Una experiència d'aprenentatge basada en projectes en l'àmbit de la informàtica
Lapedriza, Àgata (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Ferrer, Miquel (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Garcia, Jaume (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Sánchez Albaladejo, Gema (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)

Fecha: 2008
Resumen: En aquest treball es presenta l'adaptació a l'EEES de les assignatures de Algorismes i Programació (AP) i Llenguatges de Programació (LP) de la titulació d'Enginyeria Informàtica de la UAB. Per a aquesta adaptació s'ha utilitzat, entre d'altres, una metodologia d'aprenentatge basada en un projecte comú. AP engloba coneixements teòrics sobre anàlisi i disseny d'algorismes, mentre que a LP es treballa el llenguatge de programació C i la seva aplicació pràctica. Tradicionalment aquestes dues assignatures s'han tractat de forma independent malgrat que els seus continguts són complementaris. Amb la finalitat de treure un benefici d'aquesta vinculació es va decidir coordinar els seus programes. A més, per a potenciar la transferència de coneixements d'una assignatura a l'altra es proposa desenvolupar un projecte comú al llarg del curs. D'aquesta manera s'aconsegueix de forma més natural que AP i LP comparteixin un mateix fil argumental i a la vegada els alumnes adquireixen una visió més global dels fonaments de la programació. A l'inici del curs es proposa un enunciat genèric que presenta el projecte sense especificar què aportarà cada assignatura a la seva resolució. Els projectes que es plantegen intenten ser atractius pels alumnes per tal de motivar-los. Per això, bàsicament es proposa la programació de jocs. A mesura que el curs avança es van detallant els passos que cal seguir a nivell de disseny (AP) i a nivell d'implementació (LP) per a construir la solució final. La implementació d'aquesta metodologia ha estat molt satisfactòria i s'ha observat un major interès per part dels alumnes. A més, ha descendit el nombre de no presentats i ha pujat el nombre d'aprovats i la nota mitjana. In this work we describe part of the process carried out to adapt to the EEES two subjects (Algorithms and Programming – AP and Programming Languages – LP) of the degree on Computer Science at UAB. The adaptation is based on the utilization of a Project-Based Learning methodology.
Resumen: AP is a subject devoted to explain the theoretical basis of the analysis and design of algorithms, whereas LP applies these theoretical concepts using the C programming language. In the past, both subjects were seen as independent units although their contents are clearly complementary. In order to exploit this complementarity we decided to work towards a greater coordination of activities. The basis of this coordination is the development of a common programming project along all the semester. In this way, both subjects share the same piece of work and the students can acquire a global view of the programming basis. At the beginning of the semester we propose a generic problem that the students must solve and implement. We try to propose projects that can be appealing and motivating to the students. A good source of inspiration for that is programming videogames. As the semester advances we provide more details about the work to be done at the level of the design of the algorithm (AP) and at the level of programming in C (LP). The results of using this methodology are quite satisfactory. We have observed a greater interest and motivation of the students. Besides we have also quantitatively improved the academic results.
Derechos: Tots els drets reservats
Lengua: Català.
Documento: conferenceObject ; recerca
Materia: Informàtica ; Aprenentatge Basat en Projectes ; Experiències Docents
Publicado en: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008



7 p, 33.1 KB

El registro aparece en las colecciones:
Contribuciones a jornadas y congresos > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contribuciones a jornadas y congresos > Ponencias y comunicaciones

 Registro creado el 2011-02-04, última modificación el 2019-07-20



   Favorit i Compartir