència: tot i que poden generar enconomies d'escala, i per tant costs més baixos, les empreses necessiten invertir per aconseguir-ho. A més, aquesta inversió pot ser frustrada pel conflicte que hi pot haver entre les empreses fusionades. Es mostra que, fins i tot quan no hi ha conflicte, les empreses no sempre inverteixen per aconseguir guanys en eficiència tot i que per elles es beneficiós fusionar-se. Quan hi ha conflicte fins i tot hi poden haver-hi pèrdues en eficiència i per tant hi ha moltes fusions que no són beneficioses. Com a conseqüència, si els directors de les empreses subestimen la possibilitat de conflicte, consideraran que és positiu fusionar-se tot i que després es trobaran amb una empresa menys eficient i amb beneficis inferiors als que tenien per separat. La resta de la tesi analitza les fusions en mercats caracterizats per la presència d'incertesa. Aquesta pot provenir dels costos de producció dels béns produïts per les empreses o bé de la demanda d'aquests béns per part dels consumidors. El segon capítol analitza un mercat a on, a més de la incertesa, hi ha informació incompleta. Un cop la incertesa es resol, les empreses observen les demandes o els costos propis però no observen els dels competidors. Una de les avantatges de les fusions en aquests mercats és que, quan les empreses s'ajunten, comparteixen informació. El capítol prova que, quan l'informació incompleta és important, les empreses tenen molt més incentius a fusionar-se i que fins i tot en mercats molt poc concentrats, les fusions són beneficioses. És precisament en aquestes situacions a on l'informació és més dispersa i a on el reagrupament d'informació pot ser més positiu. Les fusions no només són més beneficioses per les empreses sinó que són més positives per la societat i en alguns casos poden ser fins i tot desitjables. En el tercer capítol s'analitzen les fusions entre empreses que no són neutrals davant del risc, com assumeix tota la literatura, sinó que en són adverses. Aquest estudi ve motivat per l'enorme preocupació empresarial pel risc. L'estudi es pot aplicar al mercat de tour operadors i en particular al intent de fusió entre Airtours i First Choice (bloquejat per la Comissió Europea). El model permet a les empreses d'escollir com es reparteixen les accions de la nova companyia. Això té efectes pel nivell de risk sharing i pel comportament estratègic de l'empresa. Quan la competència és en quantitats, el risk sharing fa l'empresa fusionada més agressiva i per tant les fusions més beneficioses. Les fusions poden fer que els tour operadors ofereixin més capacitat a més destinacions. Quan la competència és en preus, per contra, les fusions porten a preus més alts quan l'incertesa és en el nivell de la demanda però a preus més baixos quan l'incertesa és en els costos.
Resum: This thesis broadens the theoretical analysis of the mergers between competing firms, the so-called horizontal mergers. The first objective is to analyse the causes driving industry consolidation. The second is to study the impact of mergers on prices and social welfare. More precisely, we analyse the efficiency gains of mergers and whether they may outweight the anticompetitive effects. The analysis is relevant in order to improve the design of merger control systems used by competition authorities. The first chapter considers a concentrated market and studies the effects of investment decisions and internal organisation on the efficiency and stability of mergers. Efficiency gains are not taken for granted. Investment is required in order to achieve scale economies and therefore lower costs. Moreover, conflict within merged firms may make investement more difficult. We show that, even when there is no conflict, firms do not always invest to reap efficiency gains even if mergers are profitable. In the presence of conflict, mergers may lead to efficiency losses and therefore mergers are less profitable. Consequently, if managers understimate the possible conflict and merge, the new company could be a less efficient and less profitable firm than the forming firms separetely. The rest of the thesis analyses mergers in markets characterised by the presence of uncertainty. This may come from production costs or consumer demand. The second chapter analyses a market where information is incomplete. Once the uncertainty is realised, firms observe their own demands and costs but not those of their competitors. One of the advantages of mergers in those markets is that, when firms joint together, they share information. This chapter shows that, when the private information is important, firms have much more incentives to merge and mergers are profitable when the market is very unconcentrated. Precisely in these situations, where the information is more disperse, is when the information sharing is more positive. Mergers are not only more profitable for firms but also more positive for the society. The third chapter analyses mergers of firms which are not risk neutral, as it is assumed in the literature, but risk averse. This study is motivated by the enormous industrial concern about risk. The study can be applied to the tour operator market and in particular to the merger between Airtours and First Choice (blocked by the European Comission). The model allows firms to choose how to distribute the shares of the new company. This has an effect on the level of risk sharing and on the strategic behaviour of the firm. When firms compete in quantities, risk sharing turns the merged firm more aggressive and therefore mergers are more profitable. Mergers between tour operators can lead to more capacity in more destinations. When firms compete in prices, mergers result in higher prices when there is demand uncertainty but lower prices when there is cost uncertainty.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Departament d'Economia i d'Història Econòmica, 2003
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Anglès
Document: Tesi doctoral
Matèria: Consolidació d'empreses ; Models economètrics
ISBN: 8468839221

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4037


111 p, 1.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-07-26   Favorit i Compartir